Kategoriarkiv: Nordisk samarbejde

Nordic Permaculture Festival 5-8 August

Planning is in full swing, and the Nordic permaculture festival at Holma kicks off August 5-8 th.
 
More information will appear on the website as we move along: nordicpermaculturefestival.org/
 
A workshop program is starting to grow so slowly, and tickets are being bought at a steady pace. Around 30 people are involved in preparing the site and the program. I have been given the responsibility to contact people who are involved and have contacts within Permaculture in the Nordic countries, to see if, and how exactly you see yourself as being part of the festival? Maybe through holding a workshop, a lecture, or something else?
 
If you have your own proposal for a workshop that you would like to hold, you are welcome to fill it in directly on the website, https://nordicpermaculturefestival.org/workshop-proposals/
 
If you have any questions or concerns, feel free to contact me here.
All the best!
 
Andreas Jonsson
Holma Folkhögskola

Det europæiske udvekslingsprogram for iværksættere

Det Europæiske udvekslingsprogram for iværksættere giver nye eller vordende iværksættere mulighed for at lære af erfarne iværksættere, der driver små virksomheder i andre lande, der deltager I programmet. Erfaringsudvekslingen finder sted under et ophold sammen med den erfarne iværksætter, som hjælper den nye iværksætter med at tilegne sig de nødvendige færdigheder til at drive et lille firma. Værten får fordelen af at få nye perspektiver på sin virksomhed og får mulighed for at arbejde sammen med udenlandske partnere eller lære om nye markeder.

Man skal have et firma der er mindre en 3år gammel og søge efter et firma i et andet land der er interesseret i at modtage folk der er motiveret for at lære fra firmaet og udveksle ideer og viden.

Her kan man se et eksempel af et projekt

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/videos.php?vid=T421eH3t7II 

Der er ingen aldersgrænse i dette program. Dette program har eksisteret i 10 år, men det er ikke blevet populært endnu.

Der findes mere information i dette link. Du er velkommen til at kontakte din lokale kontakt for at høre mere om programmet.

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=da 

Overblik over beslutninger i Nordisk Institut

Repræsentanter fra Sverige, Norge, Finland og Danmark, sidder sammen under en kort pause, på Nordisk Institut møde 2020.

 Møde d. 7 – 9. februar 2020

Vi afholdte Nordisk Institut møde på Nordisk Træf i midten af februar. Til stede var repræsentanter fra Sverige, Norge, Finland og Danmark. Her opsummeres beslutninger, der blev truffet på mødet. Du kan finde hele referatet på engelsk på vores hjemmeside, så snart det er godkendt.

Diplom vejledning:
Der er flere udfordringer med diplomvejlednings systemet i Norden, som det er:

– Manglende tydelige retningslinjer for designvurderinger.
    (Problem for både vejleder og aspirant)
– Manglende uddybende træning for vejledere.

 – Behov for “diplom-introduktion” for nye, der vil starte på diplom-vejen 

 – Forskellige systemer for betaling af vejledere.

 

Løsninger: 

 • Portefølje og design vurderingssystem Der blev oprettet en arbejdsgruppe som vil udarbejde et fælles Nordisk vurderingsskema for vurdering af diplom designs.
  (Vi tager inspiration from Permaculture Association Britain) og tager udgangspunkt i vores Nordiske Diplomsystem som er beskrevet på vores hjemmeside.
  I arbejdsgruppen er Kurt Holm fra Danmark, Hans Ryding og Andreas Jonsson fra Sverige.

  Udkast til et vurderingsskema bliver udsendt til alle diplomvejledere i Norden – som så kan få mulighed for at afprøve det nye system, og komme med feedback til et evalueringsmøde i efteråret 2020. Arbejdsgruppen vil samle feedback på mødet og integrere det i et endeligt forslag til næste Nordisk Træf.

 • Tydelige Retningslinjer: Sekretariatet vil arbejde på at gøre retningslinjerne for diplom mere tydelige og velstruktureret/letlæselig for aspiranter.

 • Vejleder-træning: Der blev udtrykt et ønske om at udvikle systemer for træning af vejledere. 

 • “Induction-event” Diplomintroduktion og -information: Cathrine og Karoline afholder en 2-timers introduktion for deres diplomaspiranter.

 • Standardiseret betalingssystem Minimum betaling af  2700 kr for diplomvejledning.  (Dækker: administration, 2nd assessor, opponent’s timeløn) Vi vil dokumentere hvilke vejledere har hvilket system, sådan at aspiranter kan få et overblik.
  Dokumentation for Karoline Nolsø Aaens og Cathrine Dolleris’ betalingssystem som eksempelSekretariatet:

Nordisk Træf er værtslandets ansvar. Karoline har udarbejdet en skabelon til programforslag. Erfaringer fra 2020 træffet bliver lagt op på et fælles google-drev. Dette skal gøre det nemmere for værtsorganisationerne i fremtiden.

Nordisk Institut møde er sekretariatets ansvar. Sekretariatet skal indhente forslag til dagsorden i god tid, så dagsordenen kan offentliggøres. Vi vil have mere transparens generelt, og vil gerne mulighed for at instituttets medlemmer kan forberede sig til mødet.

Sekretariatets Funktion 

 • Forberede den årlige Nordisk Institute møde
 • Udforme forslag til dagsorden. 
 • Hjemmesiden
 • Diplomprocess
 • Ansvar for PDC certifikater
 • Systematisering og overblik over vejledere.

 

Valgt til Sekretariatet: 

Hans Ryding og Andreas Jonsson repræsenterer Sverige

Karoline Nolsø Aaen (Cathrine Dolleris er suppleant) og Charlotte Lou Langdon
(Kurt Holm er suppleant) repræsenterer Danmark

Dominik Chase + en mere fra Finland

Benedicte Brun + en mere fra Norge

 

Næste Nordisk Træf bliver afholdt fra d. 5, – 7. Februar i Sverige

 

EValuering af Nordisk Træf 2020

Nordisk Permakultur træf varede en weekend. Søndag før frokost er vi i gang med at evaluerer vores weekend og vi sidder i grupper – vores gruppe består af 4 personer – i et bredt aldersspænd.

Vi har bestemte at dele nogle af vores overvejelser omkring hvad hele træffet har gjort ved os hver især.

· Jeg synes ikke at jeg har ikke meget viden om permakultur, jeg har en PDC, men jeg kender ikke rigtig nogen i netværket. Før jeg tog afsted havde jeg en masse blandende tanker – jeg skulle blaffe fra den anden ende af landet – så det første jeg tænkte var : gad vide om jeg når derhen – Det næste var ”gad vide om der kommer andre end dem der bare sidder i foreningens bestyrelses møde – Jeg bestemte at tage med fordi jeg tænkte at det var en god udfordring for mig – jeg har været med fordi jeg ønskede at få inspiration. Jeg ville gerne møde nogle mennesker der er interesserede i det samme som jeg – jeg er blevet mødt af et åbent imødekommende fællesskab. Der var mange der ikke kendte hinanden – og der var også mange der kendte hinanden.

Permakultur fællesskabet handler om nogle grundlæggende meget hensynsfulde principper – og jeg har oplevet at det netop også sådan nogle venlige og hensynsfulde mennesker man møder – det var rart at det jeg havde forventet, var det jeg mødte – jeg har mødt inspirerende mennesker – Træffet har været oplysnende på et universelt grundlag – og hele træffet har rummet både nybegyndere og nogle som var meget avanceret .

· Da jeg læste hjemmesiden var jeg i tvivl om træffet kun var for dem der vidste rigtig meget. Jeg interesserede mig for Permakultur og praktiserer noget er ligner i vores have. Jeg var nysgerrig . Der har været en masse meget forskellige workshops, og der har været en masse fortællinger fra det virkelige liv. Fortællinger om hvordan mennesker rundt omkring i Norden er i gang med Permakultur. Jeg har skaleret mine egne forventninger til hvad jeg selv skal og hvad jeg kan. Jeg har indset at det er iorden med små skridt. Mit mål med at komme var meget uklart. Det var bare en retning jeg gerne ville i. Jeg har fået frø med hjem til flerårige grøntsager, vi har fået god mad der rummede alles behov. Jeg har fået netværket en hel masse og kommer hjem med nye gode venner som jeg kan starte små projekter op sammen med.

· Jeg synes at det har været mega motiverende at høre om de start-ups der er. Jeg har før tænkt stort. Jeg har haft en ide om at at jeg kunne ville blive selvforsynene på et par år. Jeg har aldrig groet mad før – men det jeg har set her er at man bare kan starte ud småt og så lade det vokse.

 

 

· Det der sker her på Permakultur træffet er at at vi inviterer hinanden ind i projekter – træffet bliver en katalysator for nye projekter – når vi kommer her er der nogle tandhjul der sættes sammen, vores viden og ideer bliver aktiveret – og vi får mulighed for at bruge den diversitet der er indholdt i netværket.

· Vi kan alle 4 genkende fornemmelsen af at genfinde mening med det vi laver og det vi har gang i derhjemme. Vi føler os som en del af et netværk, et fællesskab, Vi har oplevet humor, livsglæde og gode venner på tværs af geografi, alder og andre skel som normalt adskiller os. Vi har oplevet sammen

Nordisk Træf på MakvärkeT

Makvärket var i weekenden 7-9. februar rammen om Nordisk Træf hvor deltagere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark mødtes. Nordisk Træf er til for at foreningerne i Norden kan planlægge og koordinere aktiviteter og projekter og godkende nye diplomholdere. Denne gang var der ingen diplomakkrediteringer, men til gengæld en række inspirerende oplæg og workshops.

Christian Lykou fortæller om URH-skoven skovhaveprojekt i Vester Vedsted. Foto: Cathrine Dolleris

Foreningerne lagde ud med at præsentere året der var gået, hvorefter Morten og Stine tog over og fortalte om deres design for de 1,8 ha de kommer til at leve af i fremtiden på Svanholm permakulturlandbrug. Jette Hye Jin Mortensen udforskede grænser i projektet “Art-Science-Permaculture”. Christian Lykou bidrog med en fortælling om UHR-skoven skovhave på efterskolen i Vester Vedsted og Dominik Jais berettede om sit fungerende biogas-anlæg i Finland. Martin Moltke Wozniak havde flere workshops omkring social permakultur f.eks. sociokrati og girafsprog, mens Karoline fortalte om success med “market gardening” og skovlandbrug på Friland og LAND centret Permakulturhaven. Signe Engelhardt snakkede om at hjemmeskole sine børn og Benedicte om de fire LAND centre i Norge, som er akkrediterede.  

Makvärkets cirkussal var rammen om klaterier og fællesskab. Foto: Cathrine Dolleris

I baggrunden arbejde en flok diplomholdere og bestyrelsesmedlemmer fra de fire lande på at skabe gode rammer og kriterier for diplomstuderende – et arbejde som fortsætter ud i fremtiden.

Bandet NU spillede op lørdag aften. Foto: Kim Andersson

Jesper Bay ledte gruppen igennem svedende folkedans og bandet NU spillede op med blød rock lørdag aften. 

Vi glæder os til næste Nordisk Træf som bliver i Sverige d. 5-7. februar 2021.