Om permakultur

Ordet Permakultur blev introduceret af Bill Mollison og David Holmgren i Australien i 1970’erne og  stammer fra begrebet permanent agriculture, der refererer til et landbrug, der opbygger jordens frugtbarhed og som derfor kan kaldes permanent.

Sidenhen er permakulturen blevet udbredt til og praktiseret i hele verden, og konceptet er blevet udviklet, så ordet i dag nærmere bruges som forkortelse for  permanent kultur. Dvs. en kultur og levevis, der omfatter alle livets aspekter (mad, bolig, energi, sociale relationer mv.) og som regenererer og opbygger resurser – både fysisk, i naturen, og på et menneskeligt, mentalt plan.

For mere information læs:

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!