Design af en permakultur-skole-skovhave

Af Anna Pattis

At lære børn om permakultur, og de sammenhænge i naturen der er mellem svampe, planter, mikroorganismer og dyr og hvordan det styrker os mennesker er en af de vigtigste ting, vi kan gøre, for at sikre, at den næste generation vokser op med respekt, og ydmyghed overfor hvor essentielle raske økosystemer er. Og denne læring skal foregå ved en kombination af teoretisk og praktisk vidensformidling som bruger alle sanser.

3-nordlige-stribe-del-2_langsoe-friskole

Det var derfor oplagt at bruge tid på at lave et forslag til et design til en skole, som var Langsø Friskole, hvor Mette Brinch i forvejen har lavet et stort forarbejde for at få lov til at etablere en ”permakultur-skole-skovhave”. Så var det op til os (Arendse Gulløv, Signe Engelhart Christensen og Anna Pattis) at finde på gode ideer til nogle af de ønsker og udfordringer skolen havde til en skolehave, som slutopgave til vores PDC hos Cathrine, Karoline og Tycho på Friland i sommer 2016. 

Ønsker var:

 • At designe en skolehave, der kan opbygges under undervisning og som integrerer mange forskellige dele af permakulturkonceptet. Dvs. mulighed for at f.eks. etablere en kompost, mens der er undervisning om jordopbygning, nedbrydning af planter, orme, mikroorganismer, og hvordan det hele fungerer så godt.
 • Interaktivt design, der kan bruges (og smages) af børnene.

Udfordringerne var:

 • Frit tilgængeligt land er en smal, men lang stribe (4 m x 40 m) på nordsiden af skolen (læs: mest skygge), der kan bruges direkte til en lille skovhave.
 • Skolegården, som har et stor areal tilgængeligt, er betoneret i øjeblikket og laves måske om. Dermed skal et muligt design integrere den mulighed, at haven er temporær. Ud over det er skolegården højt frekventeret og der skal være plads til løb og leg, men også sikkerhedsmæssige overvejelser.
 • Lille budget og opbygningen skal foregå sammen med børnene og forældrene.

Designet, som delvist vist på billeder, er derfor opbygget som følger:

 1. Nordlige stribe:
 • 2-nordlige-stribe-perspektiv-tegning_langsoe-friskoleEtape-design. Børnene lærer skridt for skridt noget nyt om forskellige dyr, økosystemer, planter, dyrkningsmetoder, etc.
 • Det er et samspil mellem flerårige grøntsager, enårige afgrøder, bærbuske, træer – alt der er skyggetolerant (f.eks. hosta og spinatranke) og spiseligt.
 • Bygget af lokale ressourcer – nemt at bygge, så forældre og børnene kan være med.
 • Insekthoteller og fuglekasser er med til øge biodiversiteten og at komme af med mulige dyr, der skader skovhaveplanter.

 

 1. Skolegården
 • 1-skolegaard-perspektiv-tegning_langsoe-friskoleInspireret af en byhave i København er designet lavet med sandsække, som kan flyttes igen og beplantet med afgrøder, der ikke skal i dyb jord.
 • Bænke og borde og et
  ergonomisk design er med til at invitere til hygge og leg, samtidig med, at det kan bruges til frokostpauser eller undervisning/ gruppearbejde udenfor.
 • 4-skolegaard_langsoe-friskoleAndre elementer i skolegården er flytbare og indgår dermed i et mobilt koncept, der kræver fleksibilitet.

De første delprojekter med børnene er startet, som forklaret i den første artikel om Langsø Friskoles skole-skovhave (Link), og projektet kommer til at inkludere mange børn i de kommende år.