Kategoriarkiv: Bestyrelse og Generalforsamling

Det Fælles Bedste – lidt fotos

Tiden flyver og livet leves! Men I skal da ikke snydes for lidt gode fotos fra vores allesammens “Det Fælles Bedste”.

IMG_2074

Kurt Holm og Anne Moloney får sig en snak.

IMG_2076

Tycho repræsenterede LAND center Myrrhis

IMG_2079

Fejø Retreat LAND centers bod med Permakultur Danmarks foldere

IMG_2080

Karoline sælger  planter fra Permakulturhaven Myrrhis

IMG_2084

Glad sælger fra Fejø Retreat

IMG_2098

Forsamlingen foran den store scene

IMG_2099

Glade mennesker, godt vejr og et fælles formål

IMG_2101

Mette Touborg talte til forsamlingen

IMG_2113

Rob Hopkins (Transition Towns UK) gav en varm og inspirerende tale

IMG_2123

Permakultur Danmarks generalforsamling blev holdt i et klasselokale på Hvalsø skole

IMG_2132

Medlemmer af Permakultur Danmark

IMG_2140

Rigtig glade medlemmer af foreningen 🙂 Læs referatet her på hjemmesiden.

Ordinær generalforsamling 2016

Af Jens Hansen

IMG_1854Permakultur Danmark afholdt sin årlige ordinære generalforsamling på folketræffet Det Fælles Bedste i lørdags, d. 23/4-16. Det fulde referat kan findes her: Referat, ordinær GF 2016

De fleste punkter på dagsordenen forløb uden kommentarer, men der henstilledes til, at generalforsamlingens indkaldelse i 2017 nøjere følger vedtægternes regler for indkaldelse.

Bestyrelsen havde to ændringsforslag til vedtægterne, forslag a og forslag  b. Forslag a omhandlede en udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 regulære medlemmer plus 3 suppleanter, motiveret af den voksende forenings større administrationskrav, og forslag b omhandlede en henvisning til Handlingsplanen i vedtægterne. Forslag a blev godkendt, og indskrevet i vedtægterne, mens forslag b blev trukket tilbage, idet der i generalforsamlingen var usikkerhed om forslagets nødvendighed, og fordi forslaget ikke havde været synligt nok sendt ud til drøftelse i hele foreningen.

Der fremlagdes et forslag om at få forsikret foreningens bankkonto mod hackerangreb.

Herudover fik vi valgt en ny bestyrelse, bestående af 7 regulære medlemmer: Cathrine Dolleris, Kurt Holm, Morten Søfting, Laura Barnkob, Dan Fisker, Jens Hansen og Aiah Noack, samt 3 suppleanter: Arendse Gulløv, Candela Poveda og Grete Kristensen.

Endelig blev der under punkt 9: Eventuelt fremlagt 3 punkter.
Esben Schulz opfordrer til, at de der har lyst til at skrive artikler, eller har idéer til artikler til Tidsskrift om Permakultur, tager kontakt til levbaeredygtigt.dk
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at komme på LAND-kortet, et kort der viser alle permakulturinteresserede i Danmark: LAND-kort
Endeligt opfordrer bestyrelsen alle, der har ideer til projekter, til at henvende sig til bestyrelsen, og så finder den en lokal sparringspartner om projektet.

Generalforsamling på Det Fælles Bedste

Af Jens Hansen

 

Permakultur Danmark afholder sin årlige generalforsamling på Det Fælles Bedste, det store folketræf i Hvalsø, der starter i morgen. Generalforsamlingen afholdes i Hvalsø Skole, lokale 27 fra kl. 15.30 til kl. 17.30. Dagsordenen kan findes i dette dokument, som også kan findes under siden “Foreningen” og derfra “Referater af bestyrelsesmøder”: Dagsorden, GF ’16

Fra bestyrelsens side vil vi gerne beklage den lidt for godt skjulte udsendelse af dagsordenen, som har været at finde ovennævnte sted siden 30/3-16. Vi håber dog alligevel at se så mange medlemmer som muligt til generalforsamlingen!

Det Fælles Bedste-uger!

Af Jens Hansen160x170 hvid banner DFB-page-001

Det Fælles Bedste (DFB) er det grønne Danmarks folketræf, hvor flere end 8 foreninger sammen lægger den fremtidige kurs for Danmark.
Vi skal spise, snakke, lytte, netværke og feste sammen i Hvalsø den 22.-24. april – og det er så vigtigt, at vi alle kommer!
Tilmeld dig her.

Tilmeldingsfristen til Det Fælles Bedste nærmer sig dog hastigt. Derfor holder vi de næste 3 uger Det Fælles Bedste-uger i Permakultur Danmark, for at minde hinanden på, at vi skal huske at melde os til, og forberede os til folketræffet. Der er gratis medlemskaber på højkant til de medlemmer der får tilmeldt mindst 5 andre medlemmer til Det Fælles Bedste. Skriv en mail til medlem@permakulturdanmark.dk med de 5 medlemmer du har fået tilmeldt.
Som inspiration til det bidrag hver deltager på Det Fælles Bedste skal lave, lægges indlæg om de workshops, forskellige permakulturister laver på folketræffet, op her på hjemmesiden de næste par dage. Send gerne en beskrivelse af dit bidrag til Det Fælles Bedste til medlem@permakulturdanmark.dk, så bliver det lagt op.

Permakultur Danmarks generalforsamling 2016 bliver afholdt på Det Fælles Bedste, her er det også vigtigt at alle møder op.

Jeg glæder mig til vi ses!

Årsmøde på Samsø

Årsmøde 2014 på Samsø400 deltagere var med til det store fælles årsmøde på Samsø 4.-6.
april. Det blev en kæmpe succes, som vi tager op igen i 2016.

Årsmøde og Generalforsamling blev kombineret i Tranebjerg på Samsø. Fredag aften var et mekka for netværkere, der blev sat sammen på kryds og tværs af foreninger og samlet i landsdele. Der var forberedt en dialog omkring hvorhen vi skal med “Fælledskabet”, og hvordan vi kan bidrage til en bæredygtig udvikling. Læs videre Årsmøde på Samsø