Karensminde

Karensminde er et typisk dansk husmandssted, som en familie til stadighed udvikler henimod at opfylde flere og flere af permakulturens principper; ”Husmandsfornuft og permakultur”.

http://www.karensmindeland.dk/wp-content/uploads/2015/04/cropped-20150403_1007491.jpg


Skovgårdsvejen 8, 3700 Rønne
Dora & Kurt Holm

+45 30 57 33 15
www.karensmindeland.dk

Besøgende: individuelle eller grupper

Faciliteter for besøgende: Mulighed for overnatning. Anneks, værelse, telt og høloft. Seperationstoilet ude. Bålplads.

”Private” faciliteter: undervisningslokale 40m², workshops, storkøkken, badeværelse.

Oplysningsaktiviteter: Det vil altid komme an på hvem og hvornår, gruppens størrelse og deltagernes forudsætninger.

Areal: 3,3 ha

Projektstart: 1986

LAND center akkreditering: 22. november 2014

Beskrivelse

Økologisk byggeri, retrofitting og miljøforbedring af bygninger, vand og spildevand, kultur og uddannelse, sundhed og trivsel, have, skovhave, dyr, uberørte arealer, naturpleje og biodiversitet, selvforsyning, affaldsminimering, værktøj og teknologi.

Karensminde er et eksempel på permakultur-udvikling i praksis på et mindre husmandssted i ”Udkantsdanmark” (Bornholm). Fra at være en typisk landejendom med en lille have og bortforpagtede jorder til en mere og mere selvforsynende familieenhed. Karensminde er privatejet af Kurt & Dora Holm.

Udviklingen startede som små ustrukturerede tiltag fra 1986, da vi overtog ejendommen med familieramme, selvforsyning og økologi som mål. Visionen er at Karensminde skal fortsætte udviklingen efter permakulturelle principper og fremstå som et eksempel på, hvordan man som familie på et lille husmandssted kan arbejde hen imod en forbedret driftsform i form af selvforsyning og økologi, osv. Karensminde virker overordnet som basis for en families hverdag. Målet er at det skal være et rart sted at være både som beboer og som gæst.

Først i 2011 blev permakulturdesign og -etik lagt til grund for de ændringer der blev foretaget på gården. Dog var der stor overensstemmelse mellem permakultur og de allerede etablerede strukturer. Idet Karensminde ikke behøver give det store afkast, kan der forsat fokuseres på at afprøve og demonstrere permakulturelle løsninger og metoder.

 Etik og design

Allerede kort efter erhvervelsen stod det os klart, at den måde jorden blev dyrket på, var i modstrid med hvad vi ønskede. Vi har derfor forhindret intensiv og ensidig forarbejdning af jorden ved brug af kunstgødning og sprøjtemidler samt planer om at fjerne uproduktive områder såsom levende hegn, stengærder og fugtige områder for at give mere plads til større maskiner og lige plovfurer. Istedet har vi etableret og udbedret levende hegn omkring grunden for at afskærme. Hermed er vi med at til skabe levesteder for fugle og smådyr samt grobund for en større diversitet.

Karensminde har masser af områder for fælles aktiviteter såsom festsal/undervisningsrum, køkken, værksted og terasser. Ved indretningen af stedet er der taget hensyn til bevægelseshæmmede. Desuden er der rekreative steder til mindfulness samt arealer til fysisk udfoldelse.

Principper og metoder

Selvom det ikke er lige indlysende på alle felter, benytter vi permakulturprincipperne i høj grad. Dette kan ses i den måde vi bruger og drager omsorg for vores jord, bygninger, værktøj og redskaber samt i vores tilgang til uddannelse/kultur og undervisning, helbred og velvære, økonomi og tilknytning til det lokale samfund.

 Regeneration af naturressourcer

Jorden har ikke været sprøjtet eller tilført kunstgødning siden 1987. I en periode har jorden været godkendt økologisk. På trods af at det ikke længere officielt er økologisk, fastholdes de samme principper. En større del er udlagt som vedvarende græs. Kun en lille del af grøntsagshaven samt højbedene bliver let kultiveret for at luge og tilføre jordforbedrende elementer som kompost og gødning fra egne dyr.

Vi får vand fra det offentlige vandværk samt fra brønd og regnvands opsamling. Vi har udbygget et fordelingssystem med andedam som reservoir, og kun ved meget høj vandstand bliver vandet ledt bort gennem overløbssikring. Al spildevand genindvindes gennem et nedsivningsanlæg.

Regenerationen af luft er ikke beregnet, men beplantning med læbælter og hegn, træområder (frugttræer og -buske, gran, cypres og pil) samt vedvarende græs vil uvægerligt give et overskud.

Energi-mæssigt har vi stadig arbejde foran os. Der er etableret solceller, der har en lille overproduktion af el, men denne er endnu ikke konverteret til opvarmning. Opvarmningen suppleres med moderne brændeovn med eget brænde, men er ellers baseret på centralvarmeanlæg med et nyt oliefyr. Solfangere supplerer varmtvandsforbruget. Madlavning sker ved en kombination af el og gas.

Social regeneration   

Familien og gode venner – desuden et godt naboskab, vores ”grønne agent” klub, lokal VM borgerforening, forening Økobornholm m.m.

Frivillige fra Danmark og hele verden kommer her løbende: primært via vores profil på workaway.info. Der er mange snakke om permakultur, selvforsyning, kulturelle udvekslinger m.m.

I 2020 tilflyttede 2 terapeutiske behandlere Chris og Anette, som driver SUIKIDO retræte i samarbejde med og på centeret. Mere om dem på http://suikido.com/

Welcome to the Permaculture Association of Denmark!