Kom med til Nordisk Træf 2018

                                                                        Kort over skovhaven ved Holma

Det årlige Nordisk Træf sker i 2018 fredag 9/2 til søndag 11/2.  Værtssted bliver Stiftelsen Holma, en højskole og institution der ligger grund til en af Nordens ældste og mest veludviklede permakultur-skovhaver. Holma ligger tæt på byen Höör i Skåne.

På Nordisk Træf mødes medlemmer fra permakulturforeningerne i Norden for at inspirere hinanden med designs over landsteder og haver fra forskellige dele af Norden. Det er stedet hvor du som deltager får del i ny viden om jord, dyr, planter blandt en masse andet, og kan danne forbindelser på tværs af landegrænser.

Sidst, men slet ikke mindst, er det på Nordisk Træf, at Nordisk Institut, bestående af de nordiske diplomholdere, træffer beslutninger om ændringer i regelsættet og driftsprocedurer gældende for det nordiske Diplom i anvendt permakultur, og diplomere nye diplomholdere. Der har i løbet af de sidste år været en del omstruktureringer her, og disse har naturligvis betydning for dig, som ønsker at tage diplom eller er i gang med processen.

Nordisk Træf 2017 foregik på Friland på Djursland, og der var rig mulighed for at se det spændende økosamfund. Derudover præsenteredes designs over skovlandbrug ved Svanholm Gods, og der blev fortalt om permakulturlandbrug og -samarbejder i både Sverige og Norge. Tycho Holcomb og Karoline Aaen præsenterede designet over deres sted, LAND-centret Permakulturhaven Myrrhis, og modtog derefter deres permakultur-diplom – herudover kunne man købe frø af flerårige planter, som de havde avlet.  Og endeligt var der masser af tid til sang, dans og snak.
Det var meget berigende at deltage i, og mon ikke det også bliver det i 2018!

Alle medlemmer af Permakultur Danmark er velkomne på træffet – hvis du er interesseret, så meld gerne din interesse til medlem@permakultur-danmark.dk. Der kommer naturligvis tilmeldingsformular og mere information om træffet senere.