Kategoriarkiv: Andre nyheder

Ny Visuel identitet og hjemmeside på vej til PKDK

Snart vil I få en helt ny oplevelse, når I logger på PKDK´s hjemmeside og flere muligheder for at sprede budskabet om vores forening og permakultur!

I PR-og kommunikationsgruppen er vi godt i gang med at udvikle en ny vision for hjemmesiden, nyhedsbrevet og medlemsforum samt magasinet, som foreningen til næste år overtager fra Mira og Esben fra Skovvirke.

Vi er temaet op med super dygtige Rune Olsen Studio og illustrator Roar Lerche, som I kan se på billedet sammen med PKDK´s Victoria Schou Haabegaard (med online fra Norge) og Jette Hye Jin Mortensen, samt Eva Max, som ikke var med på dagen, men som I vil møde i det kommende nyhedsbrev. Vi er også alle tre med i bestyrelsen, som er  i gang med at skabe nye og styrke eksisterende muligheder for at være aktiv i foreningen.

Der er onlinemøde i dag kl 17:00 og som altid er alle medlemmer velkomne, skriv blot til post@permakultur-danmark.dk

Glæder os SÅ meget til at vise jer hvad vi er i gang med at brygge på, men for nu lader vi det være en hemmelighed indtil det hele går i luften.

God permatorsdag!

Ny bog: Mad med Flerårige Grøntsager

Inspiration til mangfoldig og smagfuld mad fra permakulturhaven

Den helt nye Mad med Flerårige Grøntsager er bogen til dig, der gerne vil spise mere grønt i dagligdagen og som ønsker, eller måske allerede har en frodig have med spiselige planter.
 
Bogen er skrevet af Karoline Nolsø Aaen og Tycho Holcomb, der også har skrevet den succesfulde Permakulturhaven, samt skovhave- og madentusiasten Thea Hestbjerg.

Bogen giver inspiration til grøn og smagfuld mad med flerårige planter, som let kan dyrkes i staudebedet eller i skovhaven. Flerårige grøntsager har en lang høstsæson, vokser år efter år, er lette at dyrke, er klimavenlige og kan bruges i både det vegetariske køkken og i kødretter.

Bogens opskrifter er lige til at gå til med beskrivelser, billeder og illustrationer som guider dig fra have til mave. Samtidig giver bogen forslag til, hvordan du selv kan eksperimentere videre med de grønne råvarer og spændende smagssammensætninger.

I bogen får du:
  • 60 opskrifter til sund, nærende hverdagsmad og lækre festmåltider.
  • Ideer til hvordan flerårige grøntsager kan indgå i mange forskellige retter.
  • Beskrivelse af 32 udvalgte flerårige grøntsager med høstkalender, spiselige plantedele og smagsnuancer.
  • Informative billeder, så du let kan høste og tilberede dine planter på bedste vis.
  • Lyst til at dyrke og spise flere flerårige grøntsager!

Bogen kan bestilles via Permakulturhaven.dk

Tilbud om gratis økologirådgivning

Vel vidende at der kan være forskelle på at dyrke jorden efter de økologiske regler og principper og de etikker, der gælder for permakultur, så er der også et stort sammenfald.

I Økologisk Landsforening vil vi derfor gerne hjælpe flere af jer med faglig rådgivning, der kan være med til at afklare mulighederne for at blive autoriseret økolog samtidig med, at du fastholder principperne for permakultur.

At få sin økologiske autorisation indebærer, at der skal overholdes en lang række regler, der alt andet lige vil betyde en række restriktioner af større eller mindre betydning, afhængig af hvordan og hvad man ønsker at producere. Samtidig giver det adgang til at sælge sine produkter under det velkendte røde ø-mærke med alle de fordele, det giver.

I praksis vil vi gerne tilbyde det, vi kalder et ”omlægningstjek”, som er et gratis rådgivningsbesøg ude på jeres ejendomme. På besøget gennemgås produktionen i forhold til de gældende økologiregler samtidig med, at der kan sparres med rådgiveren i forhold til gode erfaringer, dyrkningsmæssige tiltag, netværk og afsætning.

Eneste krav til din produktion er, at den drives kommercielt eller har som sigte at blive kommerciel. Der er som sådan ikke krav til en bestemt omsætning.

Hjælp til etablering og generationsskifte

I år har vi mulighed for at hjælpe 5 ”cases” i forbindelse med deres nyetablering eller generationsskifte. Vi kalder initiativet for ”Bæredygtigt Generationsskifte”. Hjælpen består af rådgivning omkring etablering, finansiering og afsætning – gerne med en ny og mere alternativ tilgang, da hele formålet er at belyse / anvise nye måder at komme i gang på. Også her gælder det, at ”casene” skal have et vist kommercielt sigte.

Hvis du har lyst til at få et gratis omlægningstjek eller ønsker at drøfte dine muligheder for at få rådgivningshjælp under projekt ”Bæredygtigt Generationsskifte”, så kontakt:

Jens Peter Hermansen, projektleder Økologisk Landsforening

Tlf.: 61974910    e-mail: jph@okologi.dk

Se mere på: Omlægningstjek – Økologisk Landsforening (okologi.dk)

Christian er bidt af Kredsløb og respekt for naturen

Fra JyskeVestkysten

Christian Lykou og Dorethe Holmstrup bor i Vester Vedsted sammen med deres tre børn og en masse insekter, der lever godt af parrets tilgang til at dyrke naturen. Christian er bidt af permakultur, der er en bæredygtig dyrkningsmetode, som tager udgangspunkt i respekt for klima og natur. Mød familien på næste LAND forsamling d. 13-15. November.

JV (JyskeVestkysten), dagblad i Jylland og på Fyn bringer permakultur-artikler om tiltag og initiativer i Ribe-området.

Læs hele artiklen her

Indvendig isolering med cellulosebaserede materialer bliver nu undersøgt

 

Virksomheden Egen Vinding og Datter igangsætter nu i samarbejde med DTU et projekt, hvor de vil teste murede vægkonstruktioner, isoleret indvendigt med papiruld eller anden cellulosebaseret isolering, og uden brug af dampspærre. Formålet er at undersøge, om og hvornår der ophobes fugt i cellulosebaseret isolering monteret på indersiden af en forholdsvis tæt ydervæg. Samtidig undersøges hvorvidt isoleringen fungerer som en fugtbuffer, der kan optage og afgive fugt i samspil med indeklimaet.

”Vi har på forhånd gode erfaringer med at anvende isoleringsmaterialer lavet af cellulose, f.eks. papiruld. Denne skal monteres tæt op mod ydervæggen, og samtidig undlades brug af dampspærre. Derved forenkler man også den samlede konstruktion. Vi håber at kunne finde en løsning på indvendig isolering og efterisolering – med minimal risiko for fugt og skimmelsvampe. Vi har allerede gennemført enkelte målinger i eksisterende bygninger, der indikerer, at denne byggeteknologi kan gennemføres, uden at der opstår fugtproblemer, men samtidig eliminerer problemer forbundet med dampspærre ” fortæller Lars Jørgensen fra Egen Vinding og Datter.

DTU har tidligere undersøgt en række vægkonstruktioner med mineralske isoleringsmaterialer. Disse test er gennemført i containere, ombygget til testfacilitet, og da disse forsøg nu er afsluttet, blev det muligt at foretage de nye forsøg i containerne.

”Da Egen Vinding og Datter henvendte sig og spurgte til muligheden for at samarbejde om projektet, var vi umiddelbart positive, ” siger professor Carsten Rode fra DTU.

”Projektet er af faglig interesse for os, da vi på DTU efterhånden har målt på mange vægge med indvendige efterisoleringssystemer med andre end de cellulosebaserede isoleringsprodukter, som dette projekt kommer til at dreje sig om. Vi forventer, at disse materialer har en anden fugt- og varmeteknisk ydeevne end de materialer, vi hidtil har udforsket, og der er videnskabeligt såvel som fra byggebranchen stor interesse i at få dette afdækket. Projektet er derfor interessant for DTU, og projektets resultater forventes at danne baggrund for både videnskabelig publicering og for formidling til branchen. Projektet vil også styrke DTU’s mulighed for at give forskningsbaseret rådgivning om brugen af cellulosebaserede varmeisoleringsprodukter i forbindelse med efterisolering af bygningskonstruktioner. ”

Egen Vinding og Datter opbygger testvæggene med bl.a. papiruld og hørisolering i DTU’s testcontainere, og DTU står for målinger og rapportering. Disse sammenlignes med en referencevæg med en gængs konstruktion med mineraluld. En fugtprofil simuleres vha. en afdamper, og der foretages målinger i ca. 1,5 år, så der bliver målt på to vinterperioder. Som led i projektet undersøges også 8-10 eksisterende bygninger, hvor en tilsvarende konstruktion allerede er anvendt, og der gennemføres en række laboratorietest, bl.a. af materialernes evne som fugtbuffer.

Projektet er støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) under Miljøstyrelsen og af Realdania, samt Fælleskassens Grønne og Sociale Pulje.

Yderligere oplysninger:

Egen Vinding og Datter Aps.: Udviklingschef Lars K. Jørgensen, lkj@egenvinding.dk, tlf. 2634 6503

DTU: Professor Carsten Rode, car@byg.dtu.dk, tlf. 2032 4051

Uddybende information om projektet

Det er en udfordring at bringe de mange eksisterende murstensbygninger op til en ambitiøs energistandard uden at skabe problemer med fugt og skimmelsvampe. Teknisk set er udvendig efterisolering at foretrække, men dette vil ofte være uacceptabelt af æstetiske årsager. Og en gængs indvendig efterisolering med mineraluld og dampspærre har vist sig at indebære betydelig risiko for fugtskader.  Derfor er det interessant at undersøge, om cellulosebaserede isoleringsmaterialer, der er fugttransporterende, kan anvendes til indvendig efterisolering uden dampspærre.

I det nye projekt vil der i DTUs testcontainere blive testet forskellige vægkonstruktioner, hvoraf nogle vender mod nordøst og andre mod sydvest, da vind- og fugtbelastning kan være forskellige. Nogle vægge er desuden imprægneret udvendigt mod udefrakommende fugt, og i alle testvægge er der indbygget bjælkeender og indvendige skillevægge, hvor der skal måles på fugtniveauet. Testvæggene vil blive etableret i løbet af sommeren, og målingerne sættes i gang umiddelbart efter.  

Kapaciteten af den cellulosebaserede isolering som fugtbuffer vil blive kortlagt vha. fugtmålinger i klimakammer, f.eks. vha. MBV-test (Moisture Buffer Value). Disse supplerende test vil dokumentere de  cellulosebaserede isoleringsmaterialers egenskaber i forhold til håndtering af fugt. Det er Egen Vinding og Datters hypotese, at en bedre fugtbufferevne i de cellulosebaserede isoleringsmaterialer vil kunne bidrage til, at indeklimaet føles mere behageligt for mennesker, der er følsomme overfor tørt indeklima. DTU udfører endvidere supplerende simuleringer af forskellige ventilationsprofiler anvendt på forskellige isoleringsmaterialer og konstruktioner.

Hvis projektets resultater viser, at cellulosebaseret indvendig efterisolering uden dampspærre fungerer forsvarligt, vil en præcis metodebeskrivelse  kunne bidrage til at udbrede denne praksis og forbedre mulighederne for efterisolering af f.eks. fredede og bevaringsværdige bygninger.

Der er nedsat en følgegruppe, som, udover repræsentanter for MUDP og Realdania, tæller Grundejernes Investeringsfond, Byggeskadefonden, BYG-ERFA, Erik Arkitekter m.fl.

Egen Vinding og Datter Aps er en bygge- og udviklingsvirksomhed baseret i Ringsted, der har lang erfaring med byggeri med cellulosebaserede isoleringsmaterialer og detaljer i forhold til udførelse og konstruktioner. Se også www.egenvinding.dk

En Trist Nyhed fra Danmarks Ældste Permakulturhave

Kære permavenner og -kollegaer,

Det er med en god portion sorg, at vi må meddele, at Permahaven Gulereer–også kendt som Danmarks ældste permakulturhave–har fået endeligt afslag fra udlejer på vores anmodninger og forsøg på at nå en overenskomst,der skulle sikre havens fortsatte eksistens på sin placering i Reerslev ved Hedehusene, ca 25 km vest for København….

Hermed link til den fulde meddelelse fra Permahaven Gulereer …

Gå med FLYV IKKE T-shirten

“FLYV IKKE FREMTIDEN VÆK” er ord, som det er nødvendigt bliver sagt, hvis vi skal tackle klimakrisen.


(Prisen er sat, så det med et lille restlager går i nul.)


I en situation hvor klimaforandringerne truer med at gøre Jorden ubeboelig, og allerede skaber naturkatastrofer, der dræber og sender mennesker på flugt, skal der ganske særlige situationer til, for at flyvning kan retfærdiggøres.


Permakultur etikken siger det klart: Omsorg for Jorden, Omsorg for mennesker og Lige fordeling af ressourcer … med hele Jordens befolkning og fremtidige generationer.

T-shirten er en del af permakultur serien, som vi håber kan få permakultur ud til endnu flere. T-shirten har derfor også budskabet:

PLANT TRÆER, PERMAKULTUR MODVIRKER KLMAFORANDRINGERNE

på sig, sammen med det nordiske permakultur logo. Vi håber T-shirten vil sætte gang i samtaler i hverdagen og være i øjnefaldende til demonstrationer. Vi håber således T-shirten vil være med til at udbrede permakultur, såvel praktisk som politisk.


Der er nemlig brug for langt mere grundlæggende forandringer, end de lappeløsninger, der ofte er oppe i samfundsdebatten. Permakultur kommer med attraktive helhedsløsninger, der lagrer kulstof (CO2) i træer, jord og byggematerialer – dvs. at vi modvirker klimaforandringerne. Med permakultur løsninger kan vi sætte kraftigt nok ind, til at klimakrisen kan standses.


ALLE T-SHIRTS ER FAIRTRADE, ØKOLOGISKE OG UDEN PVC I TRYKKET. https://permakulturgaarden.dk/shop/