Permakulturhaven Myrrhis – Halmhus med integreret have

DSCN6095Lavenergi-halmhus med integreret dyrehold, skovhave, planteskole, drivhus og køkkenhave til selvforsyning beliggende i økolandsbyen Friland.Land_logo_rentegnet

Adresse: Friland 30, 8410 Rønde

Email: permakulturhaven.myrrhis@gmail.com

Telefon: 24233883

Web: www.permakulturhaven.dk IMG_1657

Areal: 920 m2

Startet: 2012

LAND center akkreditering: 29. maj 2014

Besøg: Vi afholder kurser, temadage og rundvisninger, hvor stedet fremvises. Vi kan modtage 20 gæster på rundvisning ad gangen. Rundvisning arrangeres efter behov. Vi modtager donation (foreslået 50kr/person/rundvisning). Kontakt os inden du kommer 🙂

Beskrivelse

IMG_1636Permakulturhaven Myrrhis er beliggende i økolandsbyen Friland og har en stor social tilknytning til landsbyen omkring. Myrrhis er et multifunktionelt hjem med fuld integrering af alle permakultur etikker, principper og designsystemer. Stedet er et levende eksempel på hvordan man kan udføre permakultur i praksis fra degraderet landbrugsjord til et produktivt og frodigt hjem, hvorfra vi ønsker at sprede viden om intelligente og praktiske løsninger via rundvisninger, temadage og kurser. Grunden er 920m2 med en yderst mangfoldig skovhave og køkkenhave, integreret dyrehold, et stort drivhus, planteskole med fokus på flerårige grøntsager og permakulturplanter, et lavenergi-halmhus bestående af et lille opvarmet kernehus, koldrum og udestue.  Permakulturhaven Myrrhis er et helhedstænkende design fra jordbund til tagryg.

Etik og designIMG_1623

Omsorg for mennesker er mødt ved et æstetisk og charmerende bondehus bygget i natur- og genbrugsmaterialer, der giver os varme og glæde. Huset er fuldt integreret i en have, der giver os vigtig ernæring fra en divers samling af mad- og medicinplanter. Vi har en helhjertet interesse i at regenere liv og fertilitet i den udpinte landbrugsjord, som omgiver huset. Vi arbejder med naturlige processer for at fremme jordens diversitet og struktur. En høj biodiversitet af planter og plantetyper dyrkes for at øge biodiversiteten på grunden, hvilket også har en positiv effekt i det lokale økosystem. Regn- og spildevand opsamles og genbruges i forskellige dyrknings- og vandingssystemer for at mindske vandforbruget. Huset er bygget såvidt som muligt af lokale materialer med minimal miljøbelastning og er off-grid for at minimere afhængigheden af konventionelt produceret energi.
Vi sørger for at alle overskuds-ressourcer, der produceres på grunden, som eks. planter fra skovhaven og haven deles med lokalsamfundet og/eller sælges fra vores lille planteskole på grunden. Vidensdeling sker via kurser, temadage og workshops, eller ved besøg fra naboer og turister, som ønsker at vide mere om vores livsstil, byggeprocess, planter og grunddesign.

Principper og metoder

Myrrhis er et omfattende permakulturprojekt, hvor alle aspekter af bæredygtig og regenererende livsstil er integreret. Herved er alle permakulturprincipper omsat i praksis.

IMG_1705Huset: Et lavenergi træ- og halmhus med lervægge. Koldrum for passiv opbevaring af madvarer. Udestue for passiv opvarmning af huset. Opvarmning og delvis madtilberedning vha. flexovn. Fundament af muslingeskaller. Loft isoleret med ubehandlet fåreuld. Tag lavet af douglas-træspån fra skove på Djursland.

Skovhaven: Ca. 300m2 placeret på nordsiden af grunden. Guilds og blandingskulturer i et veludviklet og meget diverst bundvegetation. Alle vegetationslag er tilstede. Haven blev etableret ved at bruge biologisk nedbrydeligt pap og jorddække. Hugelbede.

Køkkenhaven: Intensive højbede til solkrævende afgrøder til selvforsyning. Blandingskulturer, jorddække og no-dig metoder er benyttet. IMG_1641

Dyrehold: Integreret andehold (kød og æg) i haverne for sneglekontrol og opbygning af jordfertilitet.

Drivhus: Produktion af varmekrævende afgrøder til selvforsyning, vandopsamling, planteskole og andehold om vinteren for udnyttelse af dyrenes varmeafgivelse til overvintrende planter. Næring til grøntsagsproduktion fra vinter-andehold.

Planteskole: Avl af flerårige grøntsager og planter, som gør sig særligt egnede til skovhaver og andre permakulturelle dyrkningssystemer. Genbrug af potter og jord er vigtige.

Energiforbrug: Off-grid hus med solcelleanlæg og en mikrovindmølle (kommer!). Høj-isoleret hus og effektiv opvarmning med lavt forbrug af brænde.

Regeneration af naturressourcer

Vi har stort fokus på at genopbygge den udpinte jord, som vi har arvet efter flere årtiers konventionel landbrugsproduktion. Vi indførte organisk materiale i etableringsfasen af alle grundens haver. Vi arbejder med den naturlige succession og akkumulator-planter, kvælstoffikserende planter, jorddække og bunddæksplanter for at opbygge jordsstruktur og diversiteten af liv i jorden.
Regnvand opsamles i tanke og bruges til dyrehold og vanding i drivhus og planteskole. Gråt spildevand genbruges i drivhuset. Komposttoilet bruges for at mindske vandforbrug og recirkulering af næringsstoffer på grunden.
Vi hjælper med at holde luften ren ved beplantning af mere end 100 træer på det lille areal. Vores off-grid hus bruger mindre konventionelt produceret luft-forurenende energi end andre huse. Lokal transport sker ved cykel, hest eller offentlig transport.
Solen er vores primære energikilde. Både til strømforbrug og til mad i form af fotosyntese. Træerne på grunden vil på sigt supplere forbruget af brænde, der er nødvendigt for opvarmning af huset.

Social regeneration

Permakulturhaven Myrrhis ligger midt i økolandsbyen Friland og er en del af landsbyens sociale netværk. Mange naboer drager direkte nytte af den viden og erfaring som udvikles på stedet.
Vi underviser i helhedstænkende og regenerende madproduktion med brug af permakultur design og principper på kurser, temadage og rundvisninger, hvor vores grund bruges som eksempel. Deltagere er naboer, lokale og udefrakommende. Permakulturhaven Myrrhis er vores hjem, stedet hvor vores mad kommer fra og delvist vores indtægtskilde. Vi har derfor en stor interesse i at stedet bevares og udvikles sammen med os. IMG_1675