Nordisk Permakultur Festival – Fredag

IMG_3353Anden dag på festivallen bød på et væld af workshops.

IMG_3305
Workshop om skovehaven som rum for læring

Skovhaven som rum for læring

IMG_3304
Dada Krishnashivananda (i orange) leder en meditation

Meditation og permakultur

No-dig garden

At slå med le

Grøn innovation med Steen Møller

Dynamic governance

Cob-bygning

Jorddække

Skovhave tur med Tycho

IMG_3307
Bjarne Wichstrøm fortæller om jorddække

Aquaponics

At spinde garn

IMG_3372
Erikka fortæller om sine personlige oplevelser med at lære at spinde.

Danza Medizina

IMG_3333
Candela fortæller om Byhaven2200 som LAND center

Intro til LAND – Læring og Netværk Demonstrationsprojekt. Cathrine Dolleris gav et overblik over LAND netværket, mens Birgit Rothmann, Candela Vargas og Karoline Nolsø Aaen fortalte om deres respektive LAND centre.IMG_3312

IMG_3343

Nature connection – en udforskning af observation af planter

IMG_3436
Formidable Vegetable Sound System underholdt fortrineligt fredag aften på Festivallen. Her Charlie McGee (tv) og Mal Webb – Katrina Button som dj.
IMG_3419
Pontus Chowhan viser forskellen på spiselig dunhammer og giftig sværdlilje.
IMG_3424
Pontus – Nature connection – med en kasse dunhammer som kan spises
IMG_3369
Dynamic Governance opvarmningIMG_3429
IMG_3415 IMG_3393

IMG_3352

 

Nordens største permakultur event i sving

IMG_3401
Første dag på festivallen: Der er travlt på Friland! Gæsterne strømmer ind og sætter telt blandt sol og byger.

De frivillige har været i gang i flere dage, nogle i flere måneder! Forberedelserne har mundet ud i et effektivt mobilt køkken foran fælleshuset Ravnen i et telt.

Den store opbakning til Danmarks største permakulturprojekt gør det sjovt at være frivillig.

Karoline Nolsø Aeen, som er hovedorganisator på festivallen, smiler begejstret.

”Jeg er meget imponeret af at alle har været så hjælpsomme og alt er lykkedes fordi så mange har givet en hånd med i forberedelserne, i køkkenet, holder workshops og er giver festivallen positiv energi.”

IMG_3273

Tove Bang, som er køkkenleder, er stolt af køkkenet.

”Vi har en masse gode folk til at hjælpe her i køkkenent, så det er en ren fest!”, siger Tove.

IMG_3374

Der er to store røde og hvide cirkustelte. Det ene er til at huse de 150 spisende gæster, musikken og hyggen. Det andet er til workshops, når vejret ikke egner sig til udendørs aktivitet. Derudover er Ravnen i brug og der er aktiviteter rundt omkring hos Frilænderne.

Dagens workshops har budt på:

  • Potatoes in mulch
  • Introduktion til Permakultur – etik og principper
  • Permakultur og meditation
  • Rundvisning på Friland
  • Byg et hus med jordsække
  • Gift economy
IMG_3224
Workshop af Cathrine Dolleris om permakultur etik og principper.

 

IMG_3255
Peter Jensen fra www.motherearthbuildings.com forklarer om Earthbag byggeriet på Friland.

 

IMG_3275
Ashley and Tove (th) are part of the festive kitch crew.
IMG_3283
Many nationalities are present at the festival “human map”.
IMG_3288
Virelai underholdt med medrivende folkemusik og dans.

 

Fejø Retreat

I 1998 købte vi ejendommen Storemosevej 32 på Fejø

Det er et tidligere husmandssted med 8,9 ha jord i sydvestvendt kuperet terræn med smuk udsigt over marker, plantager, Store Mose og Smålandshavet. Jorden er omlagt og har økologistatus fra år 2000 med 8 ha i omdrift. Vi har haft diverse kornafgrøder med kløvergræs som det kvælstofgivende. Lige nu ligger jorden som vedvarende græs. Vi har også haft høns, gæs og gotlandske pelsfår til selvforsyning, men lige nu har vi ingen dyr udover vore to dejlige musefangende katte.

Gennem årene har vi indrettet to gæsteværelser med tekøkken og alrum i den tidligere stald, musikværksted i garagen og et stort multi-flexrum på det tidligere kornloft. Et tilbygget havestueligende rum med glasfacade sikrer at man kan gå tørskoet fra den gamle del af huset til de nye rum i laden. Desuden har vi opført en gæstehytte af halmballer med græstag etableret som alpin biotop.

I 2009 udarbejdede vi et samlet permakulturdesign for ejendommen, som forhåbentlig vil kunne ses folde sig ud over den næste 10 års periode. Anne er således internationalt certificeret permakulturdesigner. Vi arbejder på at skabe en fond, der kan eje og drive stedet, således at ejerskabet til jorden bliver fælles og at permakulturen er sikret gennem fondsfundatsen efter vores død.

Professionelt er vi kunstnere, formidlere og terapeuter. Ejendommen fungerer som retreatfacilitet med kurser, behandlinger af medicinsk uforklarede symptomer og diverse arrangementer.

Permakulturimpulsen på stedet kommer til udtryk gennem sepererende mult-gæstetoilet og adskillelse af urin og fækalier i det daglige; urinen udspredes og benyttes som gødning til de ikke-spiselige afgrøder. Vi producerer meget lidt affald, vi spiser ikke kød, drikker ikke alkohol og vi har ikke bil. Desuden undgår vi en masse mentalt affald ved ikke at være tilsluttet fjernsynsnettet. Bedene i husets nærområder dyrkes med jorddækning og uden brug af maskiner, vores græsklipper er eldreven. Den begyndende træplantning på ejendommens nordskråninger sker manuelt og med jorddækning omkring de udplantede træer. Vi er medstiftere af en lille lokal permakulturforening på Fejø med i alt 6 deltagende familier.

I uge 29 2010 er vi værter for en uge med overskriften: “Nyd livet med musik, dans og permakultur”.

Vi udsender et nyhedsbrev 4 gange om året pr. mail, det kan man abonnere på ved at sende en mail til moloney@fejoe.dk og skrive Fejø Retreat, Nyhedsbrev.

Anne og Mick Moloney, Fejø Retreat, Storemosevej 32, 4944  Fejø
November 2009

Link til: Fejø Permakultur

Link til: Permakulturhaven på Fejø  (Anne Moloney’s blog)

 

Europæisk permakultur samling i Bulgarien 2014

Den Europæiske Permakultur familie 2014. Foto: Cathrine Dolleris
“Den Europæiske Permakultur familie 2014” samlet i Bulgarien. Fotos: Cathrine Dolleris
6 dages ophold sammen med 380 andre permakultur interesserede personer fra mange lande – hvordan påvirker det mit fremtidige engagement i Permakultur Danmark?


Af Kurt Holm, kasserer

European Permaculture Convergence – ofte skrevet EuPC og her “samlingen” – blev holdt på bredden af Batak søen i slutningen af juli.

Hele samlingen var organiseret omkring en campingplads, med telte, campere og hytter, udendørskøkken og mødefaciliteter delvis overdækkede, så der herskede en afslappet stemning (næsten ferieagtig). Undtagen når det kom til seriøsiteten omkring permakultur. Her var der entusiasme og et utal af arbejdsgrupper blev arrangeret på forskellige niveauer og med specifikke emner (ca. 40 pr. dag).

IMG_2672Valget af emner var svært, men som relativ ny i dette selskab valgte jeg der, hvor man måske kunne få et overblik over ”hvad foregår der?”. Som medlem af bestyrelsen for Permakultur Danmark ville jeg gerne finde ud af, hvordan jeg passede ind i det større billede.

Der var ingen slinger i valsen. Permakultur er kommet for at blive. Der er nu videnskabelige beviser for at det virker i praksis, og det gør at udbredelsen af permakultur går hurtigere og hurtigere.

Hurtigt blev der fokuseret på næste skridt, fra det nationale til det internationale. Jeg deltog i en række workshops omkring udviklingen omkring det ”Europæiske Permakultur Council

Det Europæiske Council er ikke nogen ny konstruktion. Den har eksisteret i mange år, men har begrænset sig til at sikre, at den europæiske samling EuPC fandt sted hvert andet år. Dette var der et udbredt ønske om at ændre på.

IMG_2962Nej, hvor vi gungrer”, ­ sagde musen til elefanten da de sammen gik over en bro. Sådan havde jeg det, da jeg sad sammen med de store europæiske permakultur organisationer (England, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien m.fl. og så lille Danmark med 100 medlemmer) for at finde ud af, hvordan dette Council kunne fungere i fremtiden. Men jeg blev forsikret om, at det ikke var størrelsen, det kom an på, men det var vigtigt, at alle medlemslande var repræsenteret.

Det blev besluttet, at det skulle starte med at være en lille organisation, der kunne støtte nationale permakulturaktiviteter samt repræsentere permakultur inden for Europa. Og være indgangen til et arbejde omkring internationalt permakultur forum med en planlagt international konference og samling i 2015 – IPCUK.

Dermed er der lagt op til flere informationer, når de er klar fra det Europæiske Permakultur Council og fra International Permakultur.

Så kommer påvirkningen, skal vi fra Permakultur Danmark være med, eller skal vi bare kikke indad og hygge os med det?

Set i lyset af samlingen i Bulgarien, de inspirerende mennesker der var forsamlet (permakulturister),
fremover når der sker noget på europæiske og internationale plan.

Er vi gearet til det? Knapt nok; vi er for få!, for lidt penge!, for lang beslutningsproces!, bare for at nævne de mest i øjenfaldende.

Dette er helt klart en bestyrelsesopgave og jeg vil arbejde på: Flere medlemmer og mulighed for større engagement og deltagelse. Flere penge, frivilligt arbejde alene gør det ikke!­højere kontingent, ­flere fonde, overskudsgivende aktiviteter, ­En revideret bestyrelsesstruktur, måske med en styrelse og et forretningsudvalg.

Kurt Holm

IMG_2676

På besøg i Bulgarien

Ekskursion omkring Batak søen viser elementer af permakultur og økologisk praksis i Bulgarien.

IMG_2921

IMG_2861Bulgarien er stolte af at være yoghurtens land! Og hvilken herlig yoghurt vi fik serveret hos det gamle ægtepar på bredden af Batak søen. Mælken kommer fra deres får og geder, som græsser i højdedragene omkring søen og kommer ned hver aften for at blive malket. Foruden yoghurten producerede de også forrygende ost, som vi nød i fulde drag.

IMG_2798Bier er populære i Bulagarien og vi besøgte en herlig bi avler og smagte på hans produkter. Lækker flydende honning lige fra bistadet, pollen, royal gelly og propolis.

IMG_2889Vi fik også tid til at se et “retrofittet” hus. De to nederste etager var almindeligt betonbyggeri, men de to øverste etager var halmballer, lerpuds og rundtømmer. Flot og indbydende og med fantastisk udsigt til Batak søen. Den øverste etage vil komme til at fungere som et mødested for lokalsamfundet og være rammen om workshops og kurser.

IMG_2687Dinosaurer skeletter er fundet i området og et besøg på det lokale Pliocæn museum gav indtryk af stedets rigdom på fossiler – og var hjemsted for en enorm Mastodont – se fotoet.

Der var også rig mulighed for at udforske flora og fauna på gåture igennem skoven og op til en ruin, som havde fungeret som fæstning så tidligt som for 4000 år siden.

IMG_2718 IMG_2702 IMG_2726 IMG_2739 IMG_2750 IMG_2775 IMG_2792 IMG_2810
IMG_2879
IMG_2870 IMG_2861

 

Europæiske undervisere i aktion – EPT

4 dage med møder om hvordan vi udvikler undervisning i permakultur i Europa er nu afsluttet.

Intense møder på bredden af Batak søen i det centrale Bulgarien med omkring 45 deltagere, giver fremtiden for permakulturundervisning i Europa struktur.IMG_2645

Læringspartnerskabet vil fortsætte under nye forhold efter at EU støtten er ophørt. En ny struktur for de europæiske undervisere er ved at se dagens lys og vil blive uddybet snart. Se mere på websiden www.permateachers.eu som er blevet en fyldig ressource for underviserne.

Teachers’ Manual beskriver pædagogic, didactik og eksempler på curricula og lektion planer for permakulturundervisning.IMG_2640

Se efter Educational Structures for de forskellige lande og organisationer i Europa.

Best Practices giver eksempler på gode permakultur steder i Europa og hvordan man kan leve med permakultur som hovedbeskæftigelse.

Widening Participation giver information om og eksempler på hvordan vi kan inkludere flere og flere mennesker i permakulturundervisning.

Mange initiativer er kommet i spil som resultat af samarbejdet i EPT. Her kan du læse mere om Apprenticing & Mentoring,  Permaculture College of Europe, PLANT (Permaculture Action, Network & Training) som Danmark er medlem af gennem LAND netværket, og Children in Permaculture.

Endelig er der ved at ske en videreudvikling af European Permaculture Council, som varetager den Europæiske Permakultur Konference – EuPCIMG_2634 som netop nu er i gang i Bulgarien.

 

EPT møde i Bulgarien – netop nu!

DSCN9117

Det to-årige partnerskab er i disse dage ved at nå sin afslutning med et brag af et træf ved Batak-søen i Bulgarien!

EPT permakulturister på plantetur i Rila Bjergene, her blev en vild stolthenriks gåsefod fundet.
EPT permakulturister på plantetur i Rila Bjergene, her blev en vild stolthenriks gåsefod fundet.

For de tidligt fremmødte – inkl. den danske delegation bestående af Tycho, Cathrine og Karoline – var arrangeret en spændende tur til det gamle munkekloster Rila sydøst for hovedstaden Sofia lørdag d.19. juli. Med partnerskabet er kommet venskaber, skabt netværk på tværs af de europæiske grænser, stiftet samarbejdspartnere og ikke mindst øget bevidsthed om de mange gode inititiaver og permakulturprojekter i Europa.

Følg med her som mødet tager form.

EPT deltagere i Rila Klosteret, 19. juli 2014

 

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!