Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Folketræf 2018 – kickstart

Det er ikke nogen lille opgave at planlægge et helt Folketræf. Derfor skydes planlægningen af Folketræffet 2018 igang d. 11. marts og du er meget velkommen!

I 2016 afholdt Det Fælles Bedste et Folketræf for alle der vil omstilling til bæredygtighed, lokalt og nationalt.

Næste Folketræf bliver i Vejle i Kr. Himmelfartsferien 10.-13. maj. 2018.

Lørdag d. 11. marts holdes et møde til idéudvikling. Hvad er Folketræffets indhold og formål? Hvem er målgrupperne? Hvordan skal formen være? Hvad giver et spændende Folketræf, der formår at sprede ringe ud i samfundet?

Der vil også være en guidet rundtur til de lokaler og bydele, hvor Folketræffet forventes at komme til at foregå. Se program for dagen mm. i invitationen her: invitation folketræf planlægning 11.03.17.

Har du lyst og mulighed for at deltage, så er det bare at komme afsted og hjælpe til at permakultur også bliver en del af dagsordenen! Kan du ikke deltage på selve dagen, men er interesseret i at indgå i en arbejdsgruppe i forbindelse med folketræffet, så tøv ikke med at melde dig på banen med en mail til aktiv@permakultur-danmark.dk

Bestyrelsesmedlem 2017, er det dig?

Har du lyst til at blive bestyrelsesmedlem og være med til aktivt at sætte kursen for permakulturbevægelsen i Danmark?

Alle medlemmer med PDC (Permakultur Design Certifikat) kan stille op til bestyrelsen, og alle kvalifikationer kan bruges.
Som bestyrelsesmedlem får du et unikt indblik i, hvad der rør sig af permakulturprojekter i Danmark og i udlandet. Du er med til at bruge permakulturens designværktøjer til at udvikle foreningen til en effektiv og aktiv organisation. Du er med til at bygge broer til andre grønne organisationer og til at sætte nye initiativer og projekter i gang.
Du kan både stille op som almindeligt bestyrelsesmedlem og som bestyrelsessuppleant. Er du interesseret så skriv gerne en mail til
post@permakultur-danmark.dk om dine interesser og motivation. Valg af den nye bestyrelse foregår til generalforsamlingen d. 4. marts. Se mere og tilmeld dig til denne og årsmødet her.  

De bedste hilsner,
Bestyrelsen

Lokalforening i Randers i 2017

Af Pia Christensen 

Vil du være med til at opstarte foreningen Permakultur Randers her i det nye år? Så er du meget velkommen til at kontakte os!

Initiativtagerne har taget Permakultur Design Kursus (PDC) hos Dan Fisker i vinteren 2015/16, og vi søger interesserede, som vil være med.

Vi har facebookgruppen ‘Permakultur Randers’, hvor du er velkommen til at blive medlem og skrive til os.
Kontakt kan også ske til Pia via mailen pia925@hotmail.com eller til Kalle på telefon 31229280.

Vi håber på at høre fra dig!

 

Årsmøde og generalforsamling 2017

Af Candela Vargas og Laura Barnkob

Så skal der Fejres!

Permakultur Danmarks årsmøde 2017 finder sted den 3.-5. marts på Gammel Skæremøllegård i nærheden af Fredensborg. Sæt kryds i kalenderen allerede nu! 

Generalforsamling 2016 i forbindelse med folketræffet Det Fælles Bedste.
Generalforsamling 2016 i forbindelse med folketræffet Det Fælles Bedste.

Det kommer til at være en smuk forsamling med masser aktiviteter, herunder hands-on workshops, vidensdelen og god musik. Generalforsamling og valg af bestyrelse (overvej om du vil være med!) vil foregå i løbet af lørdag.  Et mere detaljeret program følger.

Deltag og mød permakulturister fra både Danmark og udlandet. Det er en fantastisk lejlighed til at udvide dit permakultur-netværk!


Følge linket her for tilmelding
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVw9caQMPsQJ_pUluSx6osMy_4YPt02Pt5Sm6gKfH82zyYKA/viewform

De bedste hilsner

Bestyrelsen

 

Permakultur på højskoleskemaet!

Af Arendse Gulløv

14167572-permakultur-p-hjskoleskemaet-1
Den forunderlige permakulturelle Forundringens Have på Vetjyllands Højskole

Overvejer du et højskoleophold næste år? Flere danske højskoler har i løbet af det seneste år taget permakultur til sig. Senest gælder det Jyderup Højskole der fra næste sæson udbyder et permakulturkursus som del af linjen Grøn Guerilla.

Derudover har Vestjyllands Højskole undervist i permakultur over efteråret og har haft stor succes.

Også i nabolandet Sverige kommer permakultur på højskoleskemaet. Således blev Holma Folkhögskola oprettet sidste år med det erklærede formål at sætte fokus på hållbarhet, ekologisk odling, permakultur och omställning.

For yderligere information om højskoler og kurser:

Grøn Guerilla: https://www.jyderuphojskole.dk/groen-hoejskole/

Vestjyllands Højskole: http://www.vestjyllandshojskole.dk/3-5-eller-8-maneder/hovedfag/okologi-baeredygtighed.html

Holma Folkhögskole: http://www.holmafolkhogskola.se/holma-folkhogskola/

 

Ny grøn jordbrugsfond giver håb for fremtidens landmænd

Af Arendse Gulløv

Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening opretter en ny fond der skal opkøbe lukningstruede landbrug  og give økologiske landmænd mulighed for at forpagte jorden.

Danmarks Ølucernefroeene-er-oekologiskekologiske Jordbrugsfond skal give mulighed for at små og nyopstartede landmænd kan få adgang til  jord. I dag overtages en stor del af de konkursramte landbrug af banker og kapitalfonde. Ellers bliver de opkøbt af større landmænd hvorved jorden koncentreres på stadig færre hænder. Håbet er at en jordbrugsfond vil kunne bryde dette mønster.

På politisk plan har det i årevis været diskuteret om der skulle oprettes en Statslig Jordbrugsfond. Idéen var at staten skulle opkøbe konkursramtejorde og forpagte dem ud til små bæredygtige landmænd for at bryde den negative spiral landbruget befinder sig i. Indtil videre har diskussionen været resultatløs.

Initiativet til Danmarks Økologiske Jordbrugsfond kommer derfor som et frisk pust i en ellers stagneret politisk debat. Forhåbentligt er fonden kun første skridt i en proces hen mod et folkeligt, bæredygtigt fremtidigt landbrug!

Se mere på:

Danmarks Naturforening: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=48390

Økologisk Landsforening:  http://okologi.dk/newsroom/2016/11/danmarks-oekologiske-jordbrugsfond-vil-du-vaere-med