Fejø Retreat

Land_logo_rentegnetFællesskab, mindfulness, sundhedsfremme, regenerering af mennesket i naturen, arbejde med naturen og ikke mod naturen

Projektleder: Anne Moloney

IMG_2313Adresse: Storemosevej 32, Fejø

Email: moloney@fejoe.dk

Telefon: 60834944

Webside: fejoeretreat.dk og facebook

Areal: 8,9 ha

Startet: I 1998 købte vi ejendommen, i 2008 startede vi foreningen Fejø Permakultur og Omstillingsinitiativ, i 2009 fik vi design, i 2012 startede vi Den Helbredende Have på Fejø

Fejø Omstilling logo og skiltTemaer: Miljøforbedring af bygninger, Kultur og uddannelse, Økonomi og byttesystemer, Sundhed og trivsel, Have, Skovhave, Uberørte arealer, naturpleje og biodiversitet, Have-/Dyrkningsfællesskab, Lokal forvaltning af land og miljø

Oplysningsaktiviteter: Jeg viser designet af Fejø Retreat og forklarer om etik og principper. I Den Helbredende Have på Fejø Centralt i Den Helbredende Have står et Ginko Biloba Trædemonstreres skovhave dyrkningsprincippet, kompost og jorddækning. Vi har udviklet en dans, der viser de 5 elementer og permakulturens etik. Femte element demonstreres vi Fejø Omstilling. Gennem måden vi gør tingene demonstreres omsorg og regeneration. Desuden benytter jeg i vid udstrækning permakulturblomsten, som jeg synes bedre end nogen andet viser kompleksiteten af permakultur i praksis.

Besøgende: Grupper op til 20 personer på dagsbesøg er passende eller 6 personer på ugebesøg.

Køkkenet til frivillige og arrangementerFaciliteter for besøgende: Overnatning inde og ude/telt. Bad/solopvarmet bruser. Toilet/multtoilet. Mulighed for madlavning/”ladekøkkenet”.

LAND center akkreditering:

21. november 2014

Beskrivelse

Basemap for skråninger, sektorer og vegetationstyperFejø Retreat fik sit permakulturdesign i 2009 og realiseringstiden er 20 år. Permakulturens etik gennemsyrer stedet og der arbejdes ud fra elementer og principper i realiseringen. Vi har gæstehytte bygget af halmballer (bygget i år 2000); multtoilet; regnvandsopsamling; selvforsyningskøkkenhave; træplantning; og kursusvirksomhed.

Køkkenet

Etik og design

Permakulturens etik gennemsyrer Fejø Retreat. Designet styrer udviklingen med løbende feedback og redesign af delområder.

De tørrede urter kommer på glas, klar til salg eller videreforarbejdningPrincipper og metoder

Det muliges kunst …

Regeneration af naturressourcer

Mergelgraven har sine egne biotoper Vi arbejder med kompost og jorddækning samt træplantning. En lille sø er gendannet. Størstedelen af jorden er udlagt til vedvarende græs, hvilken betyder gendannelse af plante- og dyrelivet, idet der er ro og relativ uforstyrrethed.

Social regeneration

Vi arbejder med forskellige sociale teknologier som Open Space, World Cafe og Dragon Dreaming. Vores organisationsstruktur er flad og inkluderende, indstillingen er Open Mind, Open Heart. Vi har inklusion i form af jobtræning og jobafklaring i samarbejde med Jobcenter Lolland.

Du kan læse mere om starten på Fejø Retreat her.

Indgangen til Den Helbredende Have