TIDLIGERE UDGAVER AF TIDSSKRIFTET TIL SALG

– Af Mira illeris

Lige nu fås de gamle numre af Tidsskrift om Permakultur, inklusiv nr. 2 og 4. Der er kun få tilbage.
Mange køber sæt og det skyldes, at det er den største danske samlede litteratur om permakultur, samt den høje kvalitet i artiklerne, der gang på gang bringer helt ny viden om permakultur løsninger til Danmark og samler en Nordisk permakultur bevægelse. Artikler om skovhaver, flerårige grønsager, skovlandbrug, holistic grazing, biokul i dyrkning, akvakultur, permakultur byggeri, alternativ økonomi … og mange flere konkrete liv og løsninger der modvirker klimaforandringerne.

Få sættet 11 stk. i alt (minus nr. 1, 3& 5, der allerede er udsolgt) til rabatpris – 390kr, hvis du bestiller det sammen med medlemsskab af Permakultur Danmark eller gennem vores webshop til 460kr.

https://levbaeredygtigt.dk/tidsskrift-om-permakultur-2/bestil-abonnement/

Crowdfundingplatform til smålandbrug

For blot en måned siden lancerede Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening en Jordbrugsfond, der skal give små bæredygtige landmænd adgang til jord. I morgen (mandag) får danske småproducenter så endnu en mulighed for at få adgang til land: En ny crowdfunding platform.

Idéen bag platformen, Crowdfarm.dk, er at skabe en mulighed for at helt almindelige danskerne kan involvere sig og støtte bæredygtige fødevareproducenter og landbrug.
Det vil betyde at små madproducenter og -iværksættere fremover vil få mulighed for at rejse kapital og finde ressourcer og kompetencer fra crowden til deres bæredygtigt fødevareprojekter.
De der støtter projekterne vil tilgengæld modtage et originalt kvalitetsprodukt eller en særlig madoplevelse som tak for hjælpen.

Følg med på Crowdfarm.dk eller på https://www.facebook.com/crowdfarm, når de går i luften med fem spændende fødevareprojekter.


Frida og Mikkel fra familielandbruget Stenbjerglykke er to af de madiværksættere, som kan støttes via den nye corwdfundingplatform for bæredygtige fødevareprojekter Crowdfarm.dk. Foto: crowdfarm.dk
Og så er det Johanne fra Hegnsholt Hønseri. Her forestiller jeg mig at billedteksten kunne være: Johanne Schimming fra speciallandbruget Hegnsholt i Lejre kan støttes via Crowdfarm.dk. Foto: crowdfarm.dk

12-UGERS PERMAKULTUR DESIGN KURSUS i AARHUS

Af Mathias Bartholomæussen
Mathias kursus

Fra 1/2-17 og frem til 22/4 afholdes der et PDC-kursus på Kollektivet Konvolutfabrikken i Aarhus. PDC-kurset afviger fra de andre PDC-kurser der afholdes i Danmark, ved ikke at holdes over 2 intensive uger, men derimod 3 timer hver onsdag over mange uger. På denne måde giver kurset mulighed for at tage PDC selv om man ikke kan hive en hel, sammenhængende uge ud af kalenderen.
Kurset er oplagt for dig, der bor i byen, er interesseret i grøn omstilling og gerne vil lære praktiske redskaber til sætte positivt aftryk på verden.

Mathias Bartholomæussen afholder kurset, og er også hovedunderviseren. Mathias underviser til hverdag i gymnasieregi, og bor i projekt- og landkollektivet land.skab. Han er økologisk hobbygartner med passion for grøntsager, og har haft certifikat i permakulturdesign siden 2014. I 2016 har han været på studieophold i sydengelske Totnes. Her har han abejdet på et permakulturlandbrug og i grøntsagsproduktionen på Schumacher College.

På kurset undervises i:
– At arbejde med, og ikke mod, naturen.
– Jordopbyggende dyrkningsmetoder.
– Træer, svampeforbindelser og skovhaver.
– Biologiske kredsløb.
– Integreret dyrehold.
– Fødevareproduktion i byen.
– Økologisk havebrug.
– Lokal økonomi.
– Økologisk byggeri.
– Regenerativt by- og samfundsdesign.
– Konkrete designværktøjer.
– samt meget andet.

Se mere på eventet her på siden eller facebookeventet.

Introduktionskursus på Amager

Af Jens Hansen

Der afholdes endnu et introkursus i permakultur på Den Grønne Friskole på Amager Øst fra 27/1 til 29/1 2017 – dvs. lige snart!

Kurset løber fra fredag aften kl 19.00 til søndag kl. 15.00, og dækker alle de grundlæggende begreber indenfor permakultur – etikken, designprincipperne, designværktøjerne og andet. Herudover kommer vi til at se på et væld af praktiske eksempler på permakultur, og etikkerne, principperne osv., ført ud i livet.

img_6652Det bliver således et inspirerende og begejstrende kursus, der giver deltagerne selvtilliden til at afprøve de lærte metoder med det samme, i deres egen kontekst. Til sidst i kurset får deltagerne nemlig egne hænder på ved arbejdet med en designopgave om et emne fra deres eget liv.

Der er stadig pladser på kurset – se mere på eventet her på siden eller på facebook-eventet.

 

Tur til nordiske skovlandbrug

Af Jens Hansen
alley-crop
Alley cropping
Agroforestry Sverige har på det seneste planlagt en tur rundt til permakultursteder i Sydsverige og -Norge, med særligt fokus på skovlandbrug i vores klima.

 

Turen kommer til at foregå i fællesbus eller i minibusser, og der vil således være rig mulighed for at snakke med mellem 20 og 40 andre nordiske permakulturinteresserede. Turen er ikke helt færdigplanlagt, men kommer til at foregå engang i første halvdel af 2017, og koste mellem  2.500 og 5.000 kroner.

 

Hvis du synes det lyder interessant, kan du skrive til medlem@permakultur-danmark.dk, og modtage opdateringer om turen, samt melde dig til, når tiden kommer.
koeer-og-traeer
Silvopastoralt system
Følgende to turforslag er i luften:

 

Forslag 1: Värmland – Dalarna – Uppland– 3 dage. Pris: 2500-4000 kr.
Ridgedale Permaculture –Västra Ämtervik, Agroforestry – alley cropping med keyline design, silvopastorale systemer. Holistic management. Grøntsagsdykrning efter permakulturprincipper. Virksomhed. CSA.
Ängsbacka – Molkom, Permakulturdyrkning. Forædling. Restaurant.
Rikkenstorp -Grängesberg, Agroforestry – silvopastorale systemer, skovhave. Holistic management. Grøntsagsdykrning efter permakulturprincipper. Virksomhed. CSA.
Permakultur Stjärnsund -Stjärnsund. Permakulturdyrkning. Skovhave. Resilient levebrød. Kooperation/lokalt samarbejde.
Eklunda gård -Härnevi, Agroforestry – alley cropping, silvopastorale systemer. Får. Nødder.
Hånsta Östergärde – Vattholma, Storskala økologi. Skovgrise. Rotationsgræsning med læggehøns. Forskningsprojekt: Alley cropping, skovhave, flerårig hvede. Virksomhed.
Ramsjö gård -Björklinge. Økologisk grøntsagsdyrkning. CSA. Agroforestry – alley cropping og skovhave.
Stockholm, byhaver, skovhaver, permakultur.

 

Forslag 2: Värmland –Dalarna – Jämtland – Norge/Trondheim – 4 dage. Pris: 3500-5000 kr.
Ridgedale Permaculture –Västra Ämtervik, Agroforestry – alley cropping med keyline design, silvopastorale systemer. Holistic management. Grøntsagsdykrning efter permakulturprincipper. Virksomhed. CSA.
Rikkenstorp – Grängesberg, Agroforestry – silvopastorale systemer, skovhave. Holistic management. Grøntsagsdykrning efter permakulturprincipper. Virksomhed. CSA.
Permakultur Stjärnsund -Stjärnsund. Permakulturdyrkning. Skovhave. Resilient levebrød. Kooperation/lokalt samarbejde.
Norrbete – Näsåker. Naturgræseng med nødder. Lokalt samarbejde. Kooperativt slagteri.
Fjällbete – Åre. Holistic management.
Stephen Barstow – Trondheim. Have  på 2000m2 med ca 2000 spiselige flerårige planter.

Design af en permakultur-skole-skovhave

Af Anna Pattis

At lære børn om permakultur, og de sammenhænge i naturen der er mellem svampe, planter, mikroorganismer og dyr og hvordan det styrker os mennesker er en af de vigtigste ting, vi kan gøre, for at sikre, at den næste generation vokser op med respekt, og ydmyghed overfor hvor essentielle raske økosystemer er. Og denne læring skal foregå ved en kombination af teoretisk og praktisk vidensformidling som bruger alle sanser.

3-nordlige-stribe-del-2_langsoe-friskole

Det var derfor oplagt at bruge tid på at lave et forslag til et design til en skole, som var Langsø Friskole, hvor Mette Brinch i forvejen har lavet et stort forarbejde for at få lov til at etablere en ”permakultur-skole-skovhave”. Så var det op til os (Arendse Gulløv, Signe Engelhart Christensen og Anna Pattis) at finde på gode ideer til nogle af de ønsker og udfordringer skolen havde til en skolehave, som slutopgave til vores PDC hos Cathrine, Karoline og Tycho på Friland i sommer 2016.  Læs videre Design af en permakultur-skole-skovhave

Inspiration fra Ridgedale Permaculture

eu-flag-erasmus_vect_posTakket være Erasmus+ stipendier deltog vi i et to-ugers Permaculture Design Course (PDC) på Ridgedale Permaculture i maj 2016.

ridgedale

Af Steen og Pia Nørhede

“Besøget på Ridgedale Permaculture satte nogle helt nye tanker i gang. Det gik op for os, at det kan lade sig gøre at leve af et lille landbrug. En ny drøm begyndte at spire frem om en fremtid, hvor vi begge arbejder på gården med en blanding af praktiske opgaver og undervisning. På gode dage vil vi gerne gøre vores gård, Birkegården, til et demonstrationslandbrug, som viser forskellige bæredygtige løsninger.”

Læs resten af artiklen her.

hoens

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!