Bestyrelsesmøde d. 9.-11. november

Af Laura Vejen Barnkob

For nyligt mødtes vi i bestyrelsen på Nordsjælland for at holde et fysisk møde. Vores erfaring er, at møderne bliver langt mere produktive, når vi er samlet (fremfor skypemøder, hvor forbindelsen sjældent er helt i top), og hovedformålet med vores møde var derfor at lave et bedre design for, hvordan vi bedst afholder møder og generelt arbejder i bestyrelsen fremover.

Vi lavede bl.a. et årshjul, der giver et ret godt visuelt overblik over bestyrelsesarbejdet og begivenheder i foreningen i løbet af året.

a%cc%8arshjulet-pkdk

Derudover blev vi enige om, at bestyrelsen fremover skal bestå af de to dattergrupper (læs: arbejdsgrupper)  ‘Uddannelse og undervisning’ samt ‘Drift og udvikling’.

Førstnævnte gruppe skal stå for opgaver i forbindelse med LAND-netværket, Erasmus+, EVS, nordisk og internationalt samarbejde samt PDC- og diplom-processen.

Sidstnævnte gruppe skal arbejde med medlemspleje, frivillige, PR, IT samt moderpleje (dvs. pleje af modergruppen som er et andet ord for bestyrelsen).

Der er også mange andre væsentlige opgaver som f.eks. forskning og nationale samarbejder, men vi har af erfaring måttet erkende, at bestyrelsen hverken har kapacitet til eller skal stå for alle opgaver i foreningen. Strategien er derfor, at der fremover skal være langt flere frivillige med til arbejdet i og udviklingen af foreningen. Måske er én af dem dig? Se mere under Aktiviteter -> Bliv aktiv.

For at læse referatet fra bestyrelsesmødet, brug linket her: https://docs.google.com/document/d/198vzmsUaddLDU5tcVztH7Yk-y3xiYnn-zxrNDjB0HM0/edit#