Ungdoms aktiviteter

Der er to forskellige typer af ungdoms aktiviteter: Youth Exchange (op til 21 dage) og Det Europæiske Solidaritetskorps (mellem 2-12 måneder).

Youth Exchange

Ungdomsudveksling er for dig der gerne vil rejse som en del af en gruppe i kort tid i Europa. Den hører under Erasmus+ programmet og er rettet mod ungeren i alderen 18-30 år. Der kan nogen gang være en plads til en person over 30 år, men det kommer an på om projektet. Desuden giver den mulighed for at unge mennesker fra forskellige lande kan mødes og lave et projekt i op til 21 dage. En ungdomsudveksling kan eksempelvis indeholder workshops, debatter, motion og rollerspil, der er planlagt og udført af unge. Den giver mulighed for at deltagerene kan udvikle kompetencer, bliver bevisdt omkring socialt relevante temaer/emner, udforske nye kulturer, vaner og livstile og styrke værdier såsom solidaritet, demokrati og venskab. Ungdomsudveksling har fokus på at deltagerne lærer gennem non-formelle læringsmetoder.

Læs videre i UFM hjemmeside.

Det Europæiske Solidaritetskorps (ESC)

Det Europæiske Solidaritetskorps er et nyt EU-initiativ, der bringer unge sammen om at skabe et mere inkluderende samfund, støtte udsatte mennesker og løse samfundsmæssige udfordringer.

Det Europæiske Solidaritetskorps er inddelt i tre dele:

  • Volontørprojekter
  • Solidaritetsprojekter
  • Job og Praktikophold
Hvem kan søge?

Volontørprojekter under Det Europæiske Solidaritetskorps er for unge, som er mellem 18 og 30 år, og som har lovligt ophold eller statsborgerskab i et af EU’s medlemslande eller en række partnerlande.

Frivillige i Los Portales spansk økosamfund.

Solidaritetsprojekter kan kun foregå i Danmark og søges af en gruppe bestående af minimum 5 unge i alderen mellem 18 og 30 år, som har lovligt ophold eller statsborgerskab i et af EU’s medlemslande.

Job eller Praktikophold kan foregå i Danmark eller i et andet EU-medlemsland. Job og Praktikophold er for unge mellem 18 og 30 år, som har lovligt ophold eller statsborgerskab i et af EU’s medlemslande.

Hvis du er over 30år så er der også mulighed for dig en gang i mellem for at tage til et projekt for 1-2 ugers, men ikke igennem ESC desværre. Keep an eye on our offers!!

Det Europæiske Solidaritetskorps er også for organisationer, som ønsker at søge om tilskud til at modtage deltagere til volontørprojekter, solidaritetsprojekter eller job og praktikophold.

Hvorhen?

Volontørprojekter i Det Europæiske Solidaritetskorps foregår i et andet af EU’s medlemslande eller en række partnerlande.

Job og Praktikophold foregår i Danmark eller i et andet EU medlemsland.

Solidaritetsprojekter foregår i Danmark.

Solidaritetsprojekter og Job og Praktikophold er kun åbne for EU’s medlemslande.

Læs videre omkring det i den EU hjemmeside:

https://europa.eu/youth/solidarity_en

Tjek vores tilbud i vores hjemmeside eller facebook gruppe og skriv til os (ungdom@permakultur-danmark.dk) hvis du har flere spørgsmål.

Ellers er du velkommen til at søge efter et projekt og spørge efter muligheder. Vi sender dig gerne til permakultur og projekter i et økosamfund.

Fejring i Los Portales økosamfund, Af Tine Engedal
Finansieret af EU Fonde
Finansieret af EU Fonde

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!