Kategoriarkiv: Lokale netværk

Nyt permakulturnetværk i Midtsjælland!

Permakultur MIdtsjælland er åben for alle med interesse for permakultur.

Gruppen startede som et lille diplomlaug i august 2017. Diplomlauget ønskede at få kontakt med andre permakulturinteresserede i lokalområdet og oprettede til formålet en facebookgruppe med navnet “Permakultur Midtsjælland”.

Følgende blev vedtaget på det første møde i diplomlauget:

“Vi er en åben gruppe, som arbejder frit sammen på tværs i henhold til hvad der interesserer den enkelte. Gruppen er en støtte for det enkelte medlem, på sin vej mod permakultur-diplom. Vi holder strukturerede, effektive møder, og har det sjovt”.

Diplomlauget mødes efter behov og har en fast dagsorden.

Ud over møderne i diplomlauget, er vi i 2018 startet op med uformelle “inspirationsdage” for alle, der sysler med permakultur. Her mødes de, der har lyst og inspirerer hinanden med forskellige permakulturprojekter. Hver især medbringer, hvad man nu lige er i gang med og så arbejder man side om side og udveksler ideer og erfaringer.

Dato og sted for de forskellige møde offentliggøres i facebookgruppen, som kan findes her: https://www.facebook.com/groups/1763561997269841/?ref=group_header

Lokalforening i Randers i 2017

Af Pia Christensen 

Vil du være med til at opstarte foreningen Permakultur Randers her i det nye år? Så er du meget velkommen til at kontakte os!

Initiativtagerne har taget Permakultur Design Kursus (PDC) hos Dan Fisker i vinteren 2015/16, og vi søger interesserede, som vil være med.

Vi har facebookgruppen ‘Permakultur Randers’, hvor du er velkommen til at blive medlem og skrive til os.
Kontakt kan også ske til Pia via mailen pia925@hotmail.com eller til Kalle på telefon 31229280.

Vi håber på at høre fra dig!

 

Nyt permakulturnetværk spirer i København

Af Arendse Gulløv

Med sine mange puslende permakulturaktiviteter har der længe været tale om et permakulturnetværk i København. Byen der summer med byhaver og grønne idéer kan i den grad danne ramme for et nyt  og inspirerende bæredygtigt system. Og i mandags blev de første frø sået til netværket. Mellem hængende grene og boblende installationer satte en gruppe ildsjæle sig mandag sammen i Bioteket for at diskutere netværkets udformning. Der var mange idéer, men særligt var der snak om måder at kombinere de mange projekter der allerede er i byen.  I første omgang handler det om at definiere netværkets udformning og organisering. Interesserede kan stadig nå at tage del i planlægningen og gruppens arbejde kan følges på facebooksiden “Permaculture in Copenhagen”¨.

1st-meeting

 

Opstartsmøde i Lokalnetværk København

Af Arendse Gulløv

Mandag d. 17. oktober holder vi opstartsmøde for et nyt lokalt permakulturnetværk i København! Mødet er for alle der er interesserede i at være med i idéfasen omkring opstart og planlægning af et netværket og der kræves ingen forudsætninger for at deltage.  Idéen er at forene nye og gamle permakulturister og projekter i København og omegn og skabe et pulserende og levende permakulturmiljø i hovedstaden.

Mødet finder sted i Bioteket på Valhalsgade 4, Vinterhaven i København kl 20.00

Skriv til arendsemg@gmail.com hvis du har lyst til at være med. Og tjek begivenheden på facebook for mere information

Træ-rødder_netværk

Oprettelse af København-netværk

Af Jens Hansen

Træ-rødder_netværk

 

 

 

Århusianerne overhalede københavnerne indenom, da lokalforeningen Permakultur Århus blev dannet, sommeren 2015. Foreningen har siden da været et samlingspunkt for permakulturister i Århus, og er i disse dage bl.a. igang med at færdiggøre foreningslokalerne, der skal være udgangspunkt for fremtidens møder, workshops mm.

København mangler noget der ligner dette samlende initiativ.
Der sker allerede en del ting i København. Der er blandt andet flere byhaver og en demonstrationsskovhave i en offentlig park. Der mangler noget til at binde initiativerne sammen, gøre dem synlige, og sørge for kommunikation og sparring, samt idé-udvikling og iværksætning af nye initiativer.

Derfor beder foreningens lokale netværks-gruppe alle interesserede om at skrive en email til aktiv@permakultur-danmark.dk for at høre mere, og gerne selv bidrage til planerne om et samlet permakulturinitiativ i hovedstaden.

Permablitz i Oasen på lørdag, 13/2-16

Foreningen Permakultur Aarhus inviterer alle have-bæredygtighed-selvforsynings-jord’under’neglene interesseret til permablitz ved Oasen.

Dagen er den tredje af flere i løbet af foråret, hvor formålet er at etablere en offentlig tilgængelig ByskovHave, med masser af liv, biodiversitet og spiseligt – der vil især være fokus på flereårige planter (som ex frugttræer, bærbuske) og fremmelse af vilde spiselige planter.
Derudover vil vi løbende eksperimenterer med forskellige kompostsystemer, hvor vi vil opfordrer nærområdets beboer til at aflevere deres køkkenaffald.

Etablering af Oasen er støttet af Smag på Aarhus
(https://www.facebook.com/smagpaaaarhus)

Vi starter dagen kl. 10. ved foreningens lokaler på Godsbanen (se kort længere nede) med kort intro og gennemgang af arbejdsdagen. Dernæst går vi hen til Oasen og går i gang.

Vi har planlagt følgende:
2-3 terrassehugelbede
Sø skal graves
2-3 kompostenheder
Generel oprydning
Lugning af krat

Man må meget gerne tage en skovl/spade/grensaks el.lign med.

Vi vil sørge for at der er kaffe og te – men for en sikkerheds skyld må man meget gerne tage en kop eller en termokande med.

Vi stopper ca. kl 16.00

Vi glæder os meget til en begivenhedsrig dag – fyldt med jord under neglene, indhold og sjov.

Se facebookeventet her: https://www.facebook.com/events/945601418827984/

Oasen, PK Århus’ nye byhave

Den 16. januar i afholdte vi i Permakultur Aarhus vores første permablitz. Stedet der skulle tages i kærlig behandling ligger ved Godsbanen, og er et lille område bestående af to bakker og en masse træer og buske. De to bakker blev oprindeligt placeret der som stopklods for godstogene – skulle bremserne svigte blev de stoppet af jordbunkerne fremfor at fortsætte over Skovgaardsgade og ind i beboelseområdet. Sidenhen er der blevet plantet træer og en masse krat og buske er kommet til – og over årene har det etableret sig selv som en lille byskov.

Hugelbed

 

 

 

 

Der tyndes ud og skæres til for at gøre plads til det første terrasse-hugelbed.

Så kan man spørge sig selv om naturen ikke allerede har gjort sin pligt – og det kan man på sin vis godt sige – men øvelsen for os består netop for i, at integrere det vilde og naturlige tilfældige med det spiselige og det åbne. Visionen er at skabe en skovhave der lige præcis er så vild at bybørnene mærker naturen, og lige præcis så menneskeskabt at alt er spiseligt.

HUgelbed 2

 

 

 

 

Kernen i hugelbeddet gøres klar.

I det her forår, bliver det i første omgang den ene halvdel vi tager fat på. Planen er at lave 2-3 terrasse-hugelbede langs den ene bakke, en sø –der udover sin egenskab som vandtank og livsgiver –lægges så den reflekterer solen op terrassebede. En stor del af det eksisterende krat vil vi udskifte med bærbuske, ligesom vi løbende vil udskifte de ældre træer med frugttræer. Derudover skal der bygges et par praktiske ting som redskabskur, opholds møbler – og sidst men ikke mindst vil vi eksperimentere en masse med kompost, i en skala hvor vi kan invitere nærområdet til at aflevere deres køkkenaffald.

hugelbed 3

 

 

 

 

 

Næste skridt i etableringen af Oasen tages i februar – gå ind på vores facebook side Permakultur Aarhus og hold dig opdateret.