Bestyrelsesmøde ved Farendløse

Endnu en gang har bestyrelsen afholdt møde på Farendløse Æblemosteri. Arbejdet går videre med at udvikle foreningens struktur, og mange vigtige beslutninger er blevet taget. Først og fremmest har vi besluttet at overgå til et automatisk medlemsadministrationssystem, ForeningsLet, der skal gøre indbetalings- og registreringssystemet meget lettere for medlemmer. Det nye system vil desuden lette bestyrelsens arbejde og frigive kræfter til andre vigtige opgaver.

På bestyrelsesmødet har vi desuden udarbejdet et DSC03968 permakulturdesign over bestyrelsens arbejde hvor vi har inddelt arbejdsopgaver i zoner, der giver et overblik over prioriteringer, der er nødvendige for at foreningen trives. Zone 0 har højeste prioritet, det der skal til for at bestyrelsen kan udføre sit arbejde, mens zone 5 er de langsigtede mål.

Derudover har vi planlagt at lave en permakultur årshjulskalender som følger årstiderne. Derudover har vi berørt en hel række emner som forskning, LAND og meget andet. Det fulde referat kan ses her

DSC03962