Kategoriarkiv: Artikler

Inspiration fra Ridgedale Permaculture

eu-flag-erasmus_vect_posTakket være Erasmus+ stipendier deltog vi i et to-ugers Permaculture Design Course (PDC) på Ridgedale Permaculture i maj 2016.

ridgedale

Af Steen og Pia Nørhede

“Besøget på Ridgedale Permaculture satte nogle helt nye tanker i gang. Det gik op for os, at det kan lade sig gøre at leve af et lille landbrug. En ny drøm begyndte at spire frem om en fremtid, hvor vi begge arbejder på gården med en blanding af praktiske opgaver og undervisning. På gode dage vil vi gerne gøre vores gård, Birkegården, til et demonstrationslandbrug, som viser forskellige bæredygtige løsninger.”

Læs resten af artiklen her.

hoens

Permakultur-skole-skovhave i Vammen ved Viborg

Tekst og fotos af Anna Pattis og Mette Brinch

1-annaogboernene

Langsø friskole i Vammen i Tjele kommune ved Viborg er vi i 2.-3. klasse begyndt at anlægge en skole-skovhave i efteråret 2016. Haven er designet af Anna Pattis, Signe Engelhardt Christensen og Arendse Gulløv på deres kursus hos Cathrine, Karoline og Tycho på Friland.

regnormesnak
Regnormesnak

Der er mange pædagogiske muligheder i både skolehave og udeskole. Udeskole bruger vi hele året og handler i bund og grund om at komme op af stolen og ud at bruge kroppen og omgivelserne i læringen.

Ved at lade børnene lære om, hvordan fremtidens dyrkning af afgrøder kan gøres anderledes end man traditionelt har gjort det sidste halve århundrede, tænker jeg at de kan være med til at præge en mere bæredygtig fremtid. Det er vigtigt at børnene ser sammenhængene i naturen, hvordan planter og dyr støtter hinanden i et naturligt system og at vi mennesker kan drage nytte af dette system og at vi lærer hvilken rolle vi skal spille for at støtte naturens system frem for at ødelægge det.

Havearbejde

Målet og drømmen er, at ”skolehave” kommer på skemaet fremover, hvor alle børnene skal have skolehaven fra jul til jul, så de når en hel vækstsæson i løbet af deres skoletid.

Børnene i 2.-3. klasse er selvfølgelig med til det hele her i opstarten og er rigtig glade for arbejdet og vi har mange gode samtaler om hvordan vi behandler og lever med naturen.

paentstorjordbaer
Pænt store jordbær!

Det er en fest at være i haven, når man får lov til at slæbe hestemøg, høballer med kattelort og hoppe i en kæmpe bunke flis og også er med til at etablere bedene med flerårige planter som skt. Hans urt, hosta, krydderurter, jordbær, rabarber, havesyre, hindbær og solbær mm. Nogle børn er så glade for arbejdet, at de gerne vil arbejde videre, selvom der er pause.

Etableringen kommer til at tage os et helt skoleår, mindst, da vi ikke har et budget at arbejde med og vi derfor må vente på de donationer, der kommer undervejs. I skrivende stund har vi fået tilsagn fra en enkelt fond, så vi kan lave højbede og pergolaer i lærketræ. Højbedene skal børnene bruge i makkerpar, hvor de skal samarbejde om at dyrke både fler- og enårige afgrøder.

Insekthoteller og fuglekasser

havesyreI dette skoleår har vi haft mange oplevelser, der har med vores forhold til naturen at gøre. Således har vi en aftale med Morten Vissing fra Aqua i Silkeborg, som vi besøgte i august, hvor vi er blevet undervist i hvad biodiversitet er og hvordan vi kan bevare og forbedre den. I den forbindelse laver børnene insekthoteller og fuglekasser i matematik og billedkunst og efter jul skal de til at beskrive forskellige biotopers biodiversitet og holde små foredrag for Morten fra Aqua om det. Målet her er at deres skriftlige produkter skal udstilles på Aqua som ”børn formidler for børn”.

Genplant planeten

genplantplanetenI november har klassen besøgt Lis og Leif Rasmussen i Lislund skov, hvor vi var med til at plante 100 træer – og fik kage, saft og gode historier i deres hyggelige skovhus efterfølgende. I Lislund skov har Leif plantet omkring 500 forskellige slags træer, både spiselige rabarberfor mennesker og dyr og Leif har sat ikke mindre end 400 fuglekasser op i forskellige størrelser, så der er et rigt fugleliv- og dyreliv i skoven. I Lis og Leif har klassen nærmest fået et par bedsteforældre, for vi har en aftale om, at de kommer på besøg hos os til foråret, når vi skal plante frugt- og nøddetræer. Vi satser også på at besøge Lis og Leif næste år, når der i november igen skal plantes træer hos dem.

Fællesskab

viplanterifaellesskab
Vi planter i fællesskab

Projektet indtil nu har ikke kun vist børnene at man kan dyrke afgrøder på en måde der er i samspil med naturen, men også åbnet dørene til mange flere mennesker som er bleve involveret i skole-skovhaven gennem plantedonationer (www.deljorden.dk), træplantning og vidensdeling gennem et voksende permakulturfællesskab.

Hvis andre har lyst til erfaringsudveksling om permakultur-skolehave, er I velkomne til at kontakte Mette på mettebrinch@gmail.com. Vi er også på LAND-kortet under medlemmer.

Med venlig hilsen

Anna Pattis og Mette Brinch, lærer i 2.-3. klasse på Langsø friskole

REX13France; Integrated & Real Farm Planning

Af Karoline Nolsø Aaen

eu-flag-erasmus_vect_posDen 4-14. september deltog Tycho Holcomb og Karoline Nolsø Aaen på Regrarians® 10-dages seminar REX13France; Integrated & Real Farm Planning på gården Coume Sourde i de franske Pyrenæer.

rex-collage
Darren J. Doherty holdte seminaret på den flotte ejendom Coume Sourde ved Rennes le Chateau i de franske Pyrenæer. Her stemningsbilleder fra dagene. Nederst i midten ses keyline plov, der er særlig værdifuld til genopbygning af jord. Foto: Karoline Nolsø Aaen

Tycho og Karoline deltog på seminaret som en del af deres personlige og professionelle vidensudvikling indenfor omstilling af landbrugsbedrifter.

Seminaret blev holdt af australske Darren J. Doherty fra Regrarians®, der er en af tidens mest fremtrædende mænd, når det kommer til farm-scale permakultur eller Regenerative Farming (på dansk kaldet: regenererende landbrug).

Darren J. Doherty er en eftertragtet landbrugsrådgiver for klienter i hele verden, der ønsker, er i færd med, eller har omlagt deres landbrug til kulstoflagrende, økonomisk rentable og økologisk bæredygtige bedrifter. Mens det ene landbrug efter det andet i såvel Danmark som i resten af Verden bukker under som følge af bl.a. uhensigtsmæssige kapitalinvesteringer, er Regenerative Farming nemlig medhjælpende til at implementere en helhedstænkende, holistisk strategi og management plan tilpasset hver enkelt bedrift. Det giver mening for konkurs-truede producenter, kulstofbalancen og dyrevelfærd.

I løbet af 2016 har Darren J. Doherty afholdt fjorten 10-dags seminarer i Syd- og Nordamerika, Afrika, Australien og endelig Frankrig, hvor Tycho og Karoline deltog.

Darren J. Doherty opererer ud fra en 10-trins platform, hvor det primære og mest elementære fokus er producentens egen kapacitet og livskvalitet. Uden selvindsigt og fokusering på dét, der betyder noget i hverdagen, er selv det bedste landskabsdesign prisgivet.

Dernæst følger analyser af lokalitetens geologiske, topografiske og fysiske egenskaber og muligheder, heriblandt optimering af vandressourcer og adgangsforhold. Med afsæt i producentens interesser opbygger platformen derpå elementer såsom integration af træbeplantning og skovlandbrug, optimering af eksisterende eller opførelse af nye bygninger, græsningssystemer og passende indhegninger, og ikke mindst optimering af jordstruktur og frugtbarhed.

Hele tiden er fokus at imødekomme producentens livskvalitet samtidig med, at ejendommens fysiske ressourcer opbygges og forbedres. Platformens to sidste trin løfter landbrugserhvervet til et helt nyt plan. Realistisk markedsføring og økonomisk målsætning baseret på bl.a. lokal afsætning og nicheproduktion, kombineret med intelligente energiløsninger, der nærer frem for at tærer bedriften.

På seminaret i Frankrig deltog 35 arbejdsløse eller konkurstruede landmænd, landbrugsrådgivere, iværksættere, forstfolk og landskabsdesignere fra hovedsageligt Frankrig, men også Tjekkiet, Tyskland, Belgien og som bekendt Danmark.

Tycho og Karolines deltagelse blev finansieret vha. Erasmus+ midler takket være Cathrine Dolleris’ fundraising i Permakultur Danmarks regi. Tycho og Karoline forventer at benytte Regrarians® Platformen som del af deres undervisning på bl.a. Permakultur Design Certifikatkurser, ved rådgivning af klienter, samt til deres kommende skovlandbrugsprojekt ved Friland. Du kan se læse mere om deres aktiviteter på deres LAND Center via www.permakulturhaven.dk

Keyline-pløjning på Huxhams Cross Farm

Af Mathias Bartholomæussen

»Det tager et tusinde år at skabe tre centimeter topjord«, forklarer Nigel Mckean de mange interesserede fremmødte til eventet “Keyline Ploughing” på Huxhams Cross Farm nær Totnes, Devon. »Det er i hvert fald den gængse fortælling inden for landbrugs- og miljødebatter, når emnet er dannelse af topjord«, fortsætter han. Hvert år mister vi 1% af den tilbageværende topjord – eller det der svarer til 30 fodboldbaner topjord i minuttet.1 Så det kan se ud som om kampen om topjord er tabt. Eneste udvej er derfor at fodre vores afgrøder med næringsstoffer i vandig opløsning – det være sig i form af gylle, kunstgødning e.l. – da vi så ikke er afhængige af topjordens mikroorganismer og deres evne til at gøre næringsstoffer tilgængelige for planterne. Eller hvad?

Den australske mineingeniør P. A. Yeomans, der døde i 1984, var af en anden mening. Han udviklede i 1940’erne et bestemt system og en tilhørende plov med formålet at kontrollere vand og forhindre jorderosion. Dette system kaldte han Keyline Design med henvisning til de parallelle linjer, man skulle pløje i for at få regnvandet til at fordele sig jævnt over en bakke og synke ned i jorden i stedet for at løbe af og skabe erosion. Det tog en del år for keyline design at blive udbredt, men efterhånden har teknikken spredt sig til det meste af verden. Derfor er der nu også mange beretninger om, hvorledes pløjning efter Yeomans’ metode har skabt utrolige mængder topjord på kort tid. Historier bakket op af før-og-efter billeder fortæller ofte om, at der er skabt 5-15 cm topjord på 6 måneder!2

På en sydvendt mark på Huxham Cross Farm er der planlagt en 2 ha stor æbleplantage. Placeringen er perfekt. Problemet er bare, at her kun er 15 cm god topjord før et kompakt lerlag følger – ikke ligefrem ideelt til æbletræer! Derfor har de hyret Nigel og hans keyline-plov, som pløjede marken første gang d. 13. september. Jeg ser frem til at følge den lerede marks udvikling de næste par år for at se om Yeomans’ metode fungerer i det våde Sydengland.

Vil du vide mere om keyline design kan du glæde dig til forårets nummer af Permakulturtidskriftet, hvor jeg vil gå meget mere i detaljer med metoden, dens gavnlige effekter og virkning på marken.

I mellemtiden kan du læse mere i Yeomans’ Water for every farm, Judith Schwarzs Cows Save the Earth og Richard Perkins How to make small farms work.

foto-2-8

BILLEDTEKST: Nigel Mckean (yderst t.v.) forklarer om keyline design. Farm manager Bob Mehew (t.v. for Nigel) og fremmødte lytter interesseret.

1 Kilde: D. R. Montgomery, Dirt: The Erosion of Civilizations, 2nd Ed. University of California Press, 2012

2 Kilde: J. Schwarz, Cows Save the Earth – and other improbable ways of restoring soil to heal the earth, Chelsea Green Publishing, 2013.

Et efterår i Transition Town Totnes

Af Mathias Bartholomæussen og Fie Karlsen

Totnes i det sydengelske Devon kan i år fejre 10 års jubilæum som verdens første officielle ’Transition Town’. Byen vælder efterhånden af små og store omstillingsprojekter med fokus på lokalisering af fødevareproduktion, energi og økonomi. Vi – Mathias og Fie – vil tilbringe de kommende måneder her, og vil undervejs dele ud af oplevelser og indsigter som vi håber kan inspirere hjemme i Danmark.

Rejsende i Totnes

Vi er særligt interesserede i byens fokus på lokalisering af fødevareproduktion, og hvordan dette indgår i en mere lokalt forankret økonomi. De kommende måneder vil vi være involveret i følgende projekter:

Vi vil løbende opdatere her på siden, når vi oplever noget, vi synes kunne være relevant at dele med Permakultur Danmarks læsere. Har du spørgsmål vedrørende konkrete projekter, deres eventuelle udfordringer, generelle organisering – eller noget helt fjerde – er du meget velkommen til at kontakte os. Så vil vi forsøge at svare dig eller skrive et indlæg her på siden, som berører emnet.

Skriv til mathiasbartholo@gmail.com.

 

Forest Garden Archetypes

Af Jens Hansen

Candelas FGA-model pCandela Vargas Poveda har skrevet en specialeopgave om skovhaver, i forbindelse med kandidatuddannelsen Nature Management ved Københavns Universitet. Opgaven indeholder en undersøgelse af en halv snes engelske skovhaver, hvor hver enkelt haves struktur, artsvalg, samt dyrkningsteknikker der bruges i haven, holdes op imod hvilken type mennesker der ejer haven, og hvad deres mål med haven
er. Opgaven er rigt illustreret og omkring 60 sider lang, og kan læses i sin fulde længde her: Facilitating Temperate Forest Garden Development

Hun har udfærdiget en rigt illustreret, 50-siders pamflet der overskueliggør de væsentligste fund fra opgaven.

Pamfletten indeholder en præsentation af de forskellige skovhaver, og en teoretisk forståelsesramme der gør det muligt at kategorisere skovhaverne efter deres formål og opbygning.
Pamfletten indeholder masser af billeder og opmålinger fra skovhaverne, så man forstår deres opbygning, samt beskrivelser af forskellige måder at vedligeholde, anlægge og i det hele taget dyrke haverne.
Således er pamfletten en rigtig god inspiration til alle der er interesserede i skovhaver, udover at være et vigtigt teoretisk bidrag til feltet.

Få fat i pamfletten her: FGA Booklet.
Både pamfletten og hele opgaven kan findes under fanen Om forenignen -> Om permakultur -> Litteratur her på siden.

Nordisk Bærekraft i Norge

Uddannelse for bæredygtig udvikling er et relativt nyt felt indenfor undervisning, og permakultur har en vigtig plads at udfylde. Nordisk Bærekraft er støttet af Nordisk Ministerråd, og tre permakulturister havde fået en gratis plads på kurset.

Tekst og fotos: Cathrine Dolleris      

IMG_1431
Deltagere på Nordisk Netværk for Voksenlærings kursus for “bærekraft”

”Vi skal til at lære fra de bæredygtige omstillingsinitiativer”, siger Jeppe Læssøe, professor på DPU, til deltagerne på kurset ”Bærekraft”. Bærekraft er et undervisningsforløb i regi af Nordisk Netværk for Voksenlæring (NVL), der foregår over fire gange med arbejde på et projekt ind imellem. Kurset er for undervisere, der ønsker at udvikle deres curriculum i bæredygtig retning. Deres udsendte medarbejder tog på kurset med øje for at blive inspireret til at udvikle LAND netværket yderligere.

IMG_1458Deltagerne kom fra de nordiske lande: Sverige, Norge, Island, Finland, Færøerne og Danmark. Læs videre Nordisk Bærekraft i Norge