Alle indlæg af Tove

Ann fra Tunaweza permaculture project i Vestkenya vil gerne på pdc-kursus.

Crowdfunding:
Ann fra en af Tunaweza Permaculture´s kvindegrupper i slumkvarterne i Kisumu brænder for at lære mere om permakultur. Hun vil gerne deltage i det permakultur-design-kursus, som Steve, Tunaweza-Permaculture Project og Odienya Permaculture Institute afholder fra d. 3. – 13. november. Uden tvivl en god investering i en kraftfuld ung kvinde, der kan gøre en stor forskel i sit lokalområde med gode permakulturværktøjer, som hun lærer på kurset.
Støt via mobilepay på 2264 9262, det er min konto, Tove Bang, og jeg sender pengene ubeskåret videre.
Et kursus koster ca. 2500 kr. inklusiv bespisning og ophold. Hvis der kommer mere ind via crowdfunding går støtten til en ung mand, Aron, der laver selvlært permakultur med sin landsby. Han vil også helt vildt gerne på kursus.
Læs Steve´s tekst om Ann: Ann’s profile
Læs Aron´s tekst om sig selv: Aron´s story about himself and permaculture
 
Dette er kursusopslaget for PDC´en, som Tunaweza Permaculture

og Odienya Permaculture Institute har oprettet.

Se også projektbeskrivelse og budget for kurset her.

Du kan dele opslag om PDC´en på Tove Bang Nielsen 

og Tunaweza Permaculture Facebook site her.

På forhånd tak for din donation!

Tove og Steve fra Tunaweza

Rapport fra Tunaweza Permaculture Project i Kenya

Tunaweza Permaculture Project i storbyen Kisumu i Vestkenya fik i foråret støtte fra Permakultur Danmark til at gennemføre et permakultur projekt, der gik ud på at træne kvinder i storbyens fattige slumkvarterer i at etablere effektive køkkenhaver på meget lille areal. Kvinderne har ikke alle steder adgang til jord, så de blev også trænet i, hvordan dyrkning i sække, baljer og lign. kan give et vigtigt bidrag til en families sundhed. Find spændende beretninger om Tunaweza-projektets arbejde på Facebook: Tunaweza Permaculture

Læs Steve´s udførlige rapport med mange fotos her

Skovhaven skaber liv i Kenya

Det har regnet i nat, igen, og udenfor sæson. Jeg er kommet her siden 2011, jeg er selv vidne til forandringerne i vejret, her plejer at være knastørt på denne tid. Nu er en forholdsvis rolig natteregn jo
meget god at have, sådan som det har været under hele dette besøg siden slutningen af januar. Der klages ikke, for livet næres af regnen og gror….

Læs Toves andet rejsebrev_fra Vijana Wetu Kenya

 

Få mere at vide om Vijana Wetu

Læs Toves første rejsebrev om Vand fra Banda River Project 2020. 

Vand i kenya

Hønsene kagler, i baggrunden spilles Luo musik på arbejdernes medbragte musikanlæg. Alt hårdt arbejde glider bedre med musik. Den benzindrevne pumpe starter med jævne mellemrum og den ene af gutterne er 10 m nede i bunden af brønden for at pumpe vand op og rense op fra den nederste sidste brøndring i dybet. Brønden er god, der pibler hele tiden frisk grundvand ind…

Læs resten af historien her i Tove Bangs rejsebrev fra Kenya: Brev om vandingsanlæg

Vijana Wetu Kenya er en permakulturgruppe i Kenya med en flok unge kenyanere fra en mindre landsby ved Victoria-søen. 

Vijana Wetu Danmark er en støtteforening med Tove Bang i spidsen og en flok dedikerede medlemmer, som samler penge ind og hjælper til med projektet i Kenya.