Det Fælles Bedste afholder Kommunemøde i København

Dato: onsdag 15. november 2017
Klokken: 16:00 - 22:00

KOM OG VÆR MED TIL AT BYGGE ‘EN BY DER ER BLØD SOM EN KROP’ – FREMTIDENS BÆREDYGTIGE KØBENHAVN 🙂

Du inviteres hermed til kommunemøde arrangeret af Det Fælles Bedste i København ift. kommunalvalget 21. november i år. Storkøbenhavn rummer 2,1 mio mennesker (inklusive Høje Tåstrup, Gentofte, Ballerup m.v.), så hvis Danmark skal blive bæredygtigt, så kræver det at København bliver bæredygtig. Selve Kbh. har 661.000 indbyggere

Mødet er arrangeret af og for grønne foreninger som et forum for at formulere foreningernes og aktive borgeres holdninger. Det er samtidig ment som en dialog med alle politiske partier, i form af lokalpolitikere fra København. Repræsentanter for partierne har dog en mere tilbagetrukken og forhåbentlig lyttende rolle end normalt.

PROGRAM:

  1. VELKOMST ved Det Fælles Bedste – kort om hvad Det Fælles Bedste er, om tidligere folketræf, medlemmer, organisering, Folkeavisen, næste Folketræf i Vejle maj 2018
  2. OPLÆG fra 4-5 grønne foreninger om temaer i forhold til kommunalvalget i Københavns Kommune med udgangspunkt i Folkeavisens 9 temaer (avisen finder du her: http://okosamfund.dk/wp-content/uploads/FOLKEAVISEN-7MB.pdf)
  3. CAFEBORDE med grupper af 6-8, som drøfter de temaer, der er rejst og eventuelle andre. Referent og ordstyrer ved hvert bord.
  4. OPSAMLING fra cafebordene
  5. FÆLLES DRØFTELSE af vigtige emner i Københavns kommune
  6. SPØRGSMÅL til lokalpolitikere – alle partier inviteres til at sidde i panel (de deltager også ved cafebords-samtalerne). Det Fælles Bedste er ordstyrer
  7. OPSAMLING OG FORMULERING AF af fx 10-20 punkter eller politiske statements, som er mødets pointer ift. kommunalvalget i byen og kommunen. Disse kommunikeres bredt ud i medier og facebook mv. efterfølgende
  8. AFTALER OM MEDIEDÆKNING – facebook, hjemmesider, pressemeddelelser og input ift. kommunalvalget
  9. Evt.

Se mere her

Tilmelding efter først til mølle-princippet til niels@okosamfund.dk. Vi kan være omkring 40. Hvis der skulle komme alt for mange tilmeldinger har vi en plan B for mødelokale.

Adresse
Blågårds Plads 5, 2. sal
2200 København N
Danmark

Indlæser kort...