Bestyrelse anno 2014

Heidi Durhuus, Kurt Holm, Sara Julie Møhlenberg, Rune Olsen, Birgit Rothmann, Candela Vargas, Cathrine Dolleris
Øverst: Heidi Durhuus, Kurt Holm og Sara Julie Møhlenberg. Nederst: Rune Olsen, Birgit Rothmann, Candela Vargas og Cathrine Dolleris

Generalforsamlingen bragte nyt liv til Permakultur Danmarks bestyrelse. Cathrine Dolleris og Rune Olsen (suppleant) blev siddende i bestyrelsen, mens en hel flok af entusiastiske nye bestyrelsesmedlemmer blev opstillet og valgt ind: Kurt Holm fra Bornholm, Birgit Rothmann fra Samsø, Candela Vargas fra København og Ellis Jensen fra Bornholm. Suppleanterne tæller stærke kræfter som Heidi Durhuus  og Sara Julie Møhlenberg som begge bor i København.

Heidi Durhuus giver sin motiverende tale

Hver kandidat gav en kort motivationstale, spændende at høre! Generalforsamlingen accepterede at der var tre suppleanter.

Der var stor glæde over det stærke team, der nu skal fortsætte arbejdet med at  varetage Permakultur Danmarks interesser.

Der var 38 deltagere til generalforsamlingen. Det var en væsentlig forøgelse i forhold til forrige års 7 medlemmer! Det er en effekt af at årsmødet blev holdt sammen med de andre grønne organisationer, men også bestyrelsen større ihærdighed for at tiltrække deltagere til mødet generelt.

38 deltagere på generalforsamlingen 2014