PDC kursus på Ridgedale Permaculture maj 2016

3e34c5f2-5bb9-45dc-a889-3776189619a9Takket være et Erasmus+ Stipendium deltog jeg i et to-ugers Permaculture Design Course på Ridgedale i maj i år.

Af Mikael Benzon

RidgedalePemaculture er et husmandssted på 11 ha. belliggende i nærheden af Karlstadt ca. midt i Sverige, i det man vil betegne som koldt tempereret fastlandsklima.

gruppefoto
Deltagere på kurset på Ridgedale i maj 2016. Foto: https://www.facebook.com/groups/rpdc16/

For små tre år siden blev det købt af Richard Perkins og Yohanna Ansehelm, med det formål at drive en CSA – et fællesskabsstøttet landbrug, baseret på permakulturelle metoder, og med missionen at undervise i bæredygtige landbrugsmetoder og for at bevise at det er muligt at forene gode landbrugsskikke og sund økonomi, med respekt for klima og miljø og socialt engagement.

Grønsagsbed
Grønsagsbed på Ridgedale Permaculture. Foto: https://www.facebook.com/groups/rpdc16/

Richard Perkins har en lang professionel erfaring som uddannet grøntsagsgartner, butikchef i økologiske forretninger, driftleder på en CSA, og bestyrer af flere økologiske abonnements- ordninger. Hans hovedbeskæftigelse i de senere år har været som projektleder i utallige permadesign-opgaver over hele jorden og som konsulent for flere øko-landsbyer og bosættelser baseret på permakultur, nå ja, så er han blot i midten af trediverne.

Hans engagement i permakultur og design udsprang af en tidlig erkendelse af det uholdbare i den måde vi driver landbrug, og det førte ham til lange studier, med henblik på at finde konkrete eksempler på metoder og skikke som ikke blot giver os gode og sunde fødevarer, men også giver os et liv i overskud og som sikrer en sund klode til vores efterkommere.

Se evt.

Rentabelt landbrug og undervisning

Ridgedale er udtænkt som et arnested for kommende jordbrug i alle størrelser og fungerer derfor som undervisningslokale i 1:1-format.

På to år har Ridgedale etableret et fungerende, overskudsgivende landbrug, med grøntsagsproduktion, fjer- og kødkvæg og frugt og bær, samt anlæggelse af skovproduktion.

friland grønsagsbed 2
Grøntsager udendørs. Foto: https://www.facebook.com/groups/rpdc16/

Afsætning sker bl.a. ved abonmentssalg af grøntsagskasser, salg på markeder og i lokale forretninger. Ridgedale driver Regenerativt Landbrug, som baserer sig på tre forvaltningsmetoder: Permakultur, P.A. Yeomans Keyline Scale of Permanence og Allan Savorys Holistic Farm Management.

Ridgedale drives af betalende kursister, hhv. to-ugers grundlæggende pdc-kursister, 10-ugers praktikanter, samt 6 måneders landbrugsteknikere. Og dette giver sikkert et pænt tilskud til virksomhedens solvens.

Intensivt PDC-kursus!

Vi var 30 deltagere på kurset. Kursisterne kom fra alle verdensdele og med vidt forskellige baggrunde: bl.a. en olieingeniør fra USA, en grøntsagsavler fra Australien, en etableret perma-driftleder fra HongKong, en krigsveteran fra SydAfrika, en anæstesilæge fra Tyskland, en pensioneret ingeniør fra Litaeun, en frikirkepræst fra SriLanka. m.fl.

Fra Danmark var vi flere deltagere: Et økologisk landmandspar fra Sjælland, en matematiklærer fra Lolland, en nystartet gårdejer fra Silkeborg – Jeg er selv smed og ægtefælle til en nyetableret økologisk landkvinde på Bornholm.

Richard Perkins er en meget dreven og karismatisk underviser og holdleder. Hans erfaring som designer og konsulent for økofællesskaber gjorde at kursisterne på få timer blev sammensvejset til et dynamisk og velfungerende hold.

Hans tilgang til permakultur er forfriskende fri for floskler og metafysik. Budskabet er, at hvis permakultur skal levere bæredygtige løsninger til verden, skal den være båret af solid forskning og iagttagelse.

Man kan opsummere Richard Perkins budskab således: Design skal hjælpe os med at nå vores livsmål vha. af planlægning. Et motto som gik igen var ”if you fail to plan, you are planning to fail” – ”hvis du undlader at planlægge, planlægger du at mislykkes”. Richard lagde derfor ud med at udfordre kursisterne til at lave et personligt livskvalitets mål kaldet ”Holistic Context” – Dvs. formulere hvilke værdier der er afgørende for hvilket liv vi ønsker at leve; Hvorfor gør vi de ting vi gør? Og hvad motiverer os? Heraf følger de øvrige mål og hvordan vi kan arbejde for at opnå dem.

Pensum var meget omfattende, men underordnet det egentlige mål; Nemlig hver enkelts personlige livskvalitets mål (The Holistic Context). Herefter blev det nemmere at bruge al den praktiske information efter behov.

planning keyline
Kelyline design gruppearbejde. Foto. https://www.facebook.com/groups/rpdc16/

Permakultur, Holistic Farm Management og Keyline Design leverer værktøjerne til en fornuftig planlægning af hvordan en økologisk virksomhed kan drives bæredygtigt.

Indenfor permakultur havde Richard Perkins nogle principper, som stammer fra Bill Mollison:

 •  Iagttag og interagér
 •  Find de langsomme og små løsninger
 •  Søg at lave funktionelle samspil
 •  Optimér udnyttelse af overgange
 •  Udnyt den relative placering af bygninger, energiressourcer, osv.

Ved design af et hvilket som helst landbrug tages der udgangspunkt i Percival Yeomans Scale of Permanence:

 •  Klima
 •  Landskab
 •  Vandforsyning
 •  Veje
 •  Træer
 •  Vedvarende bygninger
 •  Hegn
 •  Jord og muld.

De forhold der er nemmest at påvirke, findes nederst på skalaen, og det er her der hurtigst kan måles ændringer, mens indgreb højere op på skalaen kræver større indsigt og indsats, idet påvirkninger vil kunne ses i mange år frem og kan have fatal indflydelse på miljø, samfund og økonomi. Her blev der flere gange henvist til eksempler indenfor permakultur eller udviklingsarbejde, der var gået grueligt galt!

Richard Perkins efterlyste en større grad af selvkritik indenfor økologi og permakultur i det hele taget. Han opfordrede til større fokus på løbende evaluering og revision. Med et citat af Bill Mollison spurgte han: ”Hvordan véd du at du gør det rigtige?” – Svar: ”Ressourcerne vil samles omkring dig!”

Den teoretiske undervisning blev efterfølgende afprøvet i felten, med Ridgedale som laboratorium.

For flere af os var det er stor oplevelse at få forklaret Keyline Design på en overskuelig måde. For derefter at afmærke kurver og koter i felten med opmålerinstrumenter. Andre temaer var botanik i forhold til en lokalitets biologiske sammensætning, egen undersøgelse af jordprøver m. mikroskop, opførsel af læhegn, podning af træer, rationel indretning af grønsagsproduktion og anvendelse og pleje af haveredskaber.

hønsetraktor 3
Hønsetraktorer på marken. Foto: https://www.facebook.com/groups/rpdc16/

Opholdet på Ridgedale var en berigende oplevelse. Hverdagen startede kl. 06.30 med praktiske opgaver på gården, der relaterede til stoffet, som vi blev undevist i. En stor del af kosten bestod af Ridgedales egne økologiske produkter. Efter morgenmad startede undervisningen kl.9 og varede til kl. 17.30 kun afbrudt af frokost og enkelte pauser. Om aftenen blev der vist relevante film, f.eks ”Symphony of Soil” og ”Flow” om verdens vand-krise, eller kursisterne præsenterede nogle af deres egne igangværende projekter.

Indretningen var spartansk, vi sov i telte, på trods af nattefrost og naturens kald blev klaret på multtoilet. Personlig pleje foregik vha. en spand vand over hovedet efter aftenens sauna. Der var enkelte mangler; Så som kolde studieforhold, et miserabelt internet og den lidt barberede indretning af undervisningsmaterialer. Dette blev dog mere end opvejet af den passionerede undervisning og det gode menneskelige samvær. Desuden har Ridgedale samlet et værdifuldt ressourcebibliotek om alt indenfor perrmakultur, grøn omstilling, grønsagsproduktion og landbrug på husmandsniveau mmm., som frit blev delt og stillet til rådighed for kursisterne.

Meget mere burde fortælles om PDC-kurset, og jeg vil opfordre enhver, der interesserer sig for virkeligt bæredygtigt landbrug (!) til at tage på kursus eller praktikophold på Ridgedale. Jeg vil også stærkt anbefale at gå ind på Ridgedales hjemmeside (www.ridgedalepermaculture.com ), der byder på rigtig mange gode kilder til selvstudie. Endeligt skal nævnes at Richard netop har færdiggjort en bog om genoprettende landbrug ”Making Small Farms Work”, publiceret fra eget forlag.

Det Fælles Bedste – lidt fotos

Tiden flyver og livet leves! Men I skal da ikke snydes for lidt gode fotos fra vores allesammens “Det Fælles Bedste”.

IMG_2074

Kurt Holm og Anne Moloney får sig en snak.

IMG_2076

Tycho repræsenterede LAND center Myrrhis

IMG_2079

Fejø Retreat LAND centers bod med Permakultur Danmarks foldere

IMG_2080

Karoline sælger  planter fra Permakulturhaven Myrrhis

IMG_2084

Glad sælger fra Fejø Retreat

IMG_2098

Forsamlingen foran den store scene

IMG_2099

Glade mennesker, godt vejr og et fælles formål

IMG_2101

Mette Touborg talte til forsamlingen

IMG_2113

Rob Hopkins (Transition Towns UK) gav en varm og inspirerende tale

IMG_2123

Permakultur Danmarks generalforsamling blev holdt i et klasselokale på Hvalsø skole

IMG_2132

Medlemmer af Permakultur Danmark

IMG_2140

Rigtig glade medlemmer af foreningen 🙂 Læs referatet her på hjemmesiden.

Aktiviteter på Naturplanteskolen

Her er de mange aktiviteter som Naturplanteskolen udbyder i dette forår og den kommende sommer.  Læs mere og se hele programmet på naturplanteskolens hjemmeside via dette link og i kalenderen her på siden.
Hver fredag hele sæsonen kl. 16-17:
Rundvisning blandt aktuelle flerårige grøntsager på Naturplanteskolen

Lørdag d. 11. juni:
Bæredygtighedsdag på Naturplanteskolen
Fredag d. 1. juli:
Fermenteringskursus med frøsamler Søren Holt
Fredag d. 15. juli til tirsdag
d. 19. juli:
Permakultur-tur til den spiselige have i Trondheim, Norge

På Naturplanteskolen er man derudover i gang med et spændende projekt, nemlig etableringen af en Andelsfrugthave, hvor der søges deltagere til at etab-lere og passe en skovhave. På de 1000-3000 m2 skal der dyrkes masser af frugttræer, bærbuske, nødder og flerårige grøntsager, som deltagerene naturligvis får andel i. Se mere på Naturplanteskolens hjemmeside via dette link.

Skovhaven Kaagaard

Af Mikkel Kaagaard
Kaagaards ænderHer et indlæg om en familie, der har købt en ejendom, og driver permakultur i praksis der:
Skovhaven Kaagaard er et 0,85 ha stort nedlagt landbrug i udkanten af Skjern Å-deltaet.
Vi købte ejendommen i 2012 og har siden da opbygget en økologisk skovhave med fokus på selvforsyning, bæredygtighed og biodiversitet.
Allerede nu har vi set blandt andet frøer, firben, agerhøns, rådyr, ræv, harer, muldvarp, pindsvin, vilde bier og sommerfugle som blodplet i haven.
Målet har ikke mindst Mikkel Kaagaards skovværet stort udbytte af mad, med en begrænset arbejdsindsats som kan forenes med familieliv og arbejde.
Derfor satser vi på frugt- og nøddetræer, bærbuske, krydderurter og flerårige grønsager. Indtil videre har vi omkring 85 forskellige arter og flere er på vej.
Vi har både traditionelle danske haveplanter og mere eksotiske. En del af udfordringen består i at strække havens udbytte over så stor en del af året som muligt.
Vi har en usædvanligt stor græsplæne for en skovhave (ca. 4.000 m2), men den fungerer som et uundværligt omdrejningspunkt for både skovhaven og vores hold af vagtler, høns, ænder, gæs og kaniner (kæledyr).Kaagaards høns
Huset opvarmes med jordvarme og brændeovn. Meget af brændet kommer fra grunden. I fremtiden håber vi at kunne inddrage regnvandsopsamling og solceller.
Allerede nu arbejder vi på at åbne haven for lokalområdet til gensidig inspiration. Skolebørn har været på besøg, og flere beboere i området finder inspiration i vores plantevalg og principper. Samtidig har vi ikke mindst gennem traditionel bytteøkonomi og gensidig hjælp kontakt til lokale økologiske landmænd som også lærer os meget om moderne økologisk landbrug.
Efterhånden som udbyttet stiger vil vi forære overskuddet af frugt og bær til den lokale børnehave og skole.”
Mikkel og familien planlægger at åbne deres projekt op for udenfrakommende i de næste par år, og overvejer derfor at blive en del af LAND-netværket, enten som LAND-spire, eller som LAND-center, da projektet allerede har udfoldet sig en del. Så følg med under fanen “LAND”, og se hvornår projektet kommer på listen!

SÅ GÅ DOG I GANG MED DIT DIPLOM!!

3e34c5f2-5bb9-45dc-a889-3776189619a9– tanker efter National Diploma Gathering 30. april – 1. maj 2016, Bristol, England.

Af Anne Moloney, fotos Cathrine Dolleris

Hvert år arrangerer den engelske permkulturforening et træf for dem, der er i gang med diplom. Og naturligvis for dem, der har erhvervet deres diplom samt for diverse diplomvejledere. Det er årlige, tilbagevendede, velorganiserede begivenheder med en 60 – 70 deltagere, denne gang som eksternat i Bristol. Der er deltagere med fra hele England – og så et par stykker fra Danmark.

Foto: Cathrine Dolleris
Der var 60-70 deltagere til Diploma Gathering i Bristol i weekenden og en afslappet kultur med vel tilrettelagt program.

Jeg var med fordi jeg har valgt at gå på den engelske læringsvej i min diplomproces, min vejleder er Cathrine Dolleris.

Permakultur kultur

Kulturen på sådan et træf oplevede jeg som afslappet, venlig, jordnær, inkluderende – i England er det at arbejde med diplom noget fuldstændig almindeligt og du kan se og høre om designs, der repræsenterer mange af permakulturens facetter, fra så at sige alle dele af samfundslivet og det personlige liv, fra zone 00 til zone 5. Læs videre SÅ GÅ DOG I GANG MED DIT DIPLOM!!

Kursus på Inspiratoriet, Samsø

Af Jens Hansen

???????????????????????????????
Udsnit af designet til Inspiratoriets skovhave.

Der er gang i permakulturen på Samsø, med to forskellige LAND-centre, flere bosætninger og  kursussteder. Det ene af LAND-centrene hedder Inspiratoriet, og er et kursuscenter med en stor skovhave og andre seværdigheder.

I år afholder Cecil Rye Olsen kurser på Inspiratoriet! Kurset kan findes på kalenderen i højre side af denne side, og hedder “Learning from Nature” – kurset er på engelsk, hvis der er deltagere der ikke forstår dansk, men ellers på dansk.

Kurset varer fra den 15/8-20/8-16, og handler, som navnet siger, om hvordan permakulturens principper og etik, samt bevidsthed om vores sammenhæng med Verdensaltet, kan hjælpe os til at leve bæredygtige liv. Kurset indeholder således både meditationsøvelser, og praktisk arbejde i skovhaven. Læs mere om kurset her.

Ordinær generalforsamling 2016

Af Jens Hansen

IMG_1854Permakultur Danmark afholdt sin årlige ordinære generalforsamling på folketræffet Det Fælles Bedste i lørdags, d. 23/4-16. Det fulde referat kan findes her: Referat, ordinær GF 2016

De fleste punkter på dagsordenen forløb uden kommentarer, men der henstilledes til, at generalforsamlingens indkaldelse i 2017 nøjere følger vedtægternes regler for indkaldelse.

Bestyrelsen havde to ændringsforslag til vedtægterne, forslag a og forslag  b. Forslag a omhandlede en udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 regulære medlemmer plus 3 suppleanter, motiveret af den voksende forenings større administrationskrav, og forslag b omhandlede en henvisning til Handlingsplanen i vedtægterne. Forslag a blev godkendt, og indskrevet i vedtægterne, mens forslag b blev trukket tilbage, idet der i generalforsamlingen var usikkerhed om forslagets nødvendighed, og fordi forslaget ikke havde været synligt nok sendt ud til drøftelse i hele foreningen.

Der fremlagdes et forslag om at få forsikret foreningens bankkonto mod hackerangreb.

Herudover fik vi valgt en ny bestyrelse, bestående af 7 regulære medlemmer: Cathrine Dolleris, Kurt Holm, Morten Søfting, Laura Barnkob, Dan Fisker, Jens Hansen og Aiah Noack, samt 3 suppleanter: Arendse Gulløv, Candela Poveda og Grete Kristensen.

Endelig blev der under punkt 9: Eventuelt fremlagt 3 punkter.
Esben Schulz opfordrer til, at de der har lyst til at skrive artikler, eller har idéer til artikler til Tidsskrift om Permakultur, tager kontakt til levbaeredygtigt.dk
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at komme på LAND-kortet, et kort der viser alle permakulturinteresserede i Danmark: LAND-kort
Endeligt opfordrer bestyrelsen alle, der har ideer til projekter, til at henvende sig til bestyrelsen, og så finder den en lokal sparringspartner om projektet.

Unge søger hen imod fællesskaber og nye livsværdier

Af Mette Qvist

”Jeg tænker, at det her kunne være starten på en ny bevægelse i Danmark for de mange unge i hele landet, i byerne, som vil disse nye livsformer.” – Niels Aagaard, Landsforeningen for Økosamfund.

Eksemplet nedenfor, fra kollektivet land.skab på Djursland, er kun ét af rigtig mange på den tendens, der  i øjeblikket finder tilslutning blandt flere og flere unge, især fra byerne: De søger alternative måder at leve livet på – og svaret for rigtig mange er at flytte sammen i økologiske bofællesskaber.

Vi sidder over 50 mennesker i  land.skab, et kollektiv på Djursland. Dets 7 unge beboere har indkaldt unge, der som de selv, vil leve på nye måder. – Stå af hamsterhjulet, som den første fortæller siger. – Leve med natur. Leve roligt, for små penge, økologisk, med tid til selve livet. Og ikke mindst; leve i fællesskab med andre.

En af dem, som flytter i fællesskab, fortæller: – Jeg er lige blevet færdig med min lange uddannelse og føler, at jeg står over for et valg for resten af livet:
– Vil jeg have job og karriere, parforhold, børn, flytte i parcelhus, sidde i bilkøer til og fra arbejdet osv.?
– Altså leve det traditionelle liv?
– Eller vil jeg noget andet?
– Og når jeg tænker over det, så står det lysende klart; Jeg vil leve på en helt anden måde, hvor der er tid til overhovedet at leve!

Det er søndag, forår, solskin og stuen vibrerer af livsenergi. Som eftermiddagen skrider frem, kommer den ene fortælling efter den anden om meget forskellige nye fællesskaber på vej. Familier eller enlige, der vil flytte ud af byen, men for nogens vedkommende gerne på en måde, hvor de bevarer muligheden for stadig at kunne bruge byen. Der er mange planer for, hvor man vil bo og hvordan; og mange udfordringer, der skal løses.

Land.skab præsenterer en ny hjemmeside, som kan bruges til at hjælpe hinanden – www.videles.dk.

Syddjurs kommune er til stede og støtter på en fin måde op om land.skab og deres initiativ. De vil gerne have nyt liv til kommunen. Med projektet “Gentænk landsbyen” har de siden 2014 samlet et netværk af mennesker, som vil starte fællesskaber, som måske kan blive til nye landsbyer med nye bæredygtige livsvilkår. Alternativer til vækstsamfundet.

Også formanden for Landsforeningen for Økosamfund (LØS), Niels Aagaard, deltager i mødet med de unge, denne søndag i land.skab.
– Jeg tænker, at det her kunne være starten på en ny bevægelse i Danmark for de mange unge i hele landet, i byerne, som vil disse nye livsformer, siger han.

Det glæder Niels Aagaard, at denne form for bæredygtigt livsstil er ved at brede sig i Danmark.
– De sidste par år har der været en klar tendens til, at mange, ikke mindst unge familier fra byen, vil starte økofællesskaber op ude på landet for at leve alternativt, med en bæredygtig livsstil, fortæller formanden for LØS.
– Vi oplever også, at kommunerne, for at få liv og mennesker til de udtømte landkommuner, i stigende grad viser interesse for at tiltrække nye landsbyfællesskaber. I LØS arbejder vi aktivt for at hjælpe kommunerne og de mange ildsjæle i opstartsfase med deres projekter.

I øjeblikket er der 26 nye økosamfund på vej.  I forvejen er der godt 50 økosamfund i Danmark, hvoraf LØS organiserer de 30.
Bliv klogere på økosamfund og fællesskaber – mød Landsforeningen for Økosamfund (www.okosamfund.dk), når Det Fælles Bedste (http://detfaellesbedste.dk/) d. 22.-24. april inviterer til Folketræf i Hvalsø. (Læs mere om alternative bofællesskaber på http://videles.dk/)

Generalforsamling på Det Fælles Bedste

Af Jens Hansen

 

Permakultur Danmark afholder sin årlige generalforsamling på Det Fælles Bedste, det store folketræf i Hvalsø, der starter i morgen. Generalforsamlingen afholdes i Hvalsø Skole, lokale 27 fra kl. 15.30 til kl. 17.30. Dagsordenen kan findes i dette dokument, som også kan findes under siden “Foreningen” og derfra “Referater af bestyrelsesmøder”: Dagsorden, GF ’16

Fra bestyrelsens side vil vi gerne beklage den lidt for godt skjulte udsendelse af dagsordenen, som har været at finde ovennævnte sted siden 30/3-16. Vi håber dog alligevel at se så mange medlemmer som muligt til generalforsamlingen!

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!