Alle indlæg af Jens Hansen

LÆR AT DRIVE ET LILLE, ALSIDIGT JORDBRUG

Drømmer du om livet på landet og om at drive et alsidigt jordbrug? Så har du nu muligheden for på Jyderup Højskole at deltage i et højskole- og praktikforløb, der giver dig et reality check og jord under neglene.

Det lille jordbrug er en helt ny type kombineret højskole og praktikophold. Du veksler mellem reflekterende højskoleophold og praktikophold, hvor du bor og arbejder på et lille jordbrug. Du får herved mulighed for at få et indblik i livet på landet og i, hvad der skal til for at opstarte og drive et alsidigt jordbrug i Danmark.

Se mere på højskolens hjemmeside: https://www.jyderuphojskole.dk/detlillejordbrug/

Europæisk jordforvaltningspris

ELO (European Landowners’ Organisation) er en tænketank, som har medlemmer i alle EU-lande, og arrangerer tværfaglige konferencer med jord- og ressourceforvaltning og landbrug som omdrejningspunkt. Landbrug og Fødevarers Sektion for større landbrug er det eneste danske medlem af organisationen.

ELO har i næsten ti år årligt afholdt en konkurrence: “Land and Soil Management Award”. Konkurrencedeltagerne skal demonstrere idéer, der har potentiale for at ændre den måde, man driver landbrug på i europa hen imod metoder, som i højere grad tager hensyn til jorden. Ifølge ELO selv, skal prisen belønne landbrugsmetoder, som mindsker forringelse af jordkvaliteten, erosion, tab af organisk materiale fra jorden, forurening og komprimering. Det kan være pløjefrit landbrug, implementering af grønt jorddække året rundt, eller lignende tekniske tiltag, tiltag der øger den økonomiske sikkerhed for landmænd, der forvalter jorden godt, eller noget helt tredje.  Det initiativ der har størst potentiale, vinder konkurrencen og 5.000 euro. Den metode eller det system det vindende initiativ anvender vinder derefter anerkendelse som “god praksis” på europæisk plan, hvorefter landmænd der implementerer den gode praksis muligvis kan få retslige og finansielle fordele.

Danske landbrugere kan naturligvis også deltage i konkurrencen. Så hvis du har lyst, eller kender nogen der kunne være interesseret, så kan du læse mere her på ELOs hjemmeside, hvor man også kan finde navnene på de projekter der har vundet de tidligere år. Der er frist for at indsende en beskrivelse af sit projekt 31/12-17.

Kom med til Nordisk Træf 2018

                                                                        Kort over skovhaven ved Holma

Det årlige Nordisk Træf sker i 2018 fredag 9/2 til søndag 11/2.  Værtssted bliver Stiftelsen Holma, en højskole og institution der ligger grund til en af Nordens ældste og mest veludviklede permakultur-skovhaver. Holma ligger tæt på byen Höör i Skåne.

På Nordisk Træf mødes medlemmer fra permakulturforeningerne i Norden for at inspirere hinanden med designs over landsteder og haver fra forskellige dele af Norden. Det er stedet hvor du som deltager får del i ny viden om jord, dyr, planter blandt en masse andet, og kan danne forbindelser på tværs af landegrænser.

Sidst, men slet ikke mindst, er det på Nordisk Træf, at Nordisk Institut, bestående af de nordiske diplomholdere, træffer beslutninger om ændringer i regelsættet og driftsprocedurer gældende for det nordiske Diplom i anvendt permakultur, og diplomere nye diplomholdere. Der har i løbet af de sidste år været en del omstruktureringer her, og disse har naturligvis betydning for dig, som ønsker at tage diplom eller er i gang med processen.

Nordisk Træf 2017 foregik på Friland på Djursland, og der var rig mulighed for at se det spændende økosamfund. Derudover præsenteredes designs over skovlandbrug ved Svanholm Gods, og der blev fortalt om permakulturlandbrug og -samarbejder i både Sverige og Norge. Tycho Holcomb og Karoline Aaen præsenterede designet over deres sted, LAND-centret Permakulturhaven Myrrhis, og modtog derefter deres permakultur-diplom – herudover kunne man købe frø af flerårige planter, som de havde avlet.  Og endeligt var der masser af tid til sang, dans og snak.
Det var meget berigende at deltage i, og mon ikke det også bliver det i 2018!

Alle medlemmer af Permakultur Danmark er velkomne på træffet – hvis du er interesseret, så meld gerne din interesse til medlem@permakultur-danmark.dk. Der kommer naturligvis tilmeldingsformular og mere information om træffet senere.

Nyt kursuskoncept i København

For at udforske permakultur i byen, og for at udbrede den viden der eksisterer, er et kursus om Permakultur Havedesign blevet arrangeret i samarbejde mellem den københavnske permakulturkursus-virksomhed Kringla og kollektivet Hvide Måge i Valby.  Kurset løber af stablen weekenden 25. og 26. november, læs mere her.

Konceptet er, at  deltagerne på dette første kursus lærer om permakultur-køkkenhave og -skovhave, og ser en del permakulturelle haveløsninger som inspiration, hvorefter de selv detalje-designer nogle løsninger i kollektivet Hvide Måges have. Hvide Måges beboere vælger så, hvilke af designsne de gerne vil have udført, og der arrangeres på det grundlag et praktisk kursus, som handler om at føre disse designs ud i livet i kollektivets have.

På denne måde får kursusdeltagerne mulighed for at se nogle af deres idéer ført ud i livet, med hjælp fra en større gruppe.

Køb fremtiden tilbage

ACT er en indkøbs-app, som gør det lettere at vælge reelt bæredygtige produkter, ved at øge gennemskueligheden af produktionsomstændighederne. Det vil sige, at man kan se, direkte på sin mobil, om en given producent anvender børnearbejde i sin produktion, hvor mange drivhusgasser der udledes i produktionen, samt en mængde andre faktorer, mens man er ude at købe ind.

App’en er kun i slutningen af sin udviklingsfase, og folkene bag behøver mere økonomisk støtte for at færdiggøre projektet.
Du kan støtte projektet, og lære mere om det, på donationsplatformen Kickstarter.

Kommunemøde: Fremtidens bæredygtige København

Interesserede medlemmer er inviteret til kommunemøde arrangeret af Det Fælles Bedste i København ift. kommunalvalget 21. november i år. Storkøbenhavn rummer 2,1 mio mennesker (inklusive Høje Tåstrup, Gentofte, Ballerup m.v.), så hvis Danmark skal blive bæredygtigt, så kræver det at København bliver bæredygtig.

Mødet er arrangeret af og for grønne foreninger som et forum for at formulere foreningernes og aktive borgeres holdninger. Det er samtidig ment som en dialog med alle politiske partier i form af lokalpolitikere fra København. Repræsentanter for partierne har dog en mere tilbagetrukken og forhåbentlig lyttende rolle end normalt.

Programmet indeholder blandt andet op til 5 grønne foreningers forslag til Københavns Kommune, med udgangspunkt i Folkeavisens 9 temaer, og gruppebrainstorms i mindre grupper, som udmunder i politiske statements, som konkret resultat af mødet, som viderekommunikeres bredere ud efter mødet.

Se det fulde program her. Tilmelding efter først til mølle-princippet til niels@okosamfund.dk og tanja@aertebjerg.nu.

Hjælp til at komme i gang med diplom

Der har samlet sig et diplomlaug på Midtsjælland, som indtil videre tæller tre personer, Mette Brodersen, Jens Hansen og Tonie Bjørneskov.  Hvis du er interesseret i at tage diplom, er du velkommen til at være med i lauget, skriv blot en mail til tonie@nafri.dk.

Lauget arrangerer nu en fælles session med Cathrine Dolleris, som vil vejlede og rådgive omkring hvordan man kommer igang med sit diplom, og særligt hvordan man kan udarbejde en læringsvej for diplomet. Læringsvejen er en konkret plan for, hvordan man vil lære og lave det, der er nødvendigt for at modtage diplom, og Cathrine har haft stort udbytte af at udarbejde en læringsvej for sit eget diplom.

Cathrine vil, hvis der er tid, også gennemgå hvordan hun har brugt holistisk management i planlægningen af diplomarbejdet.

Arrangementet er åbent for alle, der er interesseret i diplom, og det er ikke obligatorisk at have mere med lauget at gøre hverken før eller efter.  Find mere information om arrangementet her på siden, eller på facebook.