Karensminde

 

Karensminde er et typisk dansk husmandssted, som en familie til stadighed udvikler henimod at opfylde flere og flere af permakulturens principper; ”Husmandsfornuft og permakultur”.

http://www.karensmindeland.dk/wp-content/uploads/2015/04/cropped-20150403_1007491.jpg


Skovgårdsvejen 8, 3700 Rønne
Projektleder: Kurt Holm
kurt.bornholm@gmail.com
+45 24 28 72 28
www.karensmindeland.dk

Besøgende: Individuelle besøgende (4-5) eller gruppe (max 15). Mulighed for rundvisning.Faciliteter:

Undervisningslokale, værksted, grovkøkken, storkøkken, badeværelse, gæstetoilet. Mulighed for overnatning: 8-12 personer fordelt på 2 annekser, 2 værelser, høloft, telt. 

Oplysningsaktiviteter: Arrangeres ud fra gruppens størrelse og forudsætninger, årstiden og aktuelle projekter. Et emnekatalog er udarbejdet, men der er også mulighed for indflydelse ud fra egne interesser.Areal: 3,3 ha

Projektstart: 2011

LAND center akkreditering: 22. november 2014

 


Beskrivelse

Økologisk byggeri, retrofitting og miljøforbedring af bygninger, vand og spildevand, kultur og uddannelse, sundhed og trivsel, have, skovhave, dyr, uberørte arealer, naturpleje og biodiversitet, selvforsyning, affaldsminimering, værktøj og teknologi.

Karensminde er et eksempel på permakultur-udvikling i praksis på et mindre husmandssted  i ”Udkantsdanmark” (Bornholm). Fra at være en typisk landejendom med en lille have og bortforpagtede jorder til en mere og mere selvforsynende familieenhed. Karensminde er privatejet af Kurt & Dora Holm, der bor på stedet.

Udviklingen startede som små ustrukturerede tiltag fra 1986, da vi overtog ejendommen med familieramme, selvforsyning og økologi som mål.Visionen er at Karensminde skal fortsætte udviklingen efter permakulturelle principper og fremstå som et eksempel på,  hvordan man som familie på et lille husmandssted kan arbejde hen imod en forbedret driftsform i form af selvforsyning og økologi, osv. Karensminde virker overordnet som basis for en families hverdag. Målet er at det skal være et rart sted at være både som beboer og som gæst.

Først i 2011 blev permakulturdesign og -etik lagt til grund for de ændringer der blev foretaget på gården. Dog var der stor overensstemmelse mellem permakultur og de allerede etablerede strukturer. Idet Karensminde ikke behøver give det store afkast, kan der fokuseres på at afprøve og demonstrere permakulturelle løsninger og metoder.

 Etik og design

Allerede kort efter erhvervelsen stod det os klart, at den måde jorden blev dyrket på, var i modstrid med hvad vi ønskede. Vi har derfor forhindret intensiv og ensidig forarbejdning af jorden ved brug af kunstgødning og sprøjtemidler samt planer om at fjerne uproduktive områder såsom levende hegn, stengærder og fugtige områder for at give mere plads til større maskiner og lige plovfurer. Istedet har vi etableret og udbedret levende hegn omkring grunden for at afskærme. Hermed er vi med at til skabe levesteder for fugle og smådyr samt grobund for en større diversitet.

Karensminde har masser af områder for fælles aktiviteter såsom festsal/undervisningsrum, køkken, værksted og terasser. Ved indretningen af stedet er der tage hensyn til bevægelseshæmmede mange steder. Desuden er der rekreative steder til mindfulness samt arealer til fysisk udfoldelse.

Principper og metoder

Selvom det ikke er lige indlysende på alle felter, benytter vi permakulturprincipperne i høj grad. Dette kan ses i den måde vi bruger og drager omsorg for vores jord, bygninger, værktøj og redskaber samt i vores tilgang til uddannelse/kultur og undervisning, helbred og velvære, økonomi og tilknytning til det lokale samfund.

 Regeneration af naturressourcer

Jorden har ikke været sprøjtet eller tilført kunstgødning i de sidste 26 år. Stedet har tidligere været godkendt økologisk. På trods af at det ikke længere officielt er økologisk, fastholdes de samme principper. Vi bruger dyregødning til at bidrage til jordforbedring.
En større del blev udlagt som vedvarende græs, og blev først frigjort i 2017 til beplantning som skovhave og som løveng. Kun en lille del af grøntsagshaven samt højbedene bliver let kultiveret for at luge og tilføre jordforbedrende elementer som kompost og gødning fra egne dyr.

Vi får vand fra det offentlige vandværk samt fra brønd og regnvand sopsamling. Vi har udbygget et fordelingssystem med andedam som reservoir, og kun ved meget høj vandstand bliver vandet ledt bort gennem overløbssikring.Alt spildevand genindvindes gennem et nedsivningsanlæg.

Regenerationen af luft er ikke beregnet, men beplantning med læbælter og hegn, træområder (æbletræer, gran, cypres og pil) samt vedvarende græs vil uvægerligt give et overskud.

Energi-mæssigt har vi stadig arbejde foran os. Der er etableret solceller, der har en lille overproduktion af el, men denne er endnu ikke konverteret til opvarmning. Opvarmningen suppleres med moderne brændeovn med eget brænde, men er ellers baseret på centralvarmeanlæg med et nyt oliefyr. Madlavning sker ved en kombination af el og gas.

Social regeneration

Effekten af social regeneration er svær at måle, men processen er sjov at være med i. På samme måde som at projektets fysiske ramme kan være opdelt i zoner, er det også muligt at opdele de sociale strukturer i zoner af mennesker. For at skabe overblik vil jeg benytte mig af denne model:

Zone 00: Kurt Holm. Jeg ser mig selv, med alle mine ressourcer og mangler, som et resultat af alle de læringer og erfaringer jeg har været udsat for gennem livet. Her vil jeg kun lægge vægt på det som jeg ser som relevant i en permakulturel sammenhæng:

Byggeteknik: Uddannet tømrer og byggetekniker.

Leder: Befalingsmandsuddannelse i hæren, instruktør i fysisk uddannelse og træning, lageruddannelse (våbenmester) og transport og motor instruktør (garagemester).

Undervisning: Læreruddannelse, vejlederuddannelse, pædagogisk diplom i ”Voksenuddannelse og uddannelsesplanlægning”, master i læringsprocesser med speciale i ”Kultur og Læring”.

Erfaring: 32 års undervisning, 2 år son frivillig i Botswana (projektrådgiver i en flygtninge lejer), 2 år som frivillig i Zimbabwe (projekt vejleder ved District Council), 2 år som Danida-ekspert i Zambia (Undervisnings rådgiver ved TEVET), undervisningsmateriale-udvikling i Jordan ved UNIDO. International koordinator og projektleder i 10 år med mange projekter i 14 europæiske lande. “Grøn Ø”-agent, PDC, Inspiring Change, EPT og EUPC.

Zone 0: Ægtefælle Dora Holm. Ergoterapeut og partner gennem 29 år. Her tester jeg mine idéer og planer.

Zone 1: Mor, Lise (87), Børn, Anne (39) human Ressource manager, RUC, Kristian (35) special konsulent v. Forsvarsministeriet), Ria (5) og Nor (2), Mette (37) læge, Lars (38) gymnasielærer, Asger (9) og Noah (7), Peter (32) svagstrømstekniker, Silas (5) og Søren (25) studerer biologi. Alle er med på en god debat omkring mine ”skøre” ideer.

Zone 2: Søskende, svogre og svigeringer samt deres børn (19 i alt). Naboer og det nære samfund og ”Vores børns forældre” ”De grønne agenter”.

Zone 3: Foreninger mv. hvor jeg kommer en gang i mellem: PKDK, Praktisk Permakultur Bornholm, Natur og Helse Ø.

Zone 4:  LAND-netværket.

Zone 5: Globalt plan: deltagelse i forskellige netværksåsom EPN & EUPC, IPC m.m. Venner, bekendte og kollegaer fra tidligere rejseaktivitet (har besøgt 45 lande).

 

 

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!