Keyline-pløjning på Huxhams Cross Farm

Af Mathias Bartholomæussen

»Det tager et tusinde år at skabe tre centimeter topjord«, forklarer Nigel Mckean de mange interesserede fremmødte til eventet “Keyline Ploughing” på Huxhams Cross Farm nær Totnes, Devon. »Det er i hvert fald den gængse fortælling inden for landbrugs- og miljødebatter, når emnet er dannelse af topjord«, fortsætter han. Hvert år mister vi 1% af den tilbageværende topjord – eller det der svarer til 30 fodboldbaner topjord i minuttet.1 Så det kan se ud som om kampen om topjord er tabt. Eneste udvej er derfor at fodre vores afgrøder med næringsstoffer i vandig opløsning – det være sig i form af gylle, kunstgødning e.l. – da vi så ikke er afhængige af topjordens mikroorganismer og deres evne til at gøre næringsstoffer tilgængelige for planterne. Eller hvad?

Den australske mineingeniør P. A. Yeomans, der døde i 1984, var af en anden mening. Han udviklede i 1940’erne et bestemt system og en tilhørende plov med formålet at kontrollere vand og forhindre jorderosion. Dette system kaldte han Keyline Design med henvisning til de parallelle linjer, man skulle pløje i for at få regnvandet til at fordele sig jævnt over en bakke og synke ned i jorden i stedet for at løbe af og skabe erosion. Det tog en del år for keyline design at blive udbredt, men efterhånden har teknikken spredt sig til det meste af verden. Derfor er der nu også mange beretninger om, hvorledes pløjning efter Yeomans’ metode har skabt utrolige mængder topjord på kort tid. Historier bakket op af før-og-efter billeder fortæller ofte om, at der er skabt 5-15 cm topjord på 6 måneder!2

På en sydvendt mark på Huxham Cross Farm er der planlagt en 2 ha stor æbleplantage. Placeringen er perfekt. Problemet er bare, at her kun er 15 cm god topjord før et kompakt lerlag følger – ikke ligefrem ideelt til æbletræer! Derfor har de hyret Nigel og hans keyline-plov, som pløjede marken første gang d. 13. september. Jeg ser frem til at følge den lerede marks udvikling de næste par år for at se om Yeomans’ metode fungerer i det våde Sydengland.

Vil du vide mere om keyline design kan du glæde dig til forårets nummer af Permakulturtidskriftet, hvor jeg vil gå meget mere i detaljer med metoden, dens gavnlige effekter og virkning på marken.

I mellemtiden kan du læse mere i Yeomans’ Water for every farm, Judith Schwarzs Cows Save the Earth og Richard Perkins How to make small farms work.

foto-2-8

BILLEDTEKST: Nigel Mckean (yderst t.v.) forklarer om keyline design. Farm manager Bob Mehew (t.v. for Nigel) og fremmødte lytter interesseret.

1 Kilde: D. R. Montgomery, Dirt: The Erosion of Civilizations, 2nd Ed. University of California Press, 2012

2 Kilde: J. Schwarz, Cows Save the Earth – and other improbable ways of restoring soil to heal the earth, Chelsea Green Publishing, 2013.