Kom til Nordisk Permakulturfestival i Finland

English text below

Nu er det tid til at indsende dine forslag til workshops og foredrag på Nordisk Permakulturfestival. Vi byder alle velkommen til at deltage og dele deres viden. Festivalen er et forum for at dele og indsamle viden og ideer om, hvad bæredygtigt liv kan være i praksis, herunder forskellige områder fra økologisk byggeri og regenerativt landbrug, fermentering og spiselige vilde fødevarer til den enkeltes og samfundets velvære.

Festivalen er blevet holdt årligt siden 2011, og det er anden gang, vi har det privilegium at skulle til Finland! Det sker den 4.-7. august 2022 i Vesilahti, Pirkanmaa, Finland. Vi samles ved Kurki Ecovillage og i det nærliggende Rautiala-festhus med alle dets faciliteter.  Ses vi Vesilahti?

Send os din workshop
Festivalen er et samarbejdende, non-profit arrangement, og det er vores ønske, at alle, der deltager, kan føle sig som medskaber og kunne bidrage som sig selv. Hvis du ønsker at arrangere en workshop/forelæsning, så indsend venligst dit forslag senest den 1. juni her.

Om permakultur
Permakultur er en holistisk tilgang til at designe, oprette, styre og udvikle ønsker hos enkeltpersoner, husmandssteder og lokalsamfund for at skabe mere bæredygtige fremtider. Permakulturprincipper kan anvendes på fødevare- og energiproduktion, uddannelse, kultur, fysisk og mentalt velvære, finans og økonomi samt udvikling af landområder og samfundsorganisering. Hvis principperne blev anvendt på disse sektorer på en lokalt passende måde, ville det manifestere nye mere bæredygtige og modstandsdygtige kulturer, der er i stand til at forny sig fra generation til generation uden risiko for sammenbrud.
Permakultur er baseret på de tre etikker: jordpleje, omsorg for mennesker og fair andele.
Læs mere  mere her:

Join the Nordic Permaculture Festival in Finland

Now is the time to submit your workshop and lecture proposals. We welcome everyone to participate and share their knowledge.

The Nordic Permaculture Festival is a forum to share and gather knowledge and ideas about what sustainable life can be in practice, including different fields from ecological building and regenerative agriculture, fermentation and edible wild foods, to wellbeing of individuals and communities.

The festival has been held annually since 2011 and this is the second time we have the privilege to enjoy it in Finland!

The Nordic Permaculture Festival 2022 will be held on August 4-7th, 2022 in Vesilahti, Pirkanmaa, Finland. We will gather at Kurki Ecovillage and the nearby Rautiala festive house with all its facilities. See you in Vesilahti!

The festival is a collaborative, non-profit event and it is our wish that everyone who takes part can feel themselves as a co-creator and able to contribute as themselves. Please suggest a workshop if you want to organize one by the 1st of June. Please submit your workshop / lecture proposal here.

Permaculture is a holistic approach to design, set up, manage and develop aspirations of individuals, homesteads and communities in order to create more sustainable futures.

Permaculture principles can be applied to food and energy production, education, culture, physical and mental wellbeing, finance and economy as well as land area development and community organizing.

If the principles would be applied on these sectors in a locally appropriate way, it would manifest new more sustainable and resilient cultures capable of renewing themselves from generation to generation without the risk of collapse.

Permaculture is founded on the three ethics: earth care, people care and fair shares.

Read more about the festival her.