Dagsorden for generalforsamling 2019

Generalforsamling finder sted på Fejø Børn og Kulturhus
Lørdag d. 20. april 2019
kl. 15. – 17
Alle er velkomne og det er gratis at deltage.
Medlemmer har stemmeret.

Dagsorden for Generalforsamling:

  1. Valg af ordstyrer og referant
  2. Vedtagelse af dagsorden.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
  5. Indkomne forslag fra medlemmer: Forslag om ændring af kontingent  “Årligt kontingent ændres til kr. 200,- eksklusiv tidsskrift. Medlemmerne er på den måde frit stillet til at tage stilling til at modtage trykt materiale eller ej”
  6. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Referatet fra generalforsamling bliver efterfølgende lagt op på vores side Referater fra Generalforsamlinger. 

Vi glæder os til at ses på Fejø!