Aktiviteter

Der findes mange forskellige typer af aktiviteter i Danmark med relevans for permakultur. Det kan være alt fra madlavningskurser med lokalt producerede råvarer til deltagelse i havefællesskaber, forskellige grønne foreninger og specifikke kurser omhandlende permakultur. Fælles for dem er blot, at de på den ene eller anden måde (direkte eller indirekte) søger at leve op til permakulturens idégrundlag.

Inden for permakulturbevægelsen i Danmark finder en masse spændende aktiviteter løbende sted: 

  • Permakultur Design Kurser (PDC), der kan ende ud med tilegnelsen af et certifikat i permakulturdesign
  • Årsmøde og generalforsamling i Permakultur Danmark
  • Emnespecifikke kurser i fx skovhaver, flerårige spiselige planter, kompost, frøformering, podning, svampe, selvforsyning og meget mere (afholdes ofte på LAND-centre)
  • Bestyrelsesmøder og møder i emnespecifikke arbejdsgrupper i Permakultur Danmark som fx forskningsgruppen og uddannelsesgruppen
  • Rundvisninger i private eller offentlige haver, på gårde og LAND-centre mm.
  • Permablitzer eller længere workshops hvor man inviterer folk til at komme og lære ved at hjælpe til med et konkret projekter som fx kan være opstart/omlægning af egen have eller landbrug eller  opførsel/renovering af hus m.fl.
  • Møder og arbejdsdage i lokale permakulturnetværk

Det er bare om at melde dig på banen og tilmelde dig til eller igangsætte en aktivitet: Tjek hjemmesidekalenderen og kontakt evt. dit lokale netværk eller lokale LAND-center for information/forslag om andre fremtidige arrangementer.

 

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!