Lokale netværk

For tiden sker en opblomstring af lokalt forankrede grupper, der laver permakulturprojekter i deres nærområde. Disse grupper kalder vi lokale netværk. Indtil videre kender vi kun nogle få etablerede, organiserede grupper, men det er foreningens hensigt at stimulere dannelsen af flere lokale netværk overalt i landet.

På følgende steder er lokale netværk allerede igang eller under opstart:

Aarhus

Fejø

København

Randers

Silkeborg

Har du lyst til at opstarte et lokalnetværk eller en lokalforening?
Så kontakt os endelig på aktiv@permakultur-danmark.dk! Så kan vi give sparring eller blot sørge for, at jeres initiativ får en plads her på hjemmesiden.  Pladsen er tænkt som en præsentations- og kommunikationsplatform, men kan bruges som netværkene finder nyttigst.

Find permakulturister i dit lokalområde
Her på kortet finder du en oversigt over Permakultur Danmarks medlemmer, LAND-centre, danske diplomholdere mm.  Brug det til at opsøge et fællesskab med ligesindede i din nærhed.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!