Kategoriarkiv: Aktiviteter, Kurser, Festival

At lære er at ville befri sin enshomhed

– af Jens Hansen

At undres og betages når livet kommer nær. Undervisningslokalet var køernes stald – bare ikke i juni måned.

De skulle have været i deres indhegning.Jeg har tænkt på at undervise i et stykke tid. Det en enormt effektiv måde at sprede viden om permakultur på, uden at den viden bliver for overfladisk. Det er nemt at se film om permakultur på nettet, og man kan finde mange blogs og bøger om emnet – alt dette har en stor værdi.
Det er noget andet at lære andre, rigtige mennesker at kende, og lære af og sammen med dem. Det var på denne måde, jeg fik selvtilliden til aktivt at gå i gang med at bruge permakultur – sammen med andre, på et kursus. Kurser og undervisning er således vigtige virkemidler til at få flere aktive, praktiserende permakulturalister i Danmark.

Aranyas bog

Kurset omhandlede oven i købet det at lære, og det at undervise. Training of Teachers hed det – det kunne lige så godt have heddet det omvendte – og det fandt sted på LAND-centret the Inkpot (7 ha dyrkningsjord) i den landlige county Lincolnshire. Lærerne på kurset var Hannah Thorogood, som er diplomvejleder og har undervist længe, og Aranya, som har skrevet en rimelig kendt håndbog i permakulturdesign.

At famle i mørket, blind og stum
At være på Training of Teachers-kursus var det sjoveste jeg lavede i 2016.
Vi hørte om omkring 15 parametre (hvor, hvornår, hvilke redskaber, efter hvad, til hvilket formål, deltagere: hvem og hvor mange) der skal tages højde for, når man tilrettelægger undervisning, overvejelser om økonomi på kurser, kursussteder, hvordan man administrerer kurser. Og så underviste vi hinanden i mønstre, etikker, principper, designprocesser, social permakultur og en masse andet.
Alle blev presset ud af tryghedszonen – men i en enormt venlig, legende og ambitiøs stemning. Vi sang vores gruppearbejde tilbage i plenum, mimede mønstrene i et blad, og forstod vigtigheden af samarbejde, samt hvad ordet ”system” implicerer, igennem hyle-morsomme lege. Til dels for at øve os i at turde, dels fordi en grundsætning i den læringsteori der benyttedes var, at brugbar læring næsten udelukkende sker i forbindelse med positive følelser og relationer. Dette er noget jeg meget gerne vil udvikle, på de kurser jeg selv holder.

Tegn mod hånd og mund. Ninjalegen – en klassiker.

At vække det der sover
Sin 7 ha store græseng græssede Hannah af med to kvier og en gammel gnaven hest. Jeg spurgte undrende, hvorfor hun ikke havde skyndt sig at plante nogle store træer, da hun flyttede ind for 6 år siden, som et middel til både produktion og kulstoflagring. Svaret var, at hendes kursusvirksomhed optog for meget tid til at drive en større produktion af noget, og at dyrene, da hun drev græsningen efter Allan Savorys holistiske græsningsmetode, skulle øge frugtbarheden og binde mere CO2 i jorden, end træer ville kunne på den samme tid.

Marken havde været kørt i sænk, da hun overtog den, med store bare pletter af jord imellem de enkelte planter. Da jeg var der, 6 år henne i regenerationsforløbet, blomstrede hvidkløveren, som der nu var masser af, for første gang, hvilket var noget Hannah havde måttet vente længe på. Grunden til den manglende blomstring var efter hendes udsagn ødelagt jord.

At se en himmel over hver drøm man lever i. Hvidkløver i forgrunden.

At samle sit eget verdensrum
I den engelske permakulturbevægelse er der i meget højere grad end her lagt op til at man tager diplom efter man har taget PDC. De 6 andre kursusdeltagere var alle i gang med en diplomproces – der havde været undervejs op til 8 år.

Nye PDC-holdere i England inviteres til et møde, hvor man får mere at vide om diplomprocessen, hvad man kan lære, hvordan man finder en vejleder, hvor længe processen kan tage, samt hvilken hjælp man kan få undervejs. Denne hjælp omfatter blandt andet Diploma Guilds (læsegrupper af diplomaspiranter der sparrer med hinanden), og hjælp fra ens vejledere til at vurdere hvordan processen går.

Diplomsnakken åbnede også op for min fantasi, i forhold til hvad man kan designe med permakultur som metode. Hannah havde vejledt en, der havde designet sit ugeskema, en der havde designet et bryllup, og sågar en der havde designet et armbåndsur i løbet af diplomprocessen.
Alt dette fik mig til at se, hvordan permakulturdesign kunne være et relevant værktøj i mit eget liv, og jeg har således brugt det meget mere siden da. Det gjorde mig også meget mere motiveret til at begynde diplomprocessen, som jeg nu har tænkt temmelig grundigt igennem.

Nye bølger
Training of Teachers-kurset gjorde hvad det skulle: Det satte mig på kurs mod selv at holde kursus. Heidi Durhuus og jeg holder nu introkurser i permakultur på den Grønne Friskole på Amager en gang hver anden måned.
Herudover holder jeg fra på mandag et kursus i permakultur på den lokale aftenskole – dette er der potentiale i, da aftenskolens reklameblad er husstandsomdelt, så man virkelig når ud til nogen.

Fun fact til lejrbålsguitarister: Man kender også Wonderwall med Oasis i England.

Kurset kostede omkring 5.500 danske kroner, foruden udgifter til rejsen til England – som dog blev ret billig, og fly-fri, da jeg tog Eurobus gennem Amsterdam til London.
Jeg håber dog at få finansiering til kursus og rejse gennem Erasmus+-ordningen. Erasmus+ er en EU-baseret ordning, gennem hvilken Permakultur Danmark har søgt, og fået, penge til opkvalificering af sine undervisere de seneste 3 år. Du kan læse om andres Erasmus+-hjulpne rejser her: http://permakultur-danmark.dk/da/category/erasmus/
Hvis du er interesseret i at opkvalificere dig som permakulturunderviser, bedes du skrive til Cathrine Dolleris på catshop@gmail.com.

Læs hele Halfdan Rasmussens “At lære er at ville” her.

 

 

12-UGERS PERMAKULTUR DESIGN KURSUS i AARHUS

Af Mathias Bartholomæussen
Mathias kursus

Fra 1/2-17 og frem til 22/4 afholdes der et PDC-kursus på Kollektivet Konvolutfabrikken i Aarhus. PDC-kurset afviger fra de andre PDC-kurser der afholdes i Danmark, ved ikke at holdes over 2 intensive uger, men derimod 3 timer hver onsdag over mange uger. På denne måde giver kurset mulighed for at tage PDC selv om man ikke kan hive en hel, sammenhængende uge ud af kalenderen.
Kurset er oplagt for dig, der bor i byen, er interesseret i grøn omstilling og gerne vil lære praktiske redskaber til sætte positivt aftryk på verden.

Mathias Bartholomæussen afholder kurset, og er også hovedunderviseren. Mathias underviser til hverdag i gymnasieregi, og bor i projekt- og landkollektivet land.skab. Han er økologisk hobbygartner med passion for grøntsager, og har haft certifikat i permakulturdesign siden 2014. I 2016 har han været på studieophold i sydengelske Totnes. Her har han abejdet på et permakulturlandbrug og i grøntsagsproduktionen på Schumacher College.

På kurset undervises i:
– At arbejde med, og ikke mod, naturen.
– Jordopbyggende dyrkningsmetoder.
– Træer, svampeforbindelser og skovhaver.
– Biologiske kredsløb.
– Integreret dyrehold.
– Fødevareproduktion i byen.
– Økologisk havebrug.
– Lokal økonomi.
– Økologisk byggeri.
– Regenerativt by- og samfundsdesign.
– Konkrete designværktøjer.
– samt meget andet.

Se mere på eventet her på siden eller facebookeventet.

Introduktionskursus på Amager

Af Jens Hansen

Der afholdes endnu et introkursus i permakultur på Den Grønne Friskole på Amager Øst fra 27/1 til 29/1 2017 – dvs. lige snart!

Kurset løber fra fredag aften kl 19.00 til søndag kl. 15.00, og dækker alle de grundlæggende begreber indenfor permakultur – etikken, designprincipperne, designværktøjerne og andet. Herudover kommer vi til at se på et væld af praktiske eksempler på permakultur, og etikkerne, principperne osv., ført ud i livet.

img_6652Det bliver således et inspirerende og begejstrende kursus, der giver deltagerne selvtilliden til at afprøve de lærte metoder med det samme, i deres egen kontekst. Til sidst i kurset får deltagerne nemlig egne hænder på ved arbejdet med en designopgave om et emne fra deres eget liv.

Der er stadig pladser på kurset – se mere på eventet her på siden eller på facebook-eventet.

 

Tur til nordiske skovlandbrug

Af Jens Hansen
alley-crop
Alley cropping
Agroforestry Sverige har på det seneste planlagt en tur rundt til permakultursteder i Sydsverige og -Norge, med særligt fokus på skovlandbrug i vores klima.

 

Turen kommer til at foregå i fællesbus eller i minibusser, og der vil således være rig mulighed for at snakke med mellem 20 og 40 andre nordiske permakulturinteresserede. Turen er ikke helt færdigplanlagt, men kommer til at foregå engang i første halvdel af 2017, og koste mellem  2.500 og 5.000 kroner.

 

Hvis du synes det lyder interessant, kan du skrive til medlem@permakultur-danmark.dk, og modtage opdateringer om turen, samt melde dig til, når tiden kommer.
koeer-og-traeer
Silvopastoralt system
Følgende to turforslag er i luften:

 

Forslag 1: Värmland – Dalarna – Uppland– 3 dage. Pris: 2500-4000 kr.
Ridgedale Permaculture –Västra Ämtervik, Agroforestry – alley cropping med keyline design, silvopastorale systemer. Holistic management. Grøntsagsdykrning efter permakulturprincipper. Virksomhed. CSA.
Ängsbacka – Molkom, Permakulturdyrkning. Forædling. Restaurant.
Rikkenstorp -Grängesberg, Agroforestry – silvopastorale systemer, skovhave. Holistic management. Grøntsagsdykrning efter permakulturprincipper. Virksomhed. CSA.
Permakultur Stjärnsund -Stjärnsund. Permakulturdyrkning. Skovhave. Resilient levebrød. Kooperation/lokalt samarbejde.
Eklunda gård -Härnevi, Agroforestry – alley cropping, silvopastorale systemer. Får. Nødder.
Hånsta Östergärde – Vattholma, Storskala økologi. Skovgrise. Rotationsgræsning med læggehøns. Forskningsprojekt: Alley cropping, skovhave, flerårig hvede. Virksomhed.
Ramsjö gård -Björklinge. Økologisk grøntsagsdyrkning. CSA. Agroforestry – alley cropping og skovhave.
Stockholm, byhaver, skovhaver, permakultur.

 

Forslag 2: Värmland –Dalarna – Jämtland – Norge/Trondheim – 4 dage. Pris: 3500-5000 kr.
Ridgedale Permaculture –Västra Ämtervik, Agroforestry – alley cropping med keyline design, silvopastorale systemer. Holistic management. Grøntsagsdykrning efter permakulturprincipper. Virksomhed. CSA.
Rikkenstorp – Grängesberg, Agroforestry – silvopastorale systemer, skovhave. Holistic management. Grøntsagsdykrning efter permakulturprincipper. Virksomhed. CSA.
Permakultur Stjärnsund -Stjärnsund. Permakulturdyrkning. Skovhave. Resilient levebrød. Kooperation/lokalt samarbejde.
Norrbete – Näsåker. Naturgræseng med nødder. Lokalt samarbejde. Kooperativt slagteri.
Fjällbete – Åre. Holistic management.
Stephen Barstow – Trondheim. Have  på 2000m2 med ca 2000 spiselige flerårige planter.

Nordisk Træf 2017

Af Jens Hansen
 1-img_0670
Permakultur Danmark inviterer alle medlemmer af Permakultur Danmark til Nordisk Permakultur Træf 2017!
Træffet finder sted på Friland, Ravnen 4, 8410 Rønde, Danmark, og forløber fra 20. januar kl. 16 til 22 januar kl. 14.

Tilmeld dig til mødet igennem dette link: https://goo.gl/forms/raUznoGPCPTwg79d2

På træffet mødes permakulturalister fra både Danmark, Sverige og Norge, samt måske endda Finland. De sidste mange års arbejde med at udvikle det fælles nordiske diplom-system fortsættes på træffet, hvorfor det kan være meget givtigt at møde op, hvis man ønsker en dybere forståelse for indholdet i en diplomproces, hvad diplomets formål er, og hvordan udviklingen i det nordiske samarbejde har været indtil videre.
Mere info om diplomprocessen, og det nyeste beslutningsforslag som er til vedtagelse ved dette træf om denne, kan findes i dette dokument: https://drive.google.com/file/d/0B2YSldrp2_vCSE5Fam1DTDByems/view?usp=sharing

Referat fra Nordisk Instituts seneste møde findes her: https://drive.google.com/file/d/0B2YSldrp2_vCUFJqaXJDdFBhYXM/view?usp=sharing

Årsmøde og generalforsamling 2017

Af Candela Vargas og Laura Barnkob

Så skal der Fejres!

Permakultur Danmarks årsmøde 2017 finder sted den 3.-5. marts på Gammel Skæremøllegård i nærheden af Fredensborg. Sæt kryds i kalenderen allerede nu! 

Generalforsamling 2016 i forbindelse med folketræffet Det Fælles Bedste.
Generalforsamling 2016 i forbindelse med folketræffet Det Fælles Bedste.

Det kommer til at være en smuk forsamling med masser aktiviteter, herunder hands-on workshops, vidensdelen og god musik. Generalforsamling og valg af bestyrelse (overvej om du vil være med!) vil foregå i løbet af lørdag.  Et mere detaljeret program følger.

Deltag og mød permakulturister fra både Danmark og udlandet. Det er en fantastisk lejlighed til at udvide dit permakultur-netværk!


Følge linket her for tilmelding
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVw9caQMPsQJ_pUluSx6osMy_4YPt02Pt5Sm6gKfH82zyYKA/viewform

De bedste hilsner

Bestyrelsen

 

Diving into design

By Cathrine Dolleris, photos by Joe Atkinson and Aiah Noack

“Advanced permaculture design is an opportunity to learn, get support, and strengthen your network in a very precise way; the course content is directly pointed towards the individual needs and skills of the participants”, says Anne Moloney from Fejø who was in the Advanced Permaculture Design Course that took place at Naturplanteskolen 8.-12. October with 10 participants.

img_20161008_153755

img_20161011_153755Joe Atkinson and Cathrine Dolleris facilitated learning about methods, processes, design tools and presentation in an engaging flow. Several of the participants were on their diploma pathways and the course functioned as a good push on their enchanting pathways.

dsc_0338“Design is a key  word in the permaculture language and it means everything from making the recipe for a herbal tea to making a community of many people come together, grow, live and thrive in a more holistic and sustainable setting and mindset – don’t be afraid of opening the design door, it is both fun and rewarding”, says Aiah Noack, the owner of Naturplanteskolen.

img_20161008_145222“It’s very nice to have the time to dive into designing. After 5 days I have a full toolbox for my coming designs and a few new friends :-)”, says Hanna Olovson, who came from Gothenburg to join the course.

img_20161011_161007Hans Ryding says “I liked the sections on patterns and pattern language. Food and overall social mood was excellent and it was also very good that we highlighted course culture early.”

Niki Bi Frost: “Teachers had planned to help participants on an individual level, both on sparring for the diploma and SketchUp and there was time  to discuss topics and getting more in-depth, clarifying understanding and there-with more confidence. img_20161010_164723Make sure to join this course!”

Kurt Holm thought is was “40 hours well spent. I  gained a lot!”

dsc_0301Pia Willumsen thought “Five very inspiring and knowledge building design days together with experienced permaculture people. All supported by a friendly atmosphere and exceptional good and tasty food. Thank you :-)”

dsc_0305Cathrine Dolleris has a course and design company called Geoliv.dk and lives on Orø, Denmark.

Joe Atkinson works for The Permaculture Association Britain and has his own design consultancy called Joeatkinsonpermaculture.com in Leeds, UK. dsc_0329 dsc_0334    img_20161009_121740

The next course will be 1.-4. November next year, so make sure to book your time now.   img_20161011_160502