Europæisk permakultur samling i Bulgarien 2014

Den Europæiske Permakultur familie 2014. Foto: Cathrine Dolleris
“Den Europæiske Permakultur familie 2014” samlet i Bulgarien. Fotos: Cathrine Dolleris
6 dages ophold sammen med 380 andre permakultur interesserede personer fra mange lande – hvordan påvirker det mit fremtidige engagement i Permakultur Danmark?


Af Kurt Holm, kasserer

European Permaculture Convergence – ofte skrevet EuPC og her “samlingen” – blev holdt på bredden af Batak søen i slutningen af juli.

Hele samlingen var organiseret omkring en campingplads, med telte, campere og hytter, udendørskøkken og mødefaciliteter delvis overdækkede, så der herskede en afslappet stemning (næsten ferieagtig). Undtagen når det kom til seriøsiteten omkring permakultur. Her var der entusiasme og et utal af arbejdsgrupper blev arrangeret på forskellige niveauer og med specifikke emner (ca. 40 pr. dag).

IMG_2672Valget af emner var svært, men som relativ ny i dette selskab valgte jeg der, hvor man måske kunne få et overblik over ”hvad foregår der?”. Som medlem af bestyrelsen for Permakultur Danmark ville jeg gerne finde ud af, hvordan jeg passede ind i det større billede.

Der var ingen slinger i valsen. Permakultur er kommet for at blive. Der er nu videnskabelige beviser for at det virker i praksis, og det gør at udbredelsen af permakultur går hurtigere og hurtigere.

Hurtigt blev der fokuseret på næste skridt, fra det nationale til det internationale. Jeg deltog i en række workshops omkring udviklingen omkring det ”Europæiske Permakultur Council

Det Europæiske Council er ikke nogen ny konstruktion. Den har eksisteret i mange år, men har begrænset sig til at sikre, at den europæiske samling EuPC fandt sted hvert andet år. Dette var der et udbredt ønske om at ændre på.

IMG_2962Nej, hvor vi gungrer”, ­ sagde musen til elefanten da de sammen gik over en bro. Sådan havde jeg det, da jeg sad sammen med de store europæiske permakultur organisationer (England, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien m.fl. og så lille Danmark med 100 medlemmer) for at finde ud af, hvordan dette Council kunne fungere i fremtiden. Men jeg blev forsikret om, at det ikke var størrelsen, det kom an på, men det var vigtigt, at alle medlemslande var repræsenteret.

Det blev besluttet, at det skulle starte med at være en lille organisation, der kunne støtte nationale permakulturaktiviteter samt repræsentere permakultur inden for Europa. Og være indgangen til et arbejde omkring internationalt permakultur forum med en planlagt international konference og samling i 2015 – IPCUK.

Dermed er der lagt op til flere informationer, når de er klar fra det Europæiske Permakultur Council og fra International Permakultur.

Så kommer påvirkningen, skal vi fra Permakultur Danmark være med, eller skal vi bare kikke indad og hygge os med det?

Set i lyset af samlingen i Bulgarien, de inspirerende mennesker der var forsamlet (permakulturister),
fremover når der sker noget på europæiske og internationale plan.

Er vi gearet til det? Knapt nok; vi er for få!, for lidt penge!, for lang beslutningsproces!, bare for at nævne de mest i øjenfaldende.

Dette er helt klart en bestyrelsesopgave og jeg vil arbejde på: Flere medlemmer og mulighed for større engagement og deltagelse. Flere penge, frivilligt arbejde alene gør det ikke!­højere kontingent, ­flere fonde, overskudsgivende aktiviteter, ­En revideret bestyrelsesstruktur, måske med en styrelse og et forretningsudvalg.

Kurt Holm

IMG_2676