Foreningen

Permakultur Danmark er en medlemsstyret og medlemsbaseret forening med en bestyrelse bestående af (i alfabetisk orden) Anders Birkelund, Arendse Marie Gulløv, Cathrine Dolleris, Charlotte Lou Langdon,  Dorte Fløjgaard, Jens Hansen, Kurt Holm, Mette Brodersen og Ruben  Hernandez  Romero.  Bestyrelsen holder fysiske møder 3-4 gange om året og derudover onlinemøder efter behov. Alle medlemmer er velkomne til at deltage, send blot en anmodning til post@permakultur-danmark.dk. Referater af bestyrelsesmøder uploades efter hvert møde her: Referater af bestyrelsesmøder .

Permakultur Danmarks bestyrelse. Fra venste: Arendse, Ruben, Kurt, Mette, Dorte, Lou, Anders, Cathrine og Jens

Foreningens vedtægter kan findes her: Vedtægter for foreningen

Foreningens forretningsorden kan findes her: Forretningsorden 2015-2018

Som medlem har du stor medindflydelse og mulighed for at påvirke foreningens arbejde for at fremme og udbrede kendskabet til permakultur. Læs mere under ‘Vær med‘ og meld dig ind her.

Du kan altid kontakte bestyrelsen via post@permakultur-danmark.dk. Vi glæder os til at byde dine ideer velkommen!

Permakultur Danmarks CVR-nummer: 34420971
Permakultur Danmarks PIC-kode: 948295087

Indbetaling sker på:  Reg. nr.: 8401 Kontonr.: 1047697
Bank: Merkur Andelskasse.
IBAN: DK4684010001047697
SWIFT adresse/BIC : MEKUDK21
Donationer er velkomne!

 

Anders Birkelund

Jeg hedder Anders og bor sammen med min hustru, Anne Sofie, og vores 4-årige datter, Eleonora, i et rækkehus i Odense. Anne Sofie og jeg har begge fornyeligt forladt vores høj-intensive arbejdspladser for at skabe et nyt livsgrundlag, hvor vi ikke bare passer bedre på os selv og hinanden, men også forsøger at leve mere bæredygtigt i hverdagen. Efter at jeg tog mit Permakultur-certifikat i sommeren/efteråret 2017 hos Karoline, Tycho og Cathrine på Friland, er vi da også begyndt at praktisere Permakultur-principper i vores lille have med en masse lækre grøntsager og frugter til følge – gode sager som vi deler med havens fugle og insekter.

Jeg er uddannet filosof og arbejder nu som udviklingskonsulent i Faaborg-Midtfyn kommune. I min fritid er jeg meget optaget af problemerne med klimakrisen og den lang række eksistentielle og politiske spørgsmål, som vi bliver nødt til at forholde os til, hvis ikke vores samfund og natur skal kollapse på sigt. Permakulturen er en vigtig stemme i denne debat, men desværre er de politiske beslutningstagere sjældent opmærksom på eller lydhør overfor dette agro-økologisk alternativ til det konventionelle landbrug, hvilket, blandt flere ting, nok skyldes, at vi lever i et positivistisk videnskabsparadigme, hvor der altid kræves dokumentation for virkning og sikkerhed af alle nye initiativer og tilgange.

I Permakultur-Danmark vil jeg gerne arbejde for at gøre Permakulturen mere forskningsbaseret ved at øge fokus på dokumenterede resultater af de mange agro-økonomiske indsatserne rundt omkring i verden. Jeg vil særligt gerne være en del af dattergruppen forskning, hvor hovedformålet er dels at bidrage til en mere effektiv synliggørelse af relevante nationale og internationale forskningsartikler, dels at planlægge og udføre praksisorienteret forskning, dvs. opsamle, systematisere, analysere og formidle den viden, der bliver genereret rundt omkring i LAND-centrene og hos de mange entusiastiske permakulturister i Danmark.

 

Cathrine Dolleris

Jeg er geograf, og som sådan har jeg studeret sammenhænge mellem menneskets samfund og naturen. Jeg har arbejdet med forvaltning af naturressourcer og styrkelse af lokalsamfund i udviklingslande, herunder Vietnam, Nepal, Sydafrika og Laos.

Jeg er dedikeret til at bevare essentielle livbetingelser i naturen og i samfundet. Min interesse for permakulturens måde at gøre tingene på og tænke på verden blev vækket i Sydafrika i 2000.

Jeg underviser i PDC’er og udvikler løbende mine færdigheder som permakulturunderviser og diplom tutor i de engelske og nordiske diplom systemer. Jeg var en del af det europæiske permakulturlærerpartnerskab fra 2012-2014 som dansk koordinator. Jeg blev akkrediteret Diploma i Anvendt Permakultur gennem Permaculture Association Britain i 2014. Jeg har oprettet og koordinerer nu netværket LAND (Learning Activities Network and Demonstration) for permakultur demonstrationssteder i Danmark og hjælper med at etablere LAND i Norge, Sverige, Finland og Estland gennem NordPlus og Erasmus+ finansiering. Jeg fundraiser til permakultur efteruddannelse gennem Erasmus +.
Jeg har siddet i bestyrelsen for Permakultur Danmark siden 2012.

Dorte Fløjgaard

Jeg hedder Dorte Fløjgaard og er bosiddende i Herning.

Jeg har taget kursus hos Dan Fisker i 2016 og har sammen med ham og alene arbejdet med forskellige Permakultur projekter i Silkeborg og Herning siden 2016 – både private projekter, offentlige og kommunale projekter og foredrag. Min erfaring er ikke mangeårig indenfor Permakultur desværre.

Før Permakultur var jeg miljøaktivist og samler folk om SamlSkrald og LavKunst, Den selvforsynende byhave (2014), bestyrelsesarbejde hos SustaIn Festival Aarhus (2014/15), Byttemarked Herning og Silkeborg, Boomerang Poser Herning, SundMad i samarbejde med Coop, Stop Spild Silkeborg, Gives Bort Silkeborg, kommunikation med kommuner, frivillige netværk og andre aktivist projekter i nærområdet. Jeg er lige opstartet som pindsvine-plejer.

Til dagligt arbejder jeg som Kulturhusmedarbejder på Huset No7 i Herning, hvor jeg laver events, mest i den miljøvenlige halvdel af kulturspektret. Jeg er 44 år, gift med Dann Fløjgaard og til sammen har vi 4 børn i alderen 15 til 20 år. Jeg er oprindeligt uddannet Cand.IT fra SDU fra 2001.

Der skal gøres en masse arbejde i bestyrelsen for Permakultur Danmark når en organisation udvider sig som den har gjort de seneste år. Jeg er en ildsjæl og ønsker at arbejde for at Permakultur i Danmark skal bredes ud til hele landet, samtidig med at jeg har dyb respekt for den erfaring som i forvejen ligger i Permakultur Danmark regi. Jeg kan tilbyde mine fri-timer i hverdagen, min kreative hjerne med speciale i netværk og events og min sans for formidling og kommunikation.

Jeg tror på at Permakultur kan gøre en forskel i alle menneskers liv – og det er logisk for mig at dette enorme formidlingsarbejde til Danmark også kan gøres gennem bestyrelsesarbejde i Permakultur Danmark.

Jens Hansen

Jeg hedder Jens og har været en del af bestyrelsen siden maj 2015. Mit primære arbejdsområde har været medlemsadministration, men jeg har også været med til at opstarte lokalnetværk, udvikle hjemmesiden, udvikle bestyrelsens organisationsform og meget andet.

Jeg har undervist i permakultur, og er med til at drive Farendløse Mosteri, hvor vi eksperimenterer med forskellige permakulturelle landbrugsformer. Jeg arbejder for at det skal være muligt at ”leve af permakultur” gennem undervisning, fødevareproduktion, planteskole med meget mere. Det skal foreningen støtte igennem oplysning om permakultur, og gennem at skabe synlighed og tilgængelighed for de gode kurser der sker, og de gode planteskoler/landbrug/andre produktioner der er.

Ved at sørge for at administrationen i foreningen kører, vil jeg arbejde for at foreningen fortsat kan skabe synlighed og oplysning.

Kurt Holm

Jeg har været med i bestyrelsen for Permakultur Danmark siden 2014, heraf 3 år som kasserer, mine store interesser er uddannelse, det internationale samarbejde og LAND- arbejdet.

Min deltagelse i bestyrelsen giver en geografisk spredning med en deltager fra Bornholm, også en aldersmæssig fordeling da jeg er 68 år med en lang erfaring indenfor mange områder.

Jeg har følgende uddannelser: Tømrer, Byggetekniker, Befalingsmand, Instruktør, Lærer, Vejleder, Pædagogisk Diplom i ”Voksenuddannelser og Uddannelses Planlægning” samt en Master i Læringsprocesser speciale ”Kultur og Læring”

Jeg har været U-landsfrivillig for mellemfolkelig Samvirke i en flygtningelejr Botswana, samt projektrådgiver for Mutare Distrikt Council i Zimbabwe & Danida ekspert for erhvervsuddannelser i Zambia.

Jeg har været ansat på Bornholms Erhvervsskole (Campus Bornholm) i 32 år, som lærer, afdelingsleder, international koordinator i 10 år. Arbejdet med forskellige projekter indenfor 15 lande i Europa.

Jeg har taget PDC hos Mira & Esben på Svanholm, udvidet lærer kursus på ”Sieben Linden” i Tyskland, underviserkursus på friland, avanceret designkursus, skovhave kursus mv.

Internationalt har jeg været på EPC i Bulgarien & Italien, festivaler Finland & friland, deltaget diplom forsamlinger i England & Wales.

Jeg har et LAND-center Karensminde med fokus på ”Husmandssted” dyrkning og Reto Fitting af bygninger og arbejder nu på at oprette endnu et LAND-center Møllen i en forhenværende byggeforretning og savværk med fokus på læring omkring fremstilling og renovering af ældre bygninger samt deres vinduer, døre og udstyr, herunder også brug af værktøj og maskiner.

Organisationserfaring fra lokal borgerforening, Mellemfolkelig Samvirke kontaktgruppe, lokal fagforeningsformand i Dansk Teknisk Lærerforening, har opstartet en lokal forening ”Permakultrur Bornholm”

Jeg er stadig i gang med at tage et diplom indenfor det engelske system, det vil dække det sociale, ikke-land baseret, land- baseret omkring planter og dyrkning (Karensminde) samt bygningsfokuseret på Land-center (Møllen)

Jeg vil gå ind i et konstruktivt samarbejde med den nye bestyrelse arbejde med sociokrati og ikke voldelig kommunikation, prøve på ikke at havne i ”Gyngestole” der er bevægelse men ikke fremdrift,

Arbejde på at foreningens midler kommer til at arbejde for en mere dynamisk foreningsarbejde, ikke samle på bunke for at sikke sikkert med en fed bankkonto.

Lou Langdon

Min motivation for opstilling til permakultur danmarks bestyrelse er at jeg vil fortsat gerne hjælpe med de mange opgaver som bestyrelsen varetager.  Efter at har siddet i bestyrelsen i et år, har jeg lært foreningens systemer at kende, og dette vil jeg gerne bygge videre på. Den overordnet perspektiv er at jeg vil gerne udbrede permakultur og indgå i et netværk omkring regeneration af naturen og samfund. Omsorg for jorden og mennesker.

Jeg er interesseret i at få forståelse og interesse for permakultur til at være lige så udbredt her i Danmark, som det er hvor jeg kommer fra (England) For mig er det vigtig at vise at der sker noget rundt om i landet, så jeg vil gerne fortsætte med at skriver nyhedsbrevet og opdaterer foreningens hjemmeside og dens aktivitets kalender. Det der motiverer mig er at jeg vil gerne hjælpe folk til at komme i gang med permakultur, og sprede viden og inspiration gennem foreningens medier.

Som diplomaspirant og junior underviser, har jeg en forståelse for nogle af de behov som opstår for både diplomaspiranter og nye undervisere. Mange har brug for støtte, netværk, information om kurser, kvalitetssikring og generalt muligheder, for at møde mentorer samt udveksler erfaringer med hinanden. Jeg vil gerne arbejder mere med uddannelse fremover, og hjælpe med at udvikle systemer og opbygge et netværk som kan opfylde både disse gruppers behove.

Jeg vil gerne understøtte omsorg for mennesker i bestyrelsesarbejdet og organiserer muligheder for bestyrelsen og medlemmer til at arbejder med og udvikler forståelse for sociokrati. Og jeg vil gerne selv bliver bedre til det!

Ruben Hernandez Romero

Jeg er uddanet som Biolog og Naturforvalter  og har boet de sidste 5 år i Danmark. Første gang jeg hørte om permakultur var på LAND centret “Byhaven2200”

Jeg har taget PDC i efteråret 2016 med Rakesh fra UK i Ananda Gaorii og i denne sommer skal jeg til Sverige for at tage Permaculture Teacher Matters. Jeg tænker om at starte en engelsk diploma i næste året.

Jeg blev medlem i 2017 og iden det har jeg været engangeret med PKDK bestyrelsen med permakultur bus turen og oversættelse af Permakultur Danmarks hjemmeside.

Jeg har også været lidt engangeret med LAND centrene og arbejdet for at bygge netværk med dem. Desuden har jeg startet at arbejde om EVS program med Spanien. Jeg overvejer også at tage udlandet fra efteråret for flere måneder som EVS og også til at bygge mit egen netværk om permakultur, øko landbrug og bæredygtighed. Lige nu søger jeg efter et job som biolog/naturforvalter, men snart har jeg ikke dagpenge tilbage og skal tænke for et alternativ i mit liv (frivillige arbejde eller andet slags arbejde eller udlander?).

Jeg overvejer at arrangere en tur mere til den første uge i august til LAND centrene i Jylland fra Aarhus.

Jeg vil også gerne være med til Erasmus+ projekterne, LAND centrene og EVS program.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!