Alle indlæg af admin

Ny hjemmeside – permakultur.dk

Kære medlemmer og interessenter
Det er med store glæde og stolthed vi endelig kan præsentere den nye hjemmeside. Du kan se den her på permakultur.dk. Vi håber du kan lide den, og har lyst til at gå på opdagelse i den.

Vi holder den gamle side åben 30 dage endnu, da vi stadig mangler at få overført et par ting, blandt andet alle vores subscribers, som bliver overført i løbet af en uge. Mobilversionen er heller ikke helt på plads endnu. Derefter vil den gamle adresse pege på den nye.

Synes du der mangler noget fra den gamle side, så giv os gerne besked på post@permakultur-danmark.dk.

I løbet af de næste par dage får vi sendt login ud til de personer, vi ved lægger mange indlæg op. Hvis du kun sjældent lægger noget op, gør vi det for dig. Kontakt post@permakultur-danmark.dk

 

Gravefri dyrkning af enårige grøntsager?

Drømmer du om at dyrke grøntsager, der er klimavenlige og sunde, så kom med på havebrugskurset d. 30. april – 1. maj på LAND centeret Permakulturhaven Myrrhis.

Forfatterne til bøgerne Permakulturhaven og Mad med flerårige grøntsager giver alle deres bedste teknikker og metoder på dette hands-on kursus! Alle kan være med – nye som erfarne haveentusiaster.

Se permakulturhaven.dk for tilmelding og mere info

 

Contemplative Permaculture

Kursusstart 27. April

Contemplative Permaculture er et onlinekursus, der inviterer dig på en transformativ læringsoplevelse for at styrke din evne til regenerativt design. Vi vil introducere nogle af permakulturens nøgleprincipper og sammen undersøge, hvordan kontemplative perspektiver og praksisser kan forbedre vores færdigheder som regenerative designere. Kurset kombinerer en blanding af informative materialer og præsentationer, gruppedialoger og guidede aktiviteter og øvelser. Vi håber, du vil tage del i denne læringsoplevelse!

Begivenheden på facebook: https://fb.me/e/2dTzaezyl

Skovhaven ved Løkkegaard

Skrevet af Irene Sanchez Lorenzen

Den 8 februar 2022 drog jeg hele vejen fra Sønderjylland op til Holt Gård i Norge for at deltage i et kursus i Teachertraining for Permakulturister fra Danmark og Norge.

Målet var at få klædt mig på i forbindelse med min diplom i permakultur til at kunne lære fra mig her i Sønderjylland, hvor der sidste forår var opstartet Foreningen: Permakultur Syd. 

Indtil videre er vi 7 i foreningen, som blev dannet for at kunne varetage opgaven med at passe en nyanlagt Skovhave, ved Løkkegaard på Kær Vestermark.

Kær Vestermark er et 134 Ha tidligere militært øvelsesterræn som efter Sønderborg Kasserne er blevet nedlagt er blevet opkøbt af Sønderborg kommune, for at omdanne det til et rekreativt område for byens borgere. 

Kær Vestermark – https://kaervestermark.dk/

Løkkegård er en del af Kær Vestermark. Og planen er at Løkkegaard skal bruges som Center for Verdensmål.

Den tidligere frugthave, som hører til Løkkegaard, er en af de eneste steder på Kær Vestermark som ikke er omfattet af fredningen.. Og her planlagte man, da man overtog Kær Vestermark, at lave en Historisk Æbleplantage for Alsiske æblesorter.

Der findes nemlig en del alsiske lokal æblesorter, som på grund af det tyske styre i Sønderjylland fra 1864 til 1920 ikke er en del af Pometets æblenøgle, og derfor ikke er en del af Pometets æblesamling, men er beskrevet af Matthiesen i 1913..
De gamle alsiske æbletræer er nu ved at dø, og for at bevare dem har og man har Sønderborg kommune de sidste 5 år lavet et omfattende arbejde for at indsamle fra de sidste overlevende træer og bevare sorterne for fremtiden.
Området har en særlig tradition for dyrkning af Æbler.
I gamle dage sejlede man æbler fra Als og Sundevedområdet til hele Østersøområdet.  I kender sikkert alle sammen Gråstenæblet, eller Gravensteiner som det hedder i andre lande. Det er et af de æbler, som kommer fra området, som er blevet udbredt til hele Norden.

Men i stedet for bare at lave en historisk æblehave, besluttede man sig for at lave en “Fremtidig æblehave”: En resilient skovhave, og derfor fik man fra Sønderborg kommunes side, Mary Reynolt, som er en berømt Irsk Landskabsarkitekt til at designe haven. Og den danske Permakulturist: Birgit Rothmann til at lave en planteplan for haven. 

Skovhaven som den så ud januar 2022

Næsten samtidigt blev det besluttet fra kommunens side at Løkkegaard skulle bruges som  “Center for verdensmål”. Sønderborg kommune har til hensigt at blive CO2 neutralt i 2029, og derfor var det naturligt at et sådant center blev næste skridt.
Haven bliver nu indgangen til centeret, og får en fremtrædende plads.
Ideen er at centeret skal have en praktisk tilgang til verdensmålene og derfor er det også planen at havens planter og urter og produktion kan bruges til at eksperimentere med på centeret.

I efteråret 2021 blev haven så til ved hjælp af folk i Nyttejob, entreprenører og maskiner.

Permakultur Syds arbejde er så er at tilplante, vedligeholde skovhaven og bruge området som lære- og legeplads og demontrationsmodel til at vise borgerne i Sønderborg kommune en anderledes måde at dyrke have og leve på.

Fremvisning af skovhaven marts 2022.  Foto: Irene Sanchez Lorenzen

Det var med Permakultur Syd i tankerne at jeg drog til Holtgård for at lære, hvordan man underviser i Permakultur. En del af mit mål med at tage en Diplom i Permakultur er på sigt til dels at leve af at undervise i hvordan man kan leve et mere bæredygtigt liv. Både ved at være et levende eksempel på det, men også at ved at tage ud og undervise for Permakultur Syd og andre.
Det kan på mange måder være meget ensomt ikke at have nogen man kan dele sin begejstring og sit permakultur mindsæt med. Det er mit mål at lave det om.
På sigt ville det være fantastisk om der også i Sønderjylland kunne være Permakulturdesigncertifikat-kurser. Så vi kunne få mange flere til at være interesseret i hvordan man lever mere bæredygtigt.

Noget af det jeg tog med hjem fra kurset var at folk lærer bedst i et trygt fællesskab, hvor der er plads til forskelligheder, og muligheden for at begå fejl og lære af sine fejl, uden at blive kritiseret for det.
En anden ting jeg lærte var at have en tilgang hvor alle er lærere. At eleverne har lige så meget at bidrage med til læringen, som underviseren har.  Samt at det at kursisterne selv sætter ord på, er en måde at gøre dem mere aktive i undervisningen. 

 

Den tilgang vil jeg bruge i mit fremtidige arbejde, som jeg forsigtigt bevæger mig ud i lige om lidt. Permakulturprincippet “Smal and slow” – bliver min tilgang. 

Der er planlagt tre små inspirationsaftner her i løbet af foråret og sommeren:
Intro til permakultur, hügelbede og urtespiral skal danne tema for de tre aftener her de næste tre måneder. 

Og drømmen er at flere i det sønderjyske tager permakulturen til sig og at Permakultur Syd går fra 7 medlemmer til 700 i løbet af de næste par år.

Kom til Nordisk Permakulturfestival i Finland

English text below

Nu er det tid til at indsende dine forslag til workshops og foredrag på Nordisk Permakulturfestival. Vi byder alle velkommen til at deltage og dele deres viden. Festivalen er et forum for at dele og indsamle viden og ideer om, hvad bæredygtigt liv kan være i praksis, herunder forskellige områder fra økologisk byggeri og regenerativt landbrug, fermentering og spiselige vilde fødevarer til den enkeltes og samfundets velvære.

Festivalen er blevet holdt årligt siden 2011, og det er anden gang, vi har det privilegium at skulle til Finland! Det sker den 4.-7. august 2022 i Vesilahti, Pirkanmaa, Finland. Vi samles ved Kurki Ecovillage og i det nærliggende Rautiala-festhus med alle dets faciliteter.  Ses vi Vesilahti?

Send os din workshop
Festivalen er et samarbejdende, non-profit arrangement, og det er vores ønske, at alle, der deltager, kan føle sig som medskaber og kunne bidrage som sig selv. Hvis du ønsker at arrangere en workshop/forelæsning, så indsend venligst dit forslag senest den 1. juni her.

Om permakultur
Permakultur er en holistisk tilgang til at designe, oprette, styre og udvikle ønsker hos enkeltpersoner, husmandssteder og lokalsamfund for at skabe mere bæredygtige fremtider. Permakulturprincipper kan anvendes på fødevare- og energiproduktion, uddannelse, kultur, fysisk og mentalt velvære, finans og økonomi samt udvikling af landområder og samfundsorganisering. Hvis principperne blev anvendt på disse sektorer på en lokalt passende måde, ville det manifestere nye mere bæredygtige og modstandsdygtige kulturer, der er i stand til at forny sig fra generation til generation uden risiko for sammenbrud.
Permakultur er baseret på de tre etikker: jordpleje, omsorg for mennesker og fair andele.
Læs mere  mere her:

Join the Nordic Permaculture Festival in Finland

Now is the time to submit your workshop and lecture proposals. We welcome everyone to participate and share their knowledge.

The Nordic Permaculture Festival is a forum to share and gather knowledge and ideas about what sustainable life can be in practice, including different fields from ecological building and regenerative agriculture, fermentation and edible wild foods, to wellbeing of individuals and communities.

The festival has been held annually since 2011 and this is the second time we have the privilege to enjoy it in Finland!

The Nordic Permaculture Festival 2022 will be held on August 4-7th, 2022 in Vesilahti, Pirkanmaa, Finland. We will gather at Kurki Ecovillage and the nearby Rautiala festive house with all its facilities. See you in Vesilahti!

The festival is a collaborative, non-profit event and it is our wish that everyone who takes part can feel themselves as a co-creator and able to contribute as themselves. Please suggest a workshop if you want to organize one by the 1st of June. Please submit your workshop / lecture proposal here.

Permaculture is a holistic approach to design, set up, manage and develop aspirations of individuals, homesteads and communities in order to create more sustainable futures.

Permaculture principles can be applied to food and energy production, education, culture, physical and mental wellbeing, finance and economy as well as land area development and community organizing.

If the principles would be applied on these sectors in a locally appropriate way, it would manifest new more sustainable and resilient cultures capable of renewing themselves from generation to generation without the risk of collapse.

Permaculture is founded on the three ethics: earth care, people care and fair shares.

Read more about the festival her. 

Nyhedsbrev 2 – marts 2022

For nogle modtager var der desværre fejl i link i forrige nyhedsbrev, i får derfor en ny. Beklager ulejligheden

Med dette nyhedsbrev får du indkaldelse til generalforsamling, nyt om vores formidlingspulje, hvor alle medlemmer kan søge støtte. Du får også et link til Aiah Noacks lækre videoer om permakultur, og hvis du ikke allerede har gjort det kan du stadig nå at tilmelde dig nordisk træf, senest den 4. marts. Til sidst er der som altid lidt om kurser og events rundt i landet.
Læs mere 

Training Permaculture Teachers kursus i Spanien

Det er en flot, kold vinteraften i det nordlige Spanien, og vi er godt 20 mennesker der lige er ankommet til Vidália, hvor vi sammen skal bruge den næste uge på at blive endnu bedre permakulturundervisere. Alle ser
spændte ud, som vi står der i en cirkel, fryser lidt og går i gang med at præsenterer os for hinanden.
Læs beretning om teacher training i Spanien af Anna Bach Johansen