Uddannelsesudvalgsmøde

Dato: lørdag 8. juni 2019
Klokken: 11:00 - 17:00

Mødet afholdes på Faery Meadows ved Fjenneslev

Orienteringspunkter (11-13)
1. Kort opsummering fra sidste møde (se bilag: oplæg til bestyrelsesmøde)
2. Kort opsummering fra open space på generalforsamling
3. Statusopdatering
– PDC kurser 2019/2020
– PDC certifikater, Diplomasp., Diplomholdere, nye undervisere
– udveksling (Erasmus+, ESC)
4. Fyraftensmøde med UBU (uddannelse for bæredygtig udvikling)

  1. Oplæg til dagens tema

Frokost
fælles frokostbord: vi medbringer hver især lidt til frokostbordet.

Dagens tema (14-16)

PDC og Diplom – erfaring, idéer og udviklingsmuligheder.
Se vedhæftede bilag fra Kurt, generalforsamlingsoplæg fra Cat, Tycho, Karoline og Rebecca og den tekst, der p.t. er på foreningens hjemmeside: https://permakultur-danmark.dk/da/retningslinjer-for-pdc/

Afrunding af dagen (16_17)
Vi ser på de næste nærmeste skridt og laver en plan for resten af året.
Næste møde: hvor og hvornår?

Kort utilgængelig