Naturplanteskolen

Planteskolen udbreder flerårige spiselige planter til bæredygtige haver

Velkommen til NaturplanteskolenNavn: Aiah Noack m.fl.

Adresse: Stærkendevej 177, 2640 Hedehusene

Email: info@naturplanteskolen.dk

Telefon: 23261388

Webside: naturplanteskolen.dk

Areal: 1,6 ha

Startet: 2013

LAND center akkreditering: Marts 2015

Temaer i projektet: Økologisk byggeri, Retrofitting og miljøforbedring af bygninger, Vand og spildevand, Klimatilpasning, Kultur og uddannelse, Økonomi og byttesystemer, Sundhed og trivsel, Have, Plantage, Gartneri, Skovhave, Skov, Landbrug, Dyr, Uberørte arealer, naturpleje og biodiversitet, Selvforsyning, Affaldsminimering, Have-/Dyrkningsfællesskab, Lokal forvaltning af land og miljø

Oplysningsaktiviteter: Præsentation af de enkelte spiselige planters kunnen, behov og formåen.

Faciliteter: Her er café, galleri, planteskole, værelser, skov, plæne, parkering mm.

Beskrivelse

IMG_3563Naturplanteskolen er en forening og en planteskole med fokus på flerårige spiselige planter til bæredygtige haver. Vi er startet i 2013 og har dannet en forening i 2014 for at styrke formidlingsdelen af planteskolen. Formidlingen foregår som workshops og kurser, artikler, foredrag og mobile planteboder. Vi søsætter også projekter med special emner som styrker vores formål.
Vores sted er på 1,6 ha og det ligger ret tæt på København, men også meget landligt og fredeligt. Der er plads til kurser og kursister i rummelige lokaler. Vi laver mad over bål og samler spiseligt ukrudt til vild salat.
Vi har stauder, urter, buske, træer og slyngplanter, som alle er spiselige eller nytteplanter på andre måder. Vi dyrker økologisk. Vores grund er ideel til at opbygge en skovhave ud fra den eksisterende træbevoksning og der er tilladelse til at etablere en 250 m2 natursø. Der er også plads til tema-haver, nogen produktion af planter og til værksteder og workshops for permakultur tiltag. Lige nu er et 200 m2 værksted til leje for ‘likeminded folks’.
Vi arbejder bl.a. tæt sammen med den bogaktuelle forfatter Stephen Barstow i Norge om hans 30 års erfaringer med spiselige flerårige prydplanter fra hele verden.

Etik og design

Læhegnet mod vest fra marken ved siden af.

Se en plan over Naturplanteskolens areal her.

»Omsorg for menneskene«: ernæring og sundhed, madsikkerhed, uafhængighed.
»Omsorg for jorden«: frugt, bær, nødder, permagrøntsager og spiselige prydplanter som varige madhaver.
»Ligelig fordeling« gennem fællesskab og non-profit idet Naturplanteskolen er en forening der ønsker at fremme bæredygtighed og lokale fællesskaber.

Principper og metoder

– Valg af plantesorter og arter til planteskolens udvalg
– Videndeling og praktisk læring igennem workshops med planter og haver
– Mobile planteboder der bringer planterne til haverne landet over
– Adoptivbede der bliver vidensopsamlere og demonstrationsbede i de lokale miljøer
– Foreningsorganisation med hjemmeside, nyhedsbreve, projekt- og idégenerering, medlemsmøder, kurser, workshops, samarbejde med ligesindede foreninger mm

Regeneration af naturressourcer

 Aiah viser små hablitizia planterJord – oparbejdning af sund jordstruktur og mikroflora igennem varig beplantning i andelsbaseret skovhave, frugthave og planteskoleprodutkion
Vand – brug af regnvand fra tage, til plantevanding igennem vandingsanlæg, samt nedsivning i dekorative grøfter og regnvandsbede
Luft – planter som luftrensere
Energi – planeskoleplanter benytter kun naturlig energi
Lyd – planter som lyddæmpere

Social regeneration

– Foreningsstruktur med bestyrelse og aktiv involvering af lokale kræfter landet over
– Medlemsbaseret aktivitetsudvikling