Fortælling om den Nordiske Permakultur Festival 2018

af Charlotte Lou Langdon

Deltager kom fra hele verden og skabt en uforglemmelig oplevelse- Jeg mødte folk fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Brazilien, Guatamala, Chile, Tyskland, Tjekkiet, Holland, Costa Rica, Litauen, Kroatien og USA. Dette gave fornemmelsen af at være en del af et større fællesskab, en bevægelse, og gav mig rigtig meget håb og inspiration for fremtiden.

Der var mange givende workshops- blandt andet om social permakultur, jordens microbiologisk liv, inspirerende præsentationer af permakultursteder og LAND centre og praktiske erfaringer såsom at snitte i træ og bygge sten-mur. Men udover de mange gode og spændende workshops som jeg fik mulighed for at deltage i, syntes jeg det var så givende, at falde i snak og høre lidt om andres live, projekter og synspunkter.

Karoline fortælle om jordens struktur

Flere af de andre permakultur-praktikere jeg snakkede med på festivalen- interesserede sig for hvordan vi kan gøre permakultur både mere relevant og mere tilgængelig til en bredere kredse- ved at inddrage helhedstænkende design i vores personlige projekter (ofte uden at eksplicit bruge ordet permakultur). Eksempler varieret fra grøn-havepleje, media og information til arbejde på skoler og i kommunerne. Til fejringen af den Norsk Permakulturforenings 30års jubileaum, bidrog workshopsholderne med personlige fortællinger om, hvor de troede permakultur vil være om 30år igen. Jeg håber at vi ser permakulturdesign i alle områder af vores samfund, sådan som det er blevet beskrevet i David Holmgrens Permaculture Flower. Blandt workshopsholderne var der håb og en beslutsomhed til at gøre alt, for at sikre at jorden og dens ressourcer bliver regnereret fremfor destrueret.  Karoline Nolsø Aaen havde for nogle år siden to mål i hovedet. Der skulle skrives en bog på Dansk så folk kunne læse om permakultur, og der skulle komme flere træer i jorden. Bogen er nu udgivet, og Tycho kunne ikke være tilstede på festivalen, da han skulle sørge for vanding af 1000 træer på deres forpagtet jord ved Friland. For mig og måske også for de andre som lyttede, tror jeg det blev meget simpelt…jeg tænkte, ja, jeg kan bare gør mit bedste…og mit bedste kan faktisk være virkelig opbyggende. Det er gennem vores individuelle og fælles handlinger, at vi kan forandre verdenen.

Det var fantastisk at se så mange workshops som handlede om den menneskelig element i permakultur- jeg tror at det åbnet op for diskussioner om de mangfoldig måder som permakultur design kan bruges.

Eirik har ordet på Åbningsceremonien

Efter åbnings ceremoni til festivalen, fortalte Cathrine Dolleris om Hvad er permakultur? Ud fra perspektivet af vores personlige valg. Man skal vælge at reducere sit forbrug, at dyrke sin mad, at designe sit liv, at opbygge ressourcer. Man skal vælge det fordi det er ikke den ”mainstream” måde at leve livet på (i hvert fald ikke der hvor jeg bor!) Der blev spurgt ud til deltagerne- hvordan var din vej til permakultur? Er der nogen her der har fundet permakultur efter en slags krise? Her kunne man fornemme de mangfoldig og talrige måder folk finder frem til omsorg for jorden, mennesker og en fair fordeling af resourcer.  Der var flere som fortalte om krisene som gjorde at de begyndte med at lære om og praktisere permakultur.

Cathrine fortalte på en fængslende måde, til de andre som sad i kredse der under de store egetrær- om hendes eget historie, og hvordan hun er fundet frem til et mere regenerativt liv. Det var igennem hendes arbejde i Vietnam, hvor hun opdaget at ”top-down” løsninger, i en kultur med over 500 forskellige etniske baggrunde- kunne ikke være vejen frem. Istedenfor valgt hun en anden vej.

 

Det blev ikke glemt at pointere, at hovedparten af os der sad der på det bløde græs, var kommet fra hvide, ”middle-class” familier- og at vi bliver nødt til at gøre permakultur tilgængelig for alle. Vi bliver også nødt til at forstå vores ansvar; at sidde i en position hvor vi kan påvirker andre mennesker live, på den anden side af kloden. Vi kan vælge hvis vi vil være en del af en løsning, eller en del af social og økologisk destruktion. Cathrines fine ord skabte en god ramme for resten af festivalen og det var fantastisk at se en introduktion til permakultur, hvor alle på festivalen kunne være med. Cathrines ord blev også spejlet, i en tale fra Julio Perez, senere på festivalen, når han fortalte om livet i Chile. Han fortalte at han lærte permakultur ud til folk som havde inget…inget, han gentog. De måtte bare praktisere permakultur for at overleve. Han fortalte om hvordan efterfølgende kom han til Norden, hvor folk havde alt de havde brug for. Men de havde mistet sig selv i det. De havde mistet deres forbindelse til naturen. De måtte også praktisere permakultur for at overleve; for at finde deres forbindelse til den naturlig verden, og spille deres rolle i det stor hele.

Jeg er kommet hjem fra festivalen med en glæde over alle de projekter og mennesker som arbejder rundt om i verden for at oplyse, uddanne og regenerere. Alle de mennesker som har taget et personlig valg, at leve ud etikkerne, og facilitere en forandring som kan være til gavn for både naturen og mennesker.

 

Permakultur i praksis, – livsforandrende dage på Ridgedale

Tekst: Signe Højmark, Fotos: Fabio Teixeira

Gennem 10 dage har jeg oplevet, lært og iagttaget på det aktive, regenerative landbrug Ridgedale, center for Permakultur sammen med folk fra hele verden.  Her arbejdes der fra tidlig morgen til sen aften med jordforbedring på en måde, der kan beskrives som ”realiseret idealisme”. Her er både økonomisk og grøn bæredygtighed fundamentet for en sprudlende produktion af animalske og vegetabilske fødevarer højt mod nord i Skandinavien.

Kombinationen af idealisme og forretningsplan er grunden til, at jeg drog afsted til Ridgedale i juni 2018. Jeg havde året før lært begrebet permakultur at kende. Med vores 4 hektar land i Nordjylland blev jeg tiltrukket af begreber som skovhave, selvforsyning og en høj næringsværdi. Mit første permakulturkursus gav en masse ideer til permakulturens centrale begreber, men jeg manglede, som relativ have novice, mere hands-on anvisninger til hvordan jeg rent faktisk selv kunne gribe det an.

Richard Perkins ”Farmscale PDC course” på Ridgedale tilbyder en levende demonstration af effektive, skalerbare, og regenerative arbejdsområder med hver sin forretningsplan. Da jeg får muligheden for at deltage via Erasmus Plus programmet, er jeg derfor begejstret.

Internationalt miljø:

På den svenske togstation Kil møder jeg flere andre folk på vej til Ridgedale. Vi genkender hinanden på den store oppakning vi medbringer til 10 dages campingliv på gården. Her var der folk fra Hawaii, New Zealand, Danmark, Tyskland, Hong Kong, England, Portugal mm. Fremme ved gården er mit første indtryk et frodigt, travlt og aktivt sted. En hurtig intro rundvisning giver indtryk af et sted, der kører effektivt og planlagt efter et nøje program.  Stedet drives af Richard og hans kone Yohanna sammen med en gruppe ansatte og praktikanter.

Kurset foregår i to yourter, den ene som spisesal og den anden som undervisningslokale.  Vi er på vej mod midsommer og så højt oppe i Sverige, at det ikke bliver mørkt om natten.

Ridgedale har en “no nonsens” præget tilgang til permakultur, som er formet af praktiske erfaringer. Alt er reguleret med henblik på tidsoptimering og opfyldelse af formål, så arbejdsprocesser glider let. Den første aften er der introduktion til stedet og til kurset og vi har en runde, hvor folk præsenterer sig og fortæller om deres motivation for at komme til Ridgedale.  Vi er ca. 25 deltagere og 8 ansatte/frivillige som får det hele til at glide.

Det er bemærkelsesværdigt, at der er meget stor spredning i faglig baggrund og motivation. De fleste har et ret seriøst formål med kurset og der er meget få, der ”bare vil snuse til det”. Her er arkitekter, højskolefolk, økologer, management folk der vil lære om Holistic Management, som er en fremtrædende del af programmet, afhoppere fra konventionelt gårdbrug osv. Sammen med en stor spredning i alder og nationaliteter giver det et spændende spektrum af folk, som de næste 10 dage skal tilbringes med.

Richard Perkins underviser i Keyline design og landskab i marken

Jordopbygning i teori og praksis

Dagene er struktureret 100 %: VI er inddelt i 5 hold, og hver dag starter med en arbejdstjans i halvanden time før morgenmad. Allerede her mærker man det praktisk anvendelige princip, der gennemsyrer kurset. Her møder vi forskellige dele af den virksomhed Ridgedale udgør og ser hvordan de forskellige principper virker i praksis. Vi skifter mellem ”Places”: opvask og rengøring, kvæg- og grispasning på marker med holistisk planlagt græsning, kyllingeproduktion der kører i sommerhalvåret med holistisk græsning og hønsetraktorer, markedshave som producerer til restauranter og abonnementer på grøntsagskasser, og endelig æglæggerhøns i æg mobiler.

Richards undervisning baseres på regenerering af jorden. Han refererer til Savorys teorier om ørkendannelse og genopbygning af humus ved hjælp af dyrehold. Det er en pointe for ham, at dyrene er en vigtig del af et regenerativt arbejde med jorden. Han gennemgår sammenhængene mellem dyrehold og jordens trivsel, og viser hvordan dyr, planter, vand og jord hænger sammen i en cirkel og påpeger en forfejlet opfattelse af, at det er dårligt at holde dyr. I stedet handler det om at anvende den rigtige balance og ikke lade dyrene overgræsse de arealer, de går på.

Næste morgen kan vi i praksis se, hvordan grise, høns og køer indgår i en nøje afstemt helhed hvor græsskifte lader afgrøder og jord bygge sig op og skaffe mere næring til dyr og dermed tilbage til jorden igen.

 

No nonsens og kritik af perma-dogmer

I forhold til permakulturbevægelsen er Richard Perkins både kritisk og omfavnende. Han forholder sig især kritisk til det, han betegner som frelsthed, og urealistiske drømme i en søgen mod en bedre måde at forvalte jorden på. Han opfordrer til en praktisk og realistisk tilgang, der giver et reelt livsgrundlag og en reel jordforbedring, fremfor en mere sværmerisk tilgang af mere symbolsk karakter. Han opfordrer til, at man rent faktisk måler de resultater, man arbejder med, for at finde den reelt mest regenerative måde at arbejde på.  Hans overordnede mission med stedet er primært at hjælpe folk i gang med at opbygge en virksomhed indenfor det regenerative landbrug. Det gibber lidt i flokken, da Richard gør lidt grin med urtespiraler som et eksempel på en lidt unyttig symbolsk praksis, som ikke rigtig rykker noget i det store billede. Eller når han taler stærkt kritisk overfor hele praksissen omkring ”swales”, som af mange anses for en ret fundamental del af permakulturens praksis. Han refererer til undersøgelser, der viser hvordan jorden snarere bliver ødelagt end genopbygget, og opfordrer til at man går i dybden med de undersøgelser der ligger, før man selv kaster sig ud i at grave swales.

Personligt er det et scoop både at gennemgå kursusdelen ”Holistic Management” og at få hands on læring ude i marken. Det gør, at jeg rent faktisk føler mig klædt på til selv at måle højdekurver, forstå keylineprincipperne og være i stand til at anvende det i praksis, samt giver en god introduktion til, hvad det rent faktisk vil sige, at arbejde med de forskellige forretningsområder, vi gennemgår på vores morgen skift.

Selve kombinationen af teori og praksis er stedets og undervisningens helt store styrke. Jeg oplever en meget overbevisende forbindelse mellem det fortalte og det demonstrerede.  Ridgedale udgør en sjældent velorganiseret model for forskellige mulige praksisser. Undervejs gennemgår vi også økonomiske overvejelser i forhold til konkrete steder og muligheder.

Æg mobile systemet i praksis

Management begrebet er hele tiden i spil på Ridgedale. Hvordan opnår vi de bedste resultater i forhold til tid og ressourcer, og får en god levevej ud af det?  Sidste år deltog jeg i et PDC kursus i Nordjylland, hvor fokus lå på teori og ideer, og tavleundervisning. Jeg manglede virkelig at se ideerne omsat i praksis, og det er præcist hvad jeg oplever på Ridgedale.  Bæredygtighed betyder for mig også, at man kan leve af sine aktiviteter, og dette bliver meget synligt demonstreret på Ridgedale.

Fordi stedet både er et produktions- og undervisningssted understreger Richard, at de mange sideløbende forretningsområder tjener et undervisningsformål. Hvis det alene handlede om at han og hans familie skulle leve af produktion, så ville han vælge enkelte områder og fokusere på dem, som fx æglægningshøns eller grøntsagsproduktion.

Da vi taler om vandets bevægelser og optimale måder at lede vandet rundt på et område i forhold til topografien, er udgangspunktet P.A. Yeomans teori og afprøvede praksis omkring keyline design. Efter en teoretisk gennemgang lærer vi ude på marken, hvordan man i praksis afsætter keylines med hhv. vandslange princip og en digital højdemåler.

Richard Perkins gennemgår planteverdenens ”Line of succession” i yurten. Step by step lærer vi om naturens egne principper for etableringen af biotoper.

Livsforandrende klosterliv og kollektiv

Dagene føles som en blanding af klosterliv med strengt overholdte tidspunkter for aktiviteter, og et kollektiv, hvor vi sammen hjælper hinanden med opgaver og læring. Undervejs kommenterer flere at kurset har et livsforandrende perspektiv ved både at gå så tæt ind på den enkeltes muligheder, og ved at folk, der opsøger kurset allerede, har gang i en forandringsproces. Det giver alt i alt et meget inspirerende miljø, som det er skønt at deltage i. Efter 7 dage er det vores tur til at vise, hvad vi har lært. Deltagerne har undervejs præsenteret forskellige cases, som de ønsker at arbejde med derhjemme efter kurset. Vi vælger os ind i grupper omkring fem cases og arbejder de sidste dage med at lave et design, ud fra en designproces baseret på holistiske principper.

Gruppedesign og undervisning i en holistisk kontekst

Jeg deltager selv i en gruppe omkring et norsk projekt, hvor en slægtsgård skal føres videre som både et regenerativt landbrug, et arkitektstudie med kreative udviklende workshops og gårdsturisme.  Jeg har selv planer, der går lidt i samme retning, så det er et givende stykke udviklingsarbejde at deltage i.  Den sidste dag fremlægger vi cases og får respons. Vi har været super effektive i gruppen og når ret langt på kort tid ift. en analyse af stedet og mulighederne og en måde opgaven kan gribes an på, når der er tale om et komplekst sted med flere forretningsområder, der skal i spil sammen. Vi slutter af med en svensk midsommerfest og et PDC-bevis.

Undervisningsformen på Ridgedale passer fint med de forventninger og ønsker jeg kom med. Jeg kan godt lide Richards “no nonsense” tilgang til tingene og fokus på at blive både selvhjulpen og fokuseret på det der virker, fremfor et mere sværmerisk fokus. Derudover er han et omvandrende leksikon med en både bred og dyb viden, som han generøst deler ud af. Hans morale er, at han ikke ønsker at missionere, men støtte maksimalt op om dem, der gerne vil gøre dette til en levevej og vise gennem eksemplet.

Markedshaven på Ridgedale er et eksempel på en forretningsplan i praksis lige fra frø til plantelevering.

Jeg kan varmt anbefale Ridgedale, for de der har lyst til at skabe en sund forretning baseret på regenerative principper.  Kurset fungerer som en prisme, man kan måle og veje sine drømme imod, og afklare hvad der er kernen i det, man gerne vil praktisere i sit eget projekt. De afsluttende cases giver en god fornemmelse af, hvad der skal til for at skabe et meningsfuld holistisk design af meget forskellige projekttyper, lige fra en støttet familiedrevet gård i Devon til danske økolandsbyer.

 

 

 

 

 

Nordisk Permakulturfestival – håndværk og erfaring

Tekst og fotos: Cathrine Dolleris

Hardanger Fredsakademi dannede en skøn ramme om dette års Nordisk Permakulturfestival i Norge. Et kig på festivalprogrammet afslørede en fin blanding af håndværk og erfaringsbaserede workshops. De var inddelt i nogle af Holmgrens temaer: Land og forvaltning, sundhed, samfund og håndværk.

Træsnit og stenmure

Ragnhild Gjems tog os med ind i en verden af træsnit. Vi fik lidt at vide om de forskellige træsorters kvaliteter, hvordan en birkestamme skulle flækkes og hvordan revner i træet kunne undgås med kogt kartoffel. Med en skarp kniv blev blødt birketræ til smørknive, spartler og skeer. Fordybelsen i træets form, årer og hårdhed var forfriskende jordnært.

Ragnhild Gjems (t.h.) demonstrerer hvordan en birkestamme splittes med økse til brug for udskæring til skeer, smørknive mm.
Der blev brugt snittekniv, men også “shaving horses” – huggehusbænke og båndknive.

Der blev også bygget på en stenmur sammen med David Måkestad. Vi fik basisviden om de sten, der blev udvundet i Norges vestland, mest skifer, og hvordan fundamenter kunne anlægges. Vi rettede en eksisterende stenmur op, flækkede store sten og lærte om forbandt og placering af sten i ønskede vinkler for størst stabilitet. Det var hårdt arbejde, men yderst tilfredsstillende at få en flere hundrede kilo tung sten til at ligge helt rigtigt bare med håndkraft en jernstang.

David Måkestad instruerer i kunsten at bygge en stenmur.
Bygning af en stenmur med skifer var en solid, praktisk workshop og gav modvægt til de mere teoretiske oplæg.

Undervisningsmetoder

Lou Langdon holdt en workshop om læring og metoder i undervisning, stærkt inspireret af en ”jobshadowing” på en PDC hos Aranya og Caroline Aitken i England støttet af Erasmus+. Lou lagde vægt på frivillighedsprincippet, at ingen var tvungne til at være med på øvelserne, hvis ikke de var komfortable med det.

I den første øvelse fik vi mulighed for at udforske, hvordan vores erfaring som undervisere var, ved at stille os på en tidslinje, med de mest erfarne i den ene ende og mindst erfaring i den anden ende. Dette gjorde, at vi snakkede sammen om vores undervisning og lærte hinanden lidt bedre at kende. Vi blev opfordret til at give hvor vi bor til kende ved at sige ”quack” som en indiske løbe-and, en sjov, lille gestus som gik igen senere på festivalen. Dyretemaet fortsatte ved at tage et kort med et dyr på og derefter finde andre med samme dyr blot ved lyden. De grupper, vi her dannede, blev brugt til at udforske hvilke gode kvaliteter en underviser og undervisning kunne have ud fra permakultur principperne. F.eks. at ”kanteffekten” kan bruges som princip til at lægge vægt på deltagernes indbyrdes læring og overgange fra én session til den næste. Vi kom også en tur igennem Gardeners ”Multiple Intelligenser”, samt VAK (Visuel, Auditiv og Kinestetisk) læringsstile, hvor vekslen mellem lyd, syn og bevægelse giver forskellige måder at lære på og dermed får flere deltagere med.

En god huskeregel blev fremhævet: PPPPPPP – ”Proper preparation and planning prevents piss poor performance”.

Alt i alt var Lous workshop en fornøjelig oplevelse med inspiration til sjovere undervisning og et fint og deltagerorienteret flow igennem brug af principper, læringsstile og didaktik.

Lou Langdon ved tavlen i en workshop omkring undervisning og læring.

Kommunikation og konfliktløsning

Starhawk, som også er kendt som ”Earth Activist”, og Alfred Decker, en amerikaner bosat i Catalonien, ledte os igennem en første workshop om ”Magt, inklusion og gruppe strukturer”, se denne artikel. Den anden del af deres workshop handlede om kommunikation og konfliktløsningsværktøjer.

Workshoppen indledtes med et kig på forskellige typer af organisationer og deres kommunikationsmønstre – dels ”den hierarkiske” og dels ”den samarbejdende”, som er mere et netværk. Vi blev opfordret til i grupper, at beskrive nogle af vores erfaringer med begge modeller. Den hierarkiske var den mest kendte, f.eks. fra arbejdspladser, skoler og nogle familier. Fordelene her kunne være effektiv beslutningstagning og tidsstyring, mens de ulemperne der blev nævnt var magtesløshed, manglende ejerskab og stressede arbejdere. Netværksmodellen blev brugt i f.eks. permakulturforeningerne og visse frivillige netværk. Fordelene her kunne være godt ejerskab, ligeværd og kreativitet, mens ulemperne kunne være manglende styring og evne til beslutningstagning. Kunsten var nu, at skabe organisationer med en flad struktur, men med effektiv kommunikation og lederskab. Effektiv kommunikation indebar f.eks. gode, strukturerede møder, inklusion af alle som beslutninger vedrørte, gennemsigtighed og ansvarlighed. Lederskab er vigtigt, men skal gerne deles og skifte mellem personer, når det er hensigtsmæssigt.

Starhawk og Alfred Decker i workshoppen omkring organisation, kommunikation og konfliktløsning.

Ofte opstår konflikter selvom baggrunden for begge parter i konflikten faktisk er at ville det bedste. I permakulturkredse kunne man f.eks. nævne veganerens ønske om ikke at spise animalske produkter, som en måde at gøre udslip af CO2 mindre, beskytte dyr og være et godt menneske. På den anden side kunne man nævne den ”regenerative jordbruger”, som arbejder med dyr i et permakulturdesign for at binde CO2 i jorden. Begge har omsorg for jorden og dyrene, men konflikten kan opstå i den praktiske udførelse.

Det er hævdet, at omkring 85% af kommunikation er ikke-verbal, altså gennem f.eks. kropssprog og tonefald. Når kommunikationen er blevet mere digital, er der derfor mange lag i udvekslingen af holdninger, ideer og tanker, der kan misforstås og ende steder, som ikke var meningen. Det er nemt at komme til at umenneskeliggøre den anden, når man ikke ser hinanden i øjnene. Et guldkorn i erfaringerne fra Starhawk var her, at det er umuligt at løse en konflikt på email eller sms. Der skal helst krops- og øjenkontakt til eller i hvert fald et telefonopkald.

Videre gennemgik vi ”konflikttrappen”, hvor der blev lagt vægt på de forventninger eller fordomme, vi ofte har om andre og hvordan vores projektioner fra andre situationer, nemt kunne komme til at forværre en konflikt.

Ceremoni

Afslutningen af festivalen blev, ligesom åbningen, markeret med en sang ledt af Starhawk. Sangen gav os en samhørighed og en opfordring til at fortsætte vores arbejde ud i verden efter festivalen:

”We are a circle, within a circle, with no beginning and never ending. Hold on, hold on, hold the vision that’s being born.”

En skøn cirkel var det og en stemningsfyldt weekend med mange vise ord, gerninger og musik.

Eirik Wiken fra den norske permakulturforening i den afsluttende ceremoni med Hardanger Fredsakademi i baggrunden.
Norske Niels spillede nordiske viser i sommeraftenen for et henført publikum.
Borgmesteren fra Jondal kommune bød os hjerteligt velkommen og demonstrerede sin interesse for permakultur i sin tale.
Stephen Barstow og Rebecca fik officielt tildelt LAND center status af Norges LAND koordinator Helene Bøhler (t.h.).
Campingpladsen med køkkenhave ved siden af.

Med lidt tid til overs nåede vi op til Folgefunna isbræ, hvor naturens rå former stod klart frem i det is-skurede landskab.

Glade permakulturister på Folgefunna isbræ.

Festivalberetning – Nordisk Permakultur Festival 2018

En festivalberetning, dag 1
13. juli 2018, af Karoline Nolsø Aaen

Power, Inclusion & Gruppestrukturer
For en jordbunden type som mig, er permakulturens Omsorg for Mennesker særligt udfordrende. Der er dog ingen tvivl om, at vi uden personligt indsigt, selvudvikling og empowerment ikke kommer langt med landbaserede permakulturprojekter. Social permakultur og balance i zone 00 er første skridt for at en bæredygtig udvikling kan ske.
På Nordisk Permakultur Festival vælger jeg altid at deltage på (eller tilbyde) workshops om håndværk eller dyrkning. Ting jeg kan tage at føle på – og dermed forstå. I dag har jeg valgt at udfordre mig selv og deltage på den verdenskendte forfatter og Earth Activist træner Starhawks workshop. Starhawk er kvinden bag mere end 12 bøger om Earth Based Spirituality, og et hav af kurser og workshops i hele verden om social permakultur.


Ved siden af Starhawk står Alfred Decker (USA/Spanien), som jeg kender fra tidligere permakultur-arrangementer rundt omkring i Europa. Alfred er en sympatisk mand, som foruden sit landsted og familie i Spanien har viet sit liv til formidling af permakulturværktøjer.

Starhawk og Alfreds emne for de næste 2 timer er Power, Inclusion & Group Structures. Emner som på ingen måde kan færdiggøres på så kort tid. Workshoppen er en appetizer for mere. I salen sidder omkring 30 personer. Heraf er mange kvinder i aldersgruppen 45-60. Jeg har sat mig bagerst, så jeg forhåbentligt kan slippe for at skulle deltage i gruppe-snakke og i stedet fokuserer på mine noter og mit kamera. Den går nu ikke.

Efter en kort introduktion bliver vi alle bedt om at stille os op. Starhawk udbryder: ”Let us all walk around”. Opgaven er i kor at svare ”YES, let us all…” til hvad der bliver foreslået. Reglen er at man ikke kan sige nej, men i stedet foreslå et alternativ. Snart hopper vi rundt som frøer, griner i kor og smiler til hinanden. Gruppen er på én gang blevet en enhed frem for 30 individuelle individer.

Næste øvelse er at fortælle hinanden to og to om ”hvem jeg er”. Hvem er du? Svarene er alsidige. Nogle fokuserer på deres træning og uddannelse. Nogle på deres familierolle som mor, andre som aktører og miljøforkæmpere. Andre igen som elever i livet. Vi får hver især muligheden for at definere hvem vi er. Hvem jeg er.

Workshoppens tredje øvelse er noget jeg kan relatere til, og en øvelse jeg selv benytter, når jeg underviser. Forskellige permakulturprincipper fra Bill Mollison og David Holmgren bliver delt ud i rummet, så vi sidder i grupper af fire personer i hver. Opgaven er nu at give eksempler på hvert princip set i et socialt perspektiv. Use Edges & Value the Marginal er min gruppes princip. Det bliver hurtigt klart, at flere i rummet ikke helt ved, hvad permakultur egentlig er. Nogle deltager på festivallen af nysgerrighed og lyst til at lære om permakultur. De er kommet til det helt rette sted.

Vi gennemgår eksempler på social permakultur ud fra alle de udvalgte principper i plenum. Diskussionen flyder og mange deltagere bringer personlige anskuelser og betragtninger frem. Stawhawk og Alfred er dygtige til at styre rummet og får os ført videre til sidste indslag. Normer.

Hvilke (uskrevne) regler er du underlagt i din sociale kontekst? I det sociale rum du færdes i til dagligt? Hvilke normer er omkring dig? Normer du ikke bare kan gøre noget ved? Vi kommer vidt omkring med eksempler. Fra tvungne lektier i skolen, drenge der ikke kan gå i lyserød, til hvem der må tale hvornår.

Næste skridt er at præsentere verdenshjulet Earth/Nord/Responsibility, Air/Øst/Communication, Fire/Syd/Power, og West/Water/Trust. Uden balance i hjulet kan visionen og missionen om en bæredygtig fremtid – på såvel socialt, individuelt, som miljøplan ikke udfoldes. Nord og Syd skal være i balance. Responsibility & Power. Øst og Vest skal være i balance. Communication & Trust.

Der er så meget at gøre bedre på denne planet. Vi enes om at der ikke er en Planet B. Det handler om at forbedre vores fælles Planet A.

Tiden er gået og aftensmaden venter. Jeg opdager, at jeg rent faktisk har lyttet og deltaget aktivt. Og at det var ok. Workshoppen har givet flere i rummet lyst til at deltage på Starhawk og Alfreds kurser. Måske de en dag skal inviteres til Danmark?

Permakultur Tur II

Vi er glade for at kunne forsætte successen med en tur rundt til nogle af de super spændende permakulturdemonstrationssteder og til helt nye permakultursteder med kæmpe udviklingspotentiale. Vi kan nu præsentere dig for den anden Permakultur Tur i Danmark.

Fejø Retreat Center, 2017

Formålet med turen er at opleve nogle af mange ny LAND-centre, men også nogle andre nye og lovende projekter.

Både for at få ideer og inspiration men også for at være en del af en voksende co-creation netværk, der arbejder og lever ud fra principperne i permakultur.

Og vi vil møde folkene bag de mange nye og “gamle” permakulturprojekter, der viser holdbar vej til opbygning af løsninger for til nutidens og fremtidens generationer.

Vi vil besøge flere spændende permakulturetableringer på Samsø. Energiakademiet, Dome of Visions og permakulturbyhaven i Århus, Himmelbjerggården i Silkeborg. Herudover vil vi også besøge en af Danmarks mest aktive masseovnsbyggere, Agnar, i det lille grønne hus i Vrads. Desuden skal vi til Vestjyllands Højskole, det nordligste permakultursted i Danmark (Permakultur Thorshøj), Permakulturhaven Myrrhis i Friland og det nyeste projekt Grobund.

Skolen for Livet, Friskole (Møn)

Hvornår, hvor og hvordan?

Turen foregår på Samsø og i Jylland mellem 1. og 7. august. Vi mødes på Samsø den 1. august om eftermiddagen og afslutter i Aarhus den 7. august om aftenen. På Samsø mødes vi på Sælvig Havn, hvor vi lejer cykler til at flytte rund i et par dage.

Derefter rejser vi i bil gennem Jylland, sover i telte og laver mad udendørs de fleste dage. Desuden vil vi købe økologisk mad så lokalt som muligt, deltage i guidede ture, workshops og spille spil.

Pris: 1900dkk (medlemmer) / 2200dkk (ikke-medlemmer)

Tilmelding:

Du kan tilmede dig via dette link:

https://docs.google.com/forms/d/1oNDUMtsZsOYHQg3xffnTl_0QHD2-cK-AwcHoKvkmPnM/edit

Der er kun 13 pladser til rådighed, og deadline for registrering er 21. juli.

Bliv medlem af Permakultur Danmark:

http://permakultur-danmark.dk/da/bliv-medlem/

Flere detaljer kommer op i de kommende dage.

For yderligere spørgsmål, kontakt: Rubén, på rubenbiolec@gmail.com eller Jais, på hammerlundjais@gmail.com

Permakulturhaven i Friland, 2017

We are happy to continue arranging Permaculture Tour to visit exciting projects in Denmark. If you joined last year, you will find new places this time. If you did not, welcome on board. This tour is full of inspiration.

The objective of this tour is to get new ideas and inspiration from active people working on permaculture and applying different principles.

We will visit new and old projects that show solutions for the present and future generations.

We will visit two permaculture projects on Samsø, Yduns have and EnergiAkademiet. Further, we will travel to Aarhus to visit Dome of visions and Himmelbjerggården in Silkeborg. After that, we will visit the LAND center “Det Lille Grønne Hus”, located in Vrads. From Vrads, we will travel to Vestjyllands Højskole to see their garden and hear how everything started. From there, we will visit Permakultur Thorshøj in Thy National Park and then Permakulturhaven Myrrhis (in Friland Ecovillage) and the newest collective in Jutland, named Grobund.

When, where and how?

This tour takes places on Samsø and Jutland (Denmark), between august 1st and 7th. We meet on Samsø on July 1st in the afternoon and, we finish in Aarhus August 7th, in the evening. On Samsø, we will meet in Sælvig Havn, where we will be renting bikes for a couple of days.

From Samsø, we take a ferry to Aarhus and rent cars, sleep in tents and cook dinners outdoors. We will prepare organic food, from as local as possible, participate in guided tours, workshops and games.

Price: 1900dkk (members) / 2200dkk (non-members of Permakultur Danmark)

Join us here:

https://docs.google.com/forms/d/1oNDUMtsZsOYHQg3xffnTl_0QHD2-cK-AwcHoKvkmPnM/edit

There are only 13 spots and, deadline for registration is July 21st.

Become a member of Permakultur Danmark here:

http://permakultur-danmark.dk/da/bliv-medlem/

For further details, please contact:

Rubén, at rubenbiolec@gmail.com

Jais, at hammerlundjais@gmail.com

 

SKEMA

Onsdag den 1. august (Samsø)

Kl 13. Introduktion i Sælvig Havn, Samsø (og cykelafhentning)

Kl. 14. Vi cykler til Inspiratoriet LAND center

Rundvisning i Inspiratoriet Permakulturhave (af Cecil Rye Olsen)

kl 17. Yduns have ??// Indkøbing, svømning

kl 18. Shelter plads (Samsø shelters)

Bål, laver aftensmad og spil

 

Torsdag den 2 August (Samsø)

Kl. 8. Morgenmad i sheltereret

Kl. 10. Vi cykler til EnergiAkademiet

Kl. 12. Frokost

Kl 13. Besøg på EnergiAkademiet.

Kl. 15. Afslapning og svømmeture

Kl. 16. Vi cykler til Kærbakkens Permahave

Kl. 17. Rundvisning i Kærbakkens Permahave af Birgit Rothmann

Kl. 19. Vi kører til Onsbjerg Campingplads, slår telte op og laver mad

 

Fredag den 3 kl 10-11 (Århus)

Kl. 10. Vi cykler til Sælvig Havn, afleverer cyklerne, svømmer.

Kl. 13. Færge fra Sælvig til Århus

Kl. 15.30. Dome of Visions

Vi får en rundvisning i deres byhave og deres kaffe og østershatte.

Kl. 17.30 Afgang til Himmelbjerggården

Kl. 19. Hygge, telte, mad med mere

 

Lørdag den 4  (Himmelbjerggården)

Kl 8.Morgenmad

Kl 9. Morgenmøde

Kl 10-11 Rundvisning

Kl. 11.30-17. Himmelbjerggården fra 0 og til LAND-center (med Frokost pause)

Samskabelsesworkshop med folkene på Himmelbjerggården og vi starter på etablering af nyt permadesign til stedet.

Kl. 17. Tur til Himmelbjerget

Kl. 19.30. Vi laver mad og sover på Himmelbjerggården.

 

Søndag den 5  (Vrads, VH, Thisted)

Kl. 8. Morgenmad

Kl 10. Afgang

Kl. 10.45. Besøg i den lille grønne hus, energieffektivitet ved Agner initiativtager til masseovnbyggernes ovnsætterlaug.

Kl.12.15 Frokost

Kl. 13. Afgang

Kl. 14.30. Rundvisning i Vestjyllands Højskole LAND-center, Verdens første højskole der giver PDC-kurser og er certificeret LAND-center.

Kl. 17.30 Afgang til Thisted

Kl. 19.30 Permakultur Thorshøj (Thisted)

Signe Engelhardt jonglerer noget vildt vild-mad i køkkenet og fortæller om det undervejs

 

Mandag den 6 (Permakultur Thisted og Friland)

Morgenmad kl. 8:30 (lavet af Signe Engelhardt)

Kl 9.30. Lerpudsningsworkshop

Kl 13. Frokost

Kl 14.30. Nordisk Folkecenter for vedvarende energi.

Kl. 16. Afgang til Friland

Kl. 18:30. Rundvisning på Permakulturhaven Myrrhis Friland

Kl. 20.30. Afgang

Til Grobund og slå telte op på den nye teltplads

 

Tirsdag den 7 August (Grobund)

Kl. 7. Vågner i Grobund

Kl. 8. Morgenmad

Kl. 9.15. Oplæg og rundvisning om Grobund ved bestyrelsesformand Mathias Bartholomæussen

Kl. 11. Afgang til Århus

Kl. 12. Århus

Kl 12.30 Afgang til Europæisk Permakulturfestival i Irland eller hvor du ellers vil hen 🙂

”Make the invisable visable”

Af Dewi Thomsen

Cultural Emergence Design er et genialt redskab til at opnå mål og visioner. Ved at dykke ned i hvert enkelt ’Anchor point’ får du virkelig muligheden for at udforske dig selv og hvad der hjælper dig og evt. forhindrer dig i at opnå dine mål. Ved bl.a. at udforske og opdage dine mønstre, begrænsninger, hvad der kan hjælpe og hvad der giver dig momentum, kan det virkelig skabe en opvågning og føre til muligheder og handling.

Cultural Emergence Design kurset blev holdt på Kosters Trädgårdar i Sverige med blandt andre Looby Macnamara og Helena von Bothmer. Foto: Tonie Bjørneskov

Dette design system giver dig også god mulighed for at identificere dine behov, og finde ud af hvilken handlinger der opfylder disse. Du kan både designe dine største fremtids visioner og de ønsker og drømme, der kan udleves her og nu. Opdage mulighederne. Måske opdager du, at noget du drømmer om, som virker fjernt ude i fremtiden og svært at opnå, faktisk er muligt og realistisk at gå hen imod og udleve, i dag..

Vi reflekterer over vores liv og visioner og har tit en masse ting, vi gerne vil nå. Vi tænker på, hvad vi gerne vil, og hvordan vi skal gøre det. Men det er ikke altid, vi lige ved, hvordan vi kommer der hen eller ved, hvordan vi opnår det ønskede resultat. Det kan også være, der er SÅ mange ting, du gerne vil, at de ofte bare kommer i glemmebogen. Skriv det ned, kom tilbage til det, genovervej mulighederne. Måske kan en idé du havde for 2 år siden give mening nu. Ved at skabe overblik og undersøge os selv, har vi virkelig mulighed for at vokse og skabe de ting vi ønsker.

Når vi lærer om Cultural Emergence design, lærer vi om at kigge indad, opdage vores indre og vores muligheder. Hvis vi i fælleskab bruger Anker punkterne og denne design metode, kan vi sammen være mere effektive og udrette mere. Vi kan formå at skabe et mere harmonisk og autentisk fælleskab, fyldt med forståelse, da vi alle arbejder indenfor de samme rammer.
På denne måde får vi også mulighed for at udtrykke vores individualitet, og vores fælles mål og behov. Vi kan åbne op for at dele og forstå, at vi fungerer alle sammen lidt forskelligt, men forskelligheder er godt, hvis man ser mulighederne i sammensætningen.  Når vi har indsigt i os selv og hinanden, har vi muligheden for større handlekraft og harmoni.

I vores nuværende dominerende samfund kan vi godt lide at sætte ting i kasser, identificere dem og sammenligne dem. Med Cultural Emergence Design metoden går vi også ind og identificerer. Her er det bare vores indre, vi kigger på, og bruger et system til at have overblik og kunne arbejde videre med de ting, vi opdager om os selv. Formålet her er egentlig at gøre det usynlige synligt og være bevidste omkring, hvilken kultur vi gerne vil skabe.

For mig er denne design metode virkelig effektiv til at få de tanker og følelser der fylder, nogen gange ubevidst, op til overfladen og bruge det konstruktivt. Det giver mig mulighed for at opdage, hvad der egentlig begrænser mig, og hvad der egentlig kan hjælpe mig til at gøre de ting, jeg gerne vil, men som jeg ikke har gjort endnu.

Vision – Drømme og mål.
Hjælp – Identificer hvad der kan hjælpe dig.
Begrænsninger – Identificer hvad der blokerer dig og holder dig tilbage.
Mønstre – Identificer gavnlige og ikke gavnlige mønstre.
Ideer – Inspiration.
Principper – Kig nærmere og studer hver enkelt.
Integrer – Bring det hele sammen.
Handling – Planlægning for udførelse af det.
Momentum – Hvordan bibeholder du gejsten, hvad holder dig i gang
Taknemmelighed – Fokuser på hvad der er at være taknemmelig for.
Refleksion – Evaluer processen.
Pause – Inkorporer pauser og genopladning.

At gennemgå disse 12 anker punkter, var som at rejse ind i mig selv, give mig selv lov. Lov til at være mig, lige der hvor jeg er, i min helt egen individuelle proces. Jeg gav mig selv lov til at vokse, og starte en ny rejse, hvor jeg kan udleve mine drømme og visioner. Hvor jeg modigt og med selvtillid kan gå med stolte skridt tættere på et bedre liv for mig selv, Moder Jord og alle levende væsner.

Et lille udkast fra min personlige oplevelse med Cultural Emergence Design
Jeg har i mange år kunne mærke, at jeg skulle formidle. Havde lyst til at sprede bevidsthed om at passe på jorden, dyrene, os selv, hinanden og hvordan vi skaber autentiske relationer. Jeg vidste bare ikke, hvordan jeg skulle gøre det. Jeg havde ikke nogen specifik viden eller retning, som jeg var sikker på eller klar til at dele ud af, indtil februar 2018, hvor Permakulturen omfavnede mig. Og siden februar er det gået stærkt.

Mit design handlede om ”Min vej til at formidle”
Siden jeg gik i folkeskole har jeg hadet at stå foran andre og tale eller fremvise. Ikke det nemmeste udgangspunkt hvis man som jeg, gerne vil formidle og undervise.
Jeg er heldigvis positivt indstillet og har kigget meget indad og arbejdet med mig selv igennem nogle år.
Selvom jeg allerede har arbejdet med mig selv, fandt jeg Cultural Emergence design metoder meget gavnlige og opdagede, hvordan de satte mange ting i et nyt perspektiv og gav mig mulighed for at gå et skridt videre i min udvikling og arbejde med mig selv og mine drømme på en helt ny måde. Som at åbne op for nye udfordringer og muligheder. Her opdagede jeg også, at al den erfaring jeg har med selvudvikling og relationer i mit eget liv, kan jeg jo videreformidle.  

En af mine begrænsninger i mit design er ’usikkerhed’, som har fulgt mig næsten hele mit liv. Har kigget en smule på det tidligere, og bevæget mig meget lidt fremad med det. Da jeg startede med at arbejde med mit design, kom det virkelig op til overfladen. Det kom til udtryk i en undervisningssession, hvor meget det egentlig fylder i mig. Jeg kunne virkelig mærke hvordan usikkerheden skabte distance mellem mig og mine undervisere, som jeg ellers har en virkelig god connection med og er meget inspireret af. På et split sekund opstod der en solid mur imellem os. Jeg oplevede det som en lille trold, der kom med følelsen af usikkerhed, som jeg ikke kunne komme udenom at konfrontere. En anden del af mig vidste godt, at det var nødvendigt at kigge på usikkerheden, og det var okay, at den var der, så jeg kunne finde muligheden i at skabe noget nyt og brugbart ud fra den følelse.

Da jeg skulle skrive mine refleksioner i mit design, opdagede jeg, hvor svært det er for mig at skrive alle mine refleksioner og drømme ned. Jeg blev opmærksom på, at når jeg drømmer og reflekterer, glemmer jeg det igen. Eller det ryger i hvert fald i min underbevidsthed. Jeg har brug for at kende dem, og huske dem, for at udleve og agere på dem. En af mine løsninger er at optage mig selv, og altid have en lille blok med mig til at skrive ned med det samme, så jeg kan tage det frem igen.

Disse observationer, oplevelser, konfrontationer og opdagelser har gjort, at jeg har efterladt min usikkerhed med den vidunderlige natur på ’Koster’. Hvor den kan blive healet, forgå og blive i ét med jorden og blive transformeret til noget nyt og smukt.

Hele dette fantastiske kursus har givet mig mod til at opnå mine mål og guide lines til at nå derhen. Jeg tror på, at vi sammen kan skabe en større bevidsthed, at vi både individuelt som sammen har mulighed for at skabe den kultur, vi ønsker for jorden, os selv og vores næste.

Kursusdeltagelse er støttet af Erasmus+

Koster – en ø i den svenske skærgård i Kattegat. Foto: Tonie Bjørneskov

Faery Meadows henter inspiration på Koster

Tekst og fotos af Tonie Bjørneskov

I Faery Meadows arbejder vi frem i mod at blive et LAND center med særlig fokus på samspillet mellem natur og mentalt helbred. Da jeg hørte, at Helena på Koster sammen med Looby McNamara skulle holde et “Cultural Emergence Design” kursus, så jeg her en mulighed for at hente inspiration til det videre arbejde i Faery Meadows, både som en del af arbejdet i frivilliggruppen og som afsæt for LAND aktiviteter indenfor social permakultur.

 

Ugen på Koster levede fuldt ud op til mine forventninger. Med afsæt i de 12 ankerpunkter fra Lobbys designweb arbejdede vi individuelt med forskellige design. Designarbejdet blev understøttet af undervisning, gruppeaktiviteter og øvelser. Ud over ankerpunkterne fik vi præsenteret en række “kerne rutiner”, som knytter sig til Cultural Emergence tanken.En af de rutiner jeg er kommet til at holde særligt meget af er: “Trust the process”. Meget energi og mange unødige bekymringer kan spares, når først man får lært sig denne rutine.

Ved kursets start indledte vi med at definere en gruppekultur. En sjov øvelse og en fin måde at få et første indtryk af hinanden. Det var nu ikke så meget vi skelede til den. Fra dag 1 var der en rigtig god gruppedynamik, som blot blev bedre og bedre, som ugen gik. Gruppen var en god blanding af unge og gamle, interesser og baggrund. Ud over at vi havde det sjovt og rart sammen betød denne bredde i gruppen at der også her var rigtig meget inspiration at hente, også i arbejdet med ens eget design.

Jeg arbejdede med ” min lederskabskultur”. Gode snakke med Helena om hendes erfaringer fra Koster og med Andreas fra Holma om sociokratisk ledelse af en uddannelsesinstitution var ikke bare inspirerende og idégivende, men bidrog også til at jeg blev skarpere på min vision. Jeg nåede i ugen så langt med designet at det i store træk var klar til implementering i hverdagen.

Vel hjemme igen er vi nu i gang med planlægning af Workshoppen “Introduktion til Cultural Emergence”. Vi glæder os til at dele vores nyerhvervede viden med andre.

Kursusdeltagelse er støttet af Erasmus+

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!