Kom med til Nordisk Træf 2018

                                                                        Kort over skovhaven ved Holma

Det årlige Nordisk Træf sker i 2018 fredag 9/2 til søndag 11/2.  Værtssted bliver Stiftelsen Holma, en højskole og institution der ligger grund til en af Nordens ældste og mest veludviklede permakultur-skovhaver. Holma ligger tæt på byen Höör i Skåne.

På Nordisk Træf mødes medlemmer fra permakulturforeningerne i Norden for at inspirere hinanden med designs over landsteder og haver fra forskellige dele af Norden. Det er stedet hvor du som deltager får del i ny viden om jord, dyr, planter blandt en masse andet, og kan danne forbindelser på tværs af landegrænser.

Sidst, men slet ikke mindst, er det på Nordisk Træf, at Nordisk Institut, bestående af de nordiske diplomholdere, træffer beslutninger om ændringer i regelsættet og driftsprocedurer gældende for det nordiske Diplom i anvendt permakultur, og diplomere nye diplomholdere. Der har i løbet af de sidste år været en del omstruktureringer her, og disse har naturligvis betydning for dig, som ønsker at tage diplom eller er i gang med processen.

Nordisk Træf 2017 foregik på Friland på Djursland, og der var rig mulighed for at se det spændende økosamfund. Derudover præsenteredes designs over skovlandbrug ved Svanholm Gods, og der blev fortalt om permakulturlandbrug og -samarbejder i både Sverige og Norge. Tycho Holcomb og Karoline Aaen præsenterede designet over deres sted, LAND-centret Permakulturhaven Myrrhis, og modtog derefter deres permakultur-diplom – herudover kunne man købe frø af flerårige planter, som de havde avlet.  Og endeligt var der masser af tid til sang, dans og snak.
Det var meget berigende at deltage i, og mon ikke det også bliver det i 2018!

Alle medlemmer af Permakultur Danmark er velkomne på træffet – hvis du er interesseret, så meld gerne din interesse til medlem@permakultur-danmark.dk. Der kommer naturligvis tilmeldingsformular og mere information om træffet senere.

Nyt kursuskoncept i København

For at udforske permakultur i byen, og for at udbrede den viden der eksisterer, er et kursus om Permakultur Havedesign blevet arrangeret i samarbejde mellem den københavnske permakulturkursus-virksomhed Kringla og kollektivet Hvide Måge i Valby.  Kurset løber af stablen weekenden 25. og 26. november, læs mere her.

Konceptet er, at  deltagerne på dette første kursus lærer om permakultur-køkkenhave og -skovhave, og ser en del permakulturelle haveløsninger som inspiration, hvorefter de selv detalje-designer nogle løsninger i kollektivet Hvide Måges have. Hvide Måges beboere vælger så, hvilke af designsne de gerne vil have udført, og der arrangeres på det grundlag et praktisk kursus, som handler om at føre disse designs ud i livet i kollektivets have.

På denne måde får kursusdeltagerne mulighed for at se nogle af deres idéer ført ud i livet, med hjælp fra en større gruppe.

2-års tidbud på medlemsskab

Så er der tilbud på 2 års medlemsskab af Permakultur Danmark. 
Personmedlemsskab for 2 år normalt 480kr, nu 360kr.
Få alle tidsskrifter fra 2017 og 2018 …
og medlemskab der også inkluderer foreningens nyhedsbrev via mail (to-tre gange årligt), mulighed for at deltage og engagere dig som frivillig i arrangementer, ekskursioner mm. Vi vil gerne være flere til at forandre verden.
Meld dig ind nu: http://permakultur-danmark.dk/da/bliv-medlem/indmeldelse/

Køb fremtiden tilbage

ACT er en indkøbs-app, som gør det lettere at vælge reelt bæredygtige produkter, ved at øge gennemskueligheden af produktionsomstændighederne. Det vil sige, at man kan se, direkte på sin mobil, om en given producent anvender børnearbejde i sin produktion, hvor mange drivhusgasser der udledes i produktionen, samt en mængde andre faktorer, mens man er ude at købe ind.

App’en er kun i slutningen af sin udviklingsfase, og folkene bag behøver mere økonomisk støtte for at færdiggøre projektet.
Du kan støtte projektet, og lære mere om det, på donationsplatformen Kickstarter.

Ledig jord ved Sorø

Da jeg skal flytte til et nyt permakulturelt bofællesskab til maj, har jeg sat mit hus til salg.
Stedet et oplagt til permakulturel dyrkning, så en mindre familie kan blive mere eller mindre selvforsynende. Jeg er selv så småt gået i gang med forskellige haver i området, og plantet en del frugttræer. Jeg har også haft får og høns her, hvor der desuden er mulighed for hestehold

Grunden er på 2300 kvm, og afsluttes mod øst med et nedsivningsanlæg. På den anden side er dette er en fredsskov af cirka samme størrelse, som formentlig kan lånes/lejes af Akademiets skovdistrikt, hvis der er interesse for det.
Boligen, der ligger 3 km fra centrum og 2 km fra stationen, er sat til salg hos en ejendomsmægler (http://www.peterduebolig.dk/soeg-bolig.htm) for 1,45 mill. Kr., men kan fås billigere hvis man vil dyrke den efter permakulturelle principper.
Her også gode muligheder for regnvandsopsamling og etablering af solcelleanlæg.
Henvendelse: anders.wamsler@mail.dk

Kommunemøde: Fremtidens bæredygtige København

Interesserede medlemmer er inviteret til kommunemøde arrangeret af Det Fælles Bedste i København ift. kommunalvalget 21. november i år. Storkøbenhavn rummer 2,1 mio mennesker (inklusive Høje Tåstrup, Gentofte, Ballerup m.v.), så hvis Danmark skal blive bæredygtigt, så kræver det at København bliver bæredygtig.

Mødet er arrangeret af og for grønne foreninger som et forum for at formulere foreningernes og aktive borgeres holdninger. Det er samtidig ment som en dialog med alle politiske partier i form af lokalpolitikere fra København. Repræsentanter for partierne har dog en mere tilbagetrukken og forhåbentlig lyttende rolle end normalt.

Programmet indeholder blandt andet op til 5 grønne foreningers forslag til Københavns Kommune, med udgangspunkt i Folkeavisens 9 temaer, og gruppebrainstorms i mindre grupper, som udmunder i politiske statements, som konkret resultat af mødet, som viderekommunikeres bredere ud efter mødet.

Se det fulde program her. Tilmelding efter først til mølle-princippet til niels@okosamfund.dk og tanja@aertebjerg.nu.

LAND forsamlingen på Vestjyllands Højskole 17.-19. November

Nu er tiden kommet til årets mest Lærerige, Aktive, Netværksskabende og Demonstrerende forsamling 🙂
Der er stadig pladser til LAND forsamling på Vestjyllands Højskole 17.-19. November. Sidste frist for tilmelding søndag d. 12. november.
​Programmet er næsten fastlagt og vil først rumme rundvisning i Vrads ​hos Hanne og Agner, rundvisning på Vestjyllands Højskole, arbejde med vision for LAND netværket, præsentationer af LAND projekter, LAND i Norden og de baltiske lande og meget mere 🙂
Vel mødt!

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!