Hvad er permakultur? – Det Fælles Bedste-workshop 5

Af Grete Runnom Christensen

Formålet med workshoppen er at introducere tankegangen og permakulturbegreberne for folk som ikke før har stiftet bekendtskab med permakulturens principper. Jeg afslutter workshoppen med et praktisk eksempel på nyttige forbindelser.