Hjælp til at komme i gang med diplom

Der har samlet sig et diplomlaug på Midtsjælland, som indtil videre tæller tre personer, Mette Brodersen, Jens Hansen og Tonie Bjørneskov.  Hvis du er interesseret i at tage diplom, er du velkommen til at være med i lauget, skriv blot en mail til tonie@nafri.dk.

Lauget arrangerer nu en fælles session med Cathrine Dolleris, som vil vejlede og rådgive omkring hvordan man kommer igang med sit diplom, og særligt hvordan man kan udarbejde en læringsvej for diplomet. Læringsvejen er en konkret plan for, hvordan man vil lære og lave det, der er nødvendigt for at modtage diplom, og Cathrine har haft stort udbytte af at udarbejde en læringsvej for sit eget diplom.

Cathrine vil, hvis der er tid, også gennemgå hvordan hun har brugt holistisk management i planlægningen af diplomarbejdet.

Arrangementet er åbent for alle, der er interesseret i diplom, og det er ikke obligatorisk at have mere med lauget at gøre hverken før eller efter.  Find mere information om arrangementet her på siden, eller på facebook.