Diplomlaug

Sidste sommer opstartede en håndfuld danske permakulturister diplomlauget. Lauget har til formål at støtte og vejlede diplomaspiranterne under den flerårige diplomproces, og ikke mindst for at øge muligheden for sparring og vidensudveksling under forløbet. I diplomlauget er aspiranterne og deres respektive diplomvejledere. Læs mere om diplomaspiranterne her.