Kærbakkens Permahave

Projektet Kærbakkens Permahave er en del af et større permakulturprojekt på Samsø. Haven viser transformationen fra landsbyhave til spiselig skovhave.

Frodighed


Kærbakken 11, 8305 Samsø
Projektleder: Birgit Rothmann
birgit@galleritohmann.dk
+45 30891983
www.gallerirothmann.dk

Besøgende: Grupper modtages (20-30 peroner). Mulighed for rundvisning samt informativ skiltning og materialer om permakultur til rådighed. Plads til 4 overnattende.

Faciliteter: Toilet/bad, parkering, legeplads, værksted, atelier, drivhuse.

Areal: 2000 m²

Projektstart: 2012

LAND-center akkreditering: 5. april 2014


Beskrivelse

Kultur og uddannelse, sundhed og trivsel, have, gartneri, skovhave, dyr, selvforsyning, affaldsminimering.

Kærbakkens Permahave er en del af et større projekt på Samsø, hvor udbredelsen af permakultur er centralt. Projektet omfatter fællesarrangementer, kurser og design af skovhaver. Permakulturgruppen er organiseret under foreningen Økologisk Samsø. Denne forening holder til i Huset i Tranebjerg, hvor der findes en butik og café. Vi samarbejder derudover med Energiakademiet.

Flerårige nytteplanterKærbakkens Permahaven er et eksempel på hvordan en almindelig, privat have kan omdannes til en selvforsynende skovhave, ved hjælp af permakultur-principper.  Fokus er på designprocessen, bæredygtige dyrkningsprincipper, jordprocesser, flerårige grøntsager, blandingskulturer og skovhaver. Haven er stadig under opbygning, men forventes fremover at være fyldt med inspiration og viden. Målet er at give en grundig indføring i teknikker, design og plantning i den spiselige have og sætte skovhaver i perspektiv til miljøproblemer og industrilandbrug.

I Kærbakkens Permahave er vægten på dyrkning af eksotiske træer, spiselige stauder og flerårige grøntsager. Det centrale er opbygning af et bedre mikroklima og jordforbedring. Her kan man se repræsenteret: Genbrug af bildæk, dyrkning af vinterafgrøder i drivhus/polytunnel, hügelkultur, højbede, espalierdyrkning, selvfodrende hønsegård, nøglehulsbede, urtespiraler og svampedyrkning.

Etik og design

Hovedformålet er at finde inspirerende og attraktive eksempler på, hvordan vi kan sige farvel til de fossile brændsler og modvirke klimaforandringer.
UrtespiralHovedprincippet i haven er omsorg for naturen og biodiversitet. Det gøres ved at forsøge at forstå naturen og arbejde med den i designet. Det vigtigste arbejde er opbygning af jorden op ved hjælp af kompost, dyregødning, jorddække, brug af tang og kvælstoffikserende planter.  Dernæst lægges der vægt på et mangfoldigt dyreliv med rovinsekter og selvfodrende systemer. Vi bruger rumdeling af haven som en måde at opbygge et godt mikroklima, fx  vha. planter, hegn og sollommer. Vi har konstrueret vores drivhus op af muren og beplantet området omkring og på murene for således at opsamle regnvand samt nedsætte energiforbruget (passiv opvarmning). Alt haveaffald genbruges som kompost eller anvendes i hügelbede.  Omsorg for mennesker er ligeledes centralt i designet: Der findes legeplads til børnene, bålplads og mange rum indrettet med siddepladser. Gæstfriheden er således synlig.

Principper og metoder

Permahaven ligger på en vindomsust ø i Kattegat. Haven og huset var tidligere et gartneri, men blev i 12 år brugt som sommerhus. Det betød at ved købeti 2006 var ejendommen groet til. Det meste af haven bestod af store drivhusfundamenter og ruiner, hvoraf noget er bevaret i designet. Haven skråner mod øst, hvilket giver haven læ og varme. Dertil kommer forholdene på Samsø: Foråret er tørt og efteråret varmt pga af havet. Dette giver gode muligheder for mere eksotisk dyrkning. Hovedparten af Kærbakkens Permahave er skovhave. Her bruges mange af permakulturens principperne: Brug af flerårige planter, jorddække, stabling og biodiversitet.  Zone-inddeling er indtænkt i designet, såvidt det er muligt i en allerede etableret have. Tættest på huset er urtespiralen og de to drivhuse, som forsyner køkkenet med friske ting hele året. Herefter kommer salatbedene og de flerårige grøntsager. Længst væk er hønseholdet og de høje nødde- og kastanjetræer. Også her arbejdes der med etablering af bedre mikroklima ved hjælp af hegn og sollommer, og der dyrkes mangfoldigt både vandret og lodret.

Regeneration af naturressourcer

Jord: Jorden har ikke været pløjet. Den er næringsrig, let fugtig og indeholder ler. Der bruges kvælstoffikserende planter, akkumulatorplanter og jorddække. Den kraftige ukrudtvækst holdes nede ved hjælp af dække af aviser, pap og plastik. I den afgørende indledende fase gøres der klar til brug af bunddække, hvorefter plastikken efter et år fjernes. Når haven er etableret, vil den kunne opretholdes uden tilførsel af gødning udelukkende ved brug af jorddække.

Vand: Der findes en gammel brønd på grunden, som udelukkende bliver brugt til de en-årige planter. Der opsamles desuden regnvand til vanding af drivhusene. Nogle somre er tørkeperioden meget lang, men da jorden er lerholdig og grundvandet højt, er der ikke nogen grund til at bruge ekstra vand. Når haven er etableret vil der være mindre udtørring. Derudover laves der små damme i haven til insekter og fugle.

Luft: Luften renses af alle træerne i haven, og der forventes en stigende lagring af CO2. Der er ingen luftforurening i nærheden. Grunden ligger desuden tæt på havet.

Energi: Der bruges energi til kompostkværnen, plæneklipper og brønden (som bruges meget lidt, da der kun dyrkes få enårige planter). Forbrug af energi til opvarmning af huset er 800 l olie. Alternativ opvarmning af huset indføres løbende.

Social regeneration

Kærbakken kursusHaven vil for fremtiden kunne forsyne mig og andre med mad hele året. Der satses på at dyrke vækster, som også om vinteren yder og giver afgrøder. Derfor er hensigten af spise friske produkter hele året i stedet for at konservere og nedfryse til vinteren. Hvis der bliver overskud af planter og afgrøder kan disse sælges eller indgå i byttemarkeder. Haven dyrkes intensivt, og hensigten er at bruge den som eksempel på, at det er muligt at leve af et lille stykke land. Det kræver dog omstilling i forhold til spisevaner og det kræver at man afprøver nye idéer og videregiver ens erfaring. Det gøres bedst i fællesskab. Vi samsinger er netop kendte for vores fællesskabsdannelse. Det er derfor vigtigt at holde fast i dette samt sprede til også at omfatte andre skovhaver, permakultur-haver og fælleshaver på øen samtidig med at man bevarer det lokale særpræg.

Projektets udvikling

Projektet ledes af Birgit, hvis personlige rolle i projekter er at undervise og videregive erfaringer  omkring dyrkning af spiselige og nyttige planter. Haven vil derfor blive brugt til demonstration og læring, så længe hun bor her. Allerede i dag haven genstand for stor interesse og mange besøg, bl.a. af tidligere miljøminister Ida Auken samt Kirsten Brobøll (2014).

 

Mere info:

Artikel: “Mad fra skovhaven i Kærbakkens Permahave”

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!