Permakultur Design-Certifikat (PDC)

På Permakultur Design-certifikatkurser (PDC) bliver du præsenteret for en lang række metoder og løsninger, der kan føre til konkret, positiv forandring – og oftest i et fællesskab af mennesker, som virkelig brænder for det!

Certifikatet tildeles efter succesfuld gennemførelse af et kursus af minimum 72 timers varighed, hvor 70% af kursets pensum er fastlagt efter internationale aftaler, og således obligatorisk uanset hvor i verden man tager sit certifikatkursus. Certifikatet tildeles af diplomholdere.

Certifikatkurset afsluttes med, at kursisterne udarbejder et fiktivt designprojekt i gruppe-samarbejde, hvor kursisterne kan demonstrere, at de har forstået permakulturens grundlæggende principper og teknikker. Resultatet fremlægges for underviserne og de øvrige kursister, som afslutning på kurset.

På certifikatkurserne undervises der i følgende emner:

 • Begrebsafklaring: økologi, bæredygtighed, permakultur
 • De 5 katastrofer, Permakultur Etik
 • Permakulturprincipper. Zoner, sektorer, m.m.
 • At læse et landskab, Keylines, m.m.
 • Træers energi udvekslinger
 • Bæredygtige systemer
 • Formgivning, Naturens Mønstre
 • Klima og Energi, Luft- og Energistrømme, Mikroklima
 • Vedvarende og fornyelige energikilder, energibesparende teknikker
 • Jord, Mulddannelse
 • Næringsstofkredsløb
 • Kompostering & komposttoiletter
 • Planter
 • Etablering af mikroklimaer til plantedyrkning
 • Plantedyrkning og -systemer
 • Vand, Vand i landskabet, Det levende vand, Vandkredsløbet
 • Spildevandsrensning
 • Vandplantesystemer og aquakultur
 • Affald og Affaldshåndtering, Genbrug
 • Kredsløbshuset
 • Indeklima, vedvarende energi
 • Materialer, Byggeri, Bystrukturer
 • Byøkologi
 • Organisation: Permakulturens 5te Element
 • Basisdemokratiske beslutningsprocesser, Lokal beboerorganisering
 • Økonomi og grønne penge, LETS
 • Bioregioner, Fødevarer og land-by netværk
 • Permakultur, nationalt og internationalt
 • Kriterier for diplom
 • Designopgave

De 30% af pensum, som ikke er fastlagt efter internationale aftaler, relaterer sig til de konkrete bygge- og dyrkningsteknikker, m.m., som selvfølgelig må veksle efter de konkrete forhold i forskellige lande og regioner.

Det er som udgangspunkt en betingelse for at modtage certifikat, at man har fulgt hele kurset, eller kan demonstrere at man har tilegnet sig det fulde pensum ad anden vej. Til gengæld er der ikke nogen ’eksamen’ ved siden af den fælles fremlæggelse af gruppebaseret designopgave. Selv om permakultur er baseret på indsigt i dyrkningsmetoder, byggeteknikker, klimaet og mange andre typer videnskab, er det ikke en konkurrence i paratviden. Målet på, om man har tilegnet sig certifikatkursets pensum, er derimod, om man har ’fanget’ den helhedsforståelse og den designproces, som udgør kernen i permakultur, med de mange tilknyttede designredskaber, som er baseret på en bred vifte af teknisk baggrundsviden.

Når man har modtaget certifikatet, er man frit stillet til at lave sine egne PK-projekter og betegne dem som værende ‘permakultur’. Desuden kan man undervise på PK-kurser og repræsentere permakulturbevægelsen i øvrigt, under forudsætning af at disse aktiviteter er superviseret og godkendt af en diplomholder.

Der skal være mindst én diplomholder med til at arrangere eller godkende et PDC-kursus. Se danske diplomholdere her.
Læs mere om reglerne for PDC-kurser her.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!