Besøg på Skovvirke med Orø Fællesjord

Tekst og fotos: Cathrine Dolleris

En torsdag i oktober havde Orø Fællesjord arrangeret et besøg på et af minilandbrugene på Svanholm, Skovvirke, som Mira og Esben er i gang med at etablere.

Orø Fællesjord er en forening, der har til formål at etablere og drive skovlandbrug på Orø. Besøget på Skovvirke var således dels en studietur og dels en tur for medlemmer og de andre heldige, der var kommet med.

Solrig sydskråning

Mira Illeris tog imod gruppen på toppen af bakken lige syd for et af Svanholms skovområder. Placeringen af minilandbrugene er nøje valgt for den solrige beliggenhed, der giver mulighed for passiv solvarme, højere fotosyntese og dyrkning af mere eksotiske planter. Udsigten var fornem og Roskilde Forbrænding sås tydeligt i det fjerne. Til gengæld var blæsten også en faktor, der skulle tages højde for i designet af stedet.

Mira Illeris viser bregnen strudsvinge i et bed på Skovvirke, da Orø Fællesjord var på besøg.

 

Træer fra nær og fjern

Rundvisning startede med en snak om lovgivning og regler for skovlandbrug inden vi så på de nyligt etablerede træer, bede og huset. Rundt om hele grunden er der plantet læhegn primært med hjemhørende træer som blandt andet mirabelle, hyld, tørst, vrietorn, tjørn og syren for at give biodiversiteten et boost. Hvilket allerede havde givet bonus i form af citronsommerfugle, der primært lever på tørst og vrietorn.

Rødel var der også plantet mange af som ammetræer, sammen med andre kvælstoffikserende planter som havtorn og skærmsølvblad. Derudover var der produktionstræer som valnød, spisekastanje, morbær og diverse frugttræer. Mira kunne fortælle at de eksotiske frugter som fersken, abrikos og pawpaw havde klaret sig bedre de sidste år med det tørrere og varmere klima, end de hjemhørende hassel, der ikke var vokset særlig meget til sammenligning.

Salgbare blomster

Et af vilkårene for skovlandbruget Skovvirke er, at der skal komme indtægter fra jorden. Til det formål var der etableret bede med eksotiske grøntsager og spiselige blomster. F.eks. gjorde asters et stort indtryk på landskabet, som den stod i store puder på skråningen. Herhjemme er asters betragtet som en blomst til haven, mens den i Østen er en delikat grøntsag med sine friske, unge skud. Også de tilberedte, unge skud om foråret fra den særlige bregne Strudsvinge er en delikatesse i nogle dele af verden og kan formodentlig sælges som grøntsag, kunne Mira fortælle.

Bregnen strudsvinge er en fin grøntsag, når bladene ruller sig ud om foråret – det er dog vigtigt at den bliver kogt eller dampet 10-15 minutter.

 

I skovhavedelen til selvforsyning var der blandt andet også plantet både slangeurt (Persicaria bistorta), dagliljer, flerårige porrer, pibeløg, korsknap, skorzoner og selvfølgelig Daubenton kål. Ingen permakulturhave uden flerårig kål!

Mira iblandt flerårig kål, Daubenton.

   

Omsorg for fremtiden

Skovvirke udvikler sig hele tiden og der er nye områder at fokusere på og lære om for hvert besøg. Det kræver en enorm dedikation og gå-på-mod at trække udviklingen i en anden retning end den gængse, hvilket Mira og Esben gør for fuld udblæsning. Samtidig er der vind i sejlene og samfundsstemning for forandringer, så lad os støtte op om gode projekter!

Orø Fællesjord har sat sig for at købe jord på Orø. Da der er store landmænd med stor købekraft, forsvinder gård efter gård ind i de akkumulerende industrilandbrug. Det vil vi gerne modvirke og du kan hjælpe til. Læs mere om Orø Fællesjord her.

GØR DET SELV BIOGAS

Det er oplagt at tage biogas ind i permakulturtur systemer, som en lokal energikilde til madlavning. Men ofte høres, det at husstandbiogasanlæg er noget, der kun er muligt i varmeklimaer. Dominik Jais beskriver i en dybdegåen artikel i næste nummer af Permakultur, hvordan han helt simpelt laver sin egen biogas af madrester fra familiens husholdning i det kolde Findland.

Tidsskrift om Permakultur kommer hele vejen rundt med konkrete løsninger til:

 • skovhaver og højbedsdyrkning
 • skovlandbrug og dyrehold
 • holistisk afgræsning og permakulturel korndyrkning
 • kulstoflagrende lavenergi huse af lokale materialer
 • lokale energiløsninger
 • akvakultur og spildevandsrensning
 • land-bynetværk

Næste nummer kommer i november og modtages sammen med forårstidsskriftet som medlem af permakultur Danmark https://permakultur-danmark.dk/da/

Pernille Schieldrups villahave midt i Sakskøbing på Lolland er meget mere end blot en skovhave, der bugner af mad og frodighed. Det er en samfundskritisk have, der tager afsæt i bekymringen, for hvordan vi ødelægger naturen. Og det er et lille paradis, der inviterer folk indenfor til rundvisning, foredrag og bogcafé, og viser at en hel anden vej er mulig og attraktiv … Med permakulturhaven bliver Pernille en del af den grønne omstilling, og ønsker at være sine børns helt.

Læs artiklen, om Pernilles have og gøren, som vil blive bragt i næste nummer af Tidsskrift om Permakultur, hvor der også vil komme artikler fra 6 permakulturlandbrug, en om at lave sit eget biogas og meget mere.

Tidsskriftet modtages (sammen med forårsnummeret) som medlem af Permakultur Danmark … og vi vil gerne være flere, der arbejder for grundlæggende forandringer, der modvirker klimaforandringerne og understøtter biodiversiteten i praksis. Alle er velkomne! Meld dig ind her https://permakultur-danmark.dk/da/land-2/land-centre-og-startere/indmeldelse/

 

 

 

AFLYST pga corona: Invitation til LAND forsamling i Vester Vedsted

UHR-Skoven byder velkommen til LAND Forsamling den 13. – 15. november i Vester Vedsted ved Ribe. Regn med at møde masser af skønne mennesker og et inspirerende netværk, samt masser af fælles aktiviteter, der vil bringe permakultur fremad.
 
Billedet indeholder sandsynligvis: himmel, træ, plante, græs, sky, bjerg, bro, friluftsliv og natur
 
I UHR-Skovens ånd vil LAND Forsamlingen være spredt ud over landsbyen Vester Vedsted med flere lokaliteter i spil – derfor medbring tøj efter vejret. Vi starter i Forsamlingshuset fredag med fortællinger fra LAND centrene. Traditionen tro får vi en rundvisning på stedet lørdag og mulighed for at udveksle erfaringer og planlægge for fremtiden. Lørdag aften rykker vi måske til Dorethe og Christians have med bål og lokal spillemand lørdag om vejret tillader det. Søndag besøger vi det flotte Orangeri på Oak River Farm.
 
Der vil være lokal privat indkvartering – shelter, telt eller hus – medbring selv sovegrej. Maden laves af Signe i årstidens bedste ingredienser. Børn er yderst velkomne – de skal medbringe udetøj, da vi laver udendørsaktiviteter. Medbring madpakkecontainer til søndag.
Vi glæder os til at se jer allesammen!
 
Permahilsner
UHR-Skoven
Dorethe, Kirsten & Christian
 
 
No-show-up-fee på 300 kr. Indbetales på følgende box; 5165FU, tilbagebetales ved ankomst.
 
Vi følger myndighedernes anbefalinger i forhold til corona, derfor kan ændringer forekomme.

FÅ DIT ARRANGEMENT GRATIS I PERMAKULTUR KALENDEREN

Har du et arrangement til kalenderen i Permakultur tidsskriftet, der udkommer til november? Det er gratis at få sit arrangement i, men det skal have permakulturel relevans. Tidsskriftet modtages af ca. 1200 danske adresser og 400 norske og da mange adresser er biblioteker, uddannelsessteder, kollektiver, ægtepar mv … så læses det af mange flere. 

Indtast dit arrangement her: https://permakulturgaarden.dk/tidsskrift-om-permakultur-2/indmeld-kalender-begivenhed/

Tidsskriftet, samt nummeret fra foråret 2020 modtages ved indmeldelse i Permakultur Danmark, så du straks får masser af inspiration og viden til selv at gå i gang: https://permakultur-danmark.dk/da/land-2/land-centre-og-startere/indmeldelse/

 

Hvordan får vi flere?

Hvordan får vi flere til at involvere sig i permakultur? Rigtig mange går i gang med permakulturprojekter i disse år, men hvordan når vi endnu længere ud og får politisk opbakning? … til de skovlandbrug, der på et og samme areal producerer mad og energi, samtidigt med at biodiversiteten understøttes og der lagres kulstof så klimaforandringerne modvirkes. Permakultur tackler de udfordringer det globale samfund er ved at drukne i.
Her ses nyplantede træer og en nyanlagt gravefri marketgarden på tidligere konventionelle marker. Det er foto fra 2 af de nystartede 5 permakulturlandbrug, som Tidsskrift om Permakultur skriver i næste nummer, der udkommer til november. Tidsskriftet modtages som medlem af foreningen permakultur Danmark og vi vil gerne være flere.

 

 

BIODIVERSITY ACTION EUROPE (bae)

 

Have you signed the @BiodiversityBAE 🖤 Call for Action yet❓ Then do so now and encourage policymakers to make sure we head down the right path towards a sustainable near-future ⌛️🛣️ and halt biodiversity loss today. 🏃 Go to @BiodiversityBAE ‘s Bio to find the link to the website where you can sign!✍️👍 #NatureisBAE

CALL FOR ACTION:

Biodiversity is life; it is essential to the lives of current and future generations. BAE believes humankind can still learn to stop the over exploitation of nature which is leading to our own extinction. We greatly appreciate the EU’s launch of the EU Green Deal and the ways it is taking shape through the Biodiversity StrategyFarm 2 Fork strategyCircular Economy Action Plan, and others, but their success depends on their  implementation.

We want these well-written intentions to leave behind a truly sustainable legacy. We call for transformative change, not for economic deals. When? Right now! We invite you, the reader, to stand behind this call for action, and support our movement, to urge the EU to commit to what is long overdue: Empower people to live in harmony with nature.

Our Call for Action urges the European Union to fundamentally address the biodiversity crisis in three specific ways:  Engage with science and environmental agreements, Enforce existing laws and regulations, and Enable society to reshape its relationship with nature. 

ENGAGE

The European Union has failed to achieve significant progress towards its headline target of halting biodiversity loss and ecosystem services by 2020. The science is clear. With more than 1,000,000 species at risk of extinction, the world as we know it faces an existential threat. Yet, the solutions to reverse the biodiversity crisis are, and have been since long, right in front of us. We need to grasp this opportunity to address key sustainable pathways, to create a more compassionate and just society, as no prosperous future can be built on the crumbling foundation that is the biodiversity crisis. We believe the EU can make a lasting positive impact on you to engage with:

 • Best-available scientific and socioeconomic evidence on the urgent biodiversity crisis, its  impacts and mitigating measures;

 • Global and regional multilateral environmental agreements, their processes and their respective ambitious visions, goals and targets to redefine our relationship with nature.

ENFORCE

BAE welcomes the launch of the EU Green Deal, but we don’t want deals, we call for transformative change. We are aware that the oldest European legislation on biodiversity are fit for purpose, but only on paper. Thus, the EU needs to work together with Member States on efficient implementation and enforcement mechanisms. The European Commission also has to improve its active vigilance and monitoring of this implementation. So we, BAE, demand the EU to create a system of law enforcement and accountability. We need more efficiency. We call for:

 • More knowledge of Member States’ context and specific needs
  to improve implementation and sincere cooperation.

 • Member States to be responsible and follow through on environmental promises made.

 • The creation of an effective monitoring and sanctioning system.

ENABLE

We need a holistic change of the economic and financial systems to halt
biodiversity loss and restore ecosystems. By fully acknowledging the interconnection of human, planetary and economic health, we will experience a culturally and socially positive relation to nature. Next to biodiversity loss and the environmental crisis, we now face economic, social, and health crises. We call for:

 • The mobilization of financial and legislative resources for biodiversity, especially for civil societies and small businesses, along with the elimination of incentives for harmful practices.

 • The recognition of ecosystem services as the main driver of economic and human well-being. The current funding mechanisms do not meet the profitable, long term and self-sustaining investment potential of preserving biodiversity.

 • Capacity building and empowerment of women, youth, indigenous and local communities, the less fortunate and vulnerable in the decision-making process.

https://bit.ly/3czqFyA

@BiodiversityBAE 

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!