Fejø Retreat

I 1998 købte vi ejendommen Storemosevej 32 på Fejø

Det er et tidligere husmandssted med 8,9 ha jord i sydvestvendt kuperet terræn med smuk udsigt over marker, plantager, Store Mose og Smålandshavet. Jorden er omlagt og har økologistatus fra år 2000 med 8 ha i omdrift. Vi har haft diverse kornafgrøder med kløvergræs som det kvælstofgivende. Lige nu ligger jorden som vedvarende græs. Vi har også haft høns, gæs og gotlandske pelsfår til selvforsyning, men lige nu har vi ingen dyr udover vore to dejlige musefangende katte.

Gennem årene har vi indrettet to gæsteværelser med tekøkken og alrum i den tidligere stald, musikværksted i garagen og et stort multi-flexrum på det tidligere kornloft. Et tilbygget havestueligende rum med glasfacade sikrer at man kan gå tørskoet fra den gamle del af huset til de nye rum i laden. Desuden har vi opført en gæstehytte af halmballer med græstag etableret som alpin biotop.

I 2009 udarbejdede vi et samlet permakulturdesign for ejendommen, som forhåbentlig vil kunne ses folde sig ud over den næste 10 års periode. Anne er således internationalt certificeret permakulturdesigner. Vi arbejder på at skabe en fond, der kan eje og drive stedet, således at ejerskabet til jorden bliver fælles og at permakulturen er sikret gennem fondsfundatsen efter vores død.

Professionelt er vi kunstnere, formidlere og terapeuter. Ejendommen fungerer som retreatfacilitet med kurser, behandlinger af medicinsk uforklarede symptomer og diverse arrangementer.

Permakulturimpulsen på stedet kommer til udtryk gennem sepererende mult-gæstetoilet og adskillelse af urin og fækalier i det daglige; urinen udspredes og benyttes som gødning til de ikke-spiselige afgrøder. Vi producerer meget lidt affald, vi spiser ikke kød, drikker ikke alkohol og vi har ikke bil. Desuden undgår vi en masse mentalt affald ved ikke at være tilsluttet fjernsynsnettet. Bedene i husets nærområder dyrkes med jorddækning og uden brug af maskiner, vores græsklipper er eldreven. Den begyndende træplantning på ejendommens nordskråninger sker manuelt og med jorddækning omkring de udplantede træer. Vi er medstiftere af en lille lokal permakulturforening på Fejø med i alt 6 deltagende familier.

I uge 29 2010 er vi værter for en uge med overskriften: “Nyd livet med musik, dans og permakultur”.

Vi udsender et nyhedsbrev 4 gange om året pr. mail, det kan man abonnere på ved at sende en mail til moloney@fejoe.dk og skrive Fejø Retreat, Nyhedsbrev.

Anne og Mick Moloney, Fejø Retreat, Storemosevej 32, 4944  Fejø
November 2009

Link til: Fejø Permakultur

Link til: Permakulturhaven på Fejø  (Anne Moloney’s blog)