Kernen i permakultur

Permakulturens tre etikker er 
– omsorg for jorden,
– omsorg for mennesker og
– en fair fordeling af resurser
og alle aktiviteter indenfor permakultur tager udgangspunkt i disse.

Løsninger i fokus
Permakulturen er udviklet som svar på de kriser mennesker har været i og stadigvæk befinder sig i – blandt andet i forhold til tab af frugtbar jord og arter (dyr, insekter, planter), klima, miljø og energi mv.

”Permakultur vokser i hele verden, og det er der en god grund til – permakultur kommer med lokale og helhedsorienterede løsninger på de miljø –og klimaproblemer, det globale samfund er ved at drukne i” – Citat fra lederen i Tidsskrift om Permakultur nr. 11

Den er i sin essens løsningsorienteret og bygger på at flere og flere menneskers oplyses om de handlemuligheder vi har i forhold til at genopbygge og forøge naturens resurser – samtidig med at vi som mennesker får vores behov dækket.

Naturen som model
Permakultur handler om at lære af og arbejde med naturen og bygger på den helt grundlæggelse erkendelse, at vi mennesker ikke er adskilte fra naturen, men derimod en del af den.  Kigger man på naturens økosystemer er det tydeligt, at de der er mest levende og velfungerende, er dem der er uberørte af mennesker. Ser man fx på en skov, er den fuldstændigt selvforsynende samtidig med, at den tilmed opbygger resurser i form af frugtbar muld og levesteder for diverse dyr og planter.
Alle arter (planter, dyr, insekter mv.) udfylder forskellige, vigtige funktioner i økosystemet, så det er vigtigt at sørge for levesteder til dem alle – ikke kun til os mennesker.
Når det så er sagt, skal vi selvfølgelig også være her, og vi skal have det godt! Vi skal bare ikke leve på bekostning af andre (læs mere i artiklen: Design af en livsstil – ikke bare en have).

(ud)Dannelse og fællesskab sætter skub i forandringsproces
At mennesker lever liv i overenstemmelse med naturen  er slet ikke en selvfølge i den ‘moderne’, vestlige verden vi lever i – nærmest tværtimod. De fleste af os der vokser op i Danmark betragter et varmt sted at bo, mad på bordet og tøj på kroppen som selvfølgeligheder, selvom det langt fra er tilfældet for mange andre i denne verden. En god portion af os er endda vandt til, at det er tilgængeligt i langt større mængder, end vi egentlig har brug for. Det er bekvemt og let at vænne sig til, men ønsker vi at sætte positive fodaftryk på Jorden, må vi turde at udfordre denne tankegang og ændre vores levevis.  Dét er netop, hvad mange af os ønsker, men det kan være svært at finde et fællesskab med den rette støtte og opbakning til forandring. Netop opbakning og fællesskab er dog afgørende, når man skal igang med at ændre sine vaner – det er ikke vaner for ingenting!

Deltagelse i et kursus om permakultur eller et lokalt permakultur netværk kan være måder, hvorpå man kan tilegne sig den nødvendige viden – i en sammenhæng, hvor de mennesker, der omgiver dig ligesom dig selv ønsker et liv i omsorg for naturen og andre mennesker.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!