Keyline-pløjning på Huxhams Cross Farm

Af Mathias Bartholomæussen

»Det tager et tusinde år at skabe tre centimeter topjord«, forklarer Nigel Mckean de mange interesserede fremmødte til eventet “Keyline Ploughing” på Huxhams Cross Farm nær Totnes, Devon. »Det er i hvert fald den gængse fortælling inden for landbrugs- og miljødebatter, når emnet er dannelse af topjord«, fortsætter han. Hvert år mister vi 1% af den tilbageværende topjord – eller det der svarer til 30 fodboldbaner topjord i minuttet.1 Så det kan se ud som om kampen om topjord er tabt. Eneste udvej er derfor at fodre vores afgrøder med næringsstoffer i vandig opløsning – det være sig i form af gylle, kunstgødning e.l. – da vi så ikke er afhængige af topjordens mikroorganismer og deres evne til at gøre næringsstoffer tilgængelige for planterne. Eller hvad?

Den australske mineingeniør P. A. Yeomans, der døde i 1984, var af en anden mening. Han udviklede i 1940’erne et bestemt system og en tilhørende plov med formålet at kontrollere vand og forhindre jorderosion. Dette system kaldte han Keyline Design med henvisning til de parallelle linjer, man skulle pløje i for at få regnvandet til at fordele sig jævnt over en bakke og synke ned i jorden i stedet for at løbe af og skabe erosion. Det tog en del år for keyline design at blive udbredt, men efterhånden har teknikken spredt sig til det meste af verden. Derfor er der nu også mange beretninger om, hvorledes pløjning efter Yeomans’ metode har skabt utrolige mængder topjord på kort tid. Historier bakket op af før-og-efter billeder fortæller ofte om, at der er skabt 5-15 cm topjord på 6 måneder!2

På en sydvendt mark på Huxham Cross Farm er der planlagt en 2 ha stor æbleplantage. Placeringen er perfekt. Problemet er bare, at her kun er 15 cm god topjord før et kompakt lerlag følger – ikke ligefrem ideelt til æbletræer! Derfor har de hyret Nigel og hans keyline-plov, som pløjede marken første gang d. 13. september. Jeg ser frem til at følge den lerede marks udvikling de næste par år for at se om Yeomans’ metode fungerer i det våde Sydengland.

Vil du vide mere om keyline design kan du glæde dig til forårets nummer af Permakulturtidskriftet, hvor jeg vil gå meget mere i detaljer med metoden, dens gavnlige effekter og virkning på marken.

I mellemtiden kan du læse mere i Yeomans’ Water for every farm, Judith Schwarzs Cows Save the Earth og Richard Perkins How to make small farms work.

foto-2-8

BILLEDTEKST: Nigel Mckean (yderst t.v.) forklarer om keyline design. Farm manager Bob Mehew (t.v. for Nigel) og fremmødte lytter interesseret.

1 Kilde: D. R. Montgomery, Dirt: The Erosion of Civilizations, 2nd Ed. University of California Press, 2012

2 Kilde: J. Schwarz, Cows Save the Earth – and other improbable ways of restoring soil to heal the earth, Chelsea Green Publishing, 2013.

Konference: Economy, People and Planet

Af Jens Hansen

epp

I weekenden 1.-2. oktober afholder Omstilling Nu konferencen Economy, People & Planet 2016 – Embracing solutions for a viable transition. Konferencen foregår på CBS og er åben for alle med interesse i omstilling og bæredygtighed.

Konferencen vil have 4 hovedtemaer som omdrejningspunkt, som hver behandles af en keynote speaker:
Basic income (borgerløn) behandles af Barb Jacobsen, BIEN UK
Work-life balance behandles af Valerie Bryson, Huddersfield University
Urban Sustainable Development behandles af Rasmus Astrup, SLA Architects
Biomimicry behandles af Camille Fong, Biomimicry Switzerland

I tillæg til overstående vil deltagerne i løbet af konferencen opleve inspirerende workshops, en showcase af de fremmeste omstillingsinitiativer – de såkaldte fakkelbærere – samt kreative deltager-orienterede inputs, som vil inspirere deltagere til at arbejde for omstillingen i deres egen institution og hverdag.

Læs meget mere, og køb billetter, på Omstilling Nu’s hjemmeside: www.omstilling.nu/epp2016/info

Et efterår i Transition Town Totnes

Af Mathias Bartholomæussen og Fie Karlsen

Totnes i det sydengelske Devon kan i år fejre 10 års jubilæum som verdens første officielle ’Transition Town’. Byen vælder efterhånden af små og store omstillingsprojekter med fokus på lokalisering af fødevareproduktion, energi og økonomi. Vi – Mathias og Fie – vil tilbringe de kommende måneder her, og vil undervejs dele ud af oplevelser og indsigter som vi håber kan inspirere hjemme i Danmark.

Rejsende i Totnes

Vi er særligt interesserede i byens fokus på lokalisering af fødevareproduktion, og hvordan dette indgår i en mere lokalt forankret økonomi. De kommende måneder vil vi være involveret i følgende projekter:

Vi vil løbende opdatere her på siden, når vi oplever noget, vi synes kunne være relevant at dele med Permakultur Danmarks læsere. Har du spørgsmål vedrørende konkrete projekter, deres eventuelle udfordringer, generelle organisering – eller noget helt fjerde – er du meget velkommen til at kontakte os. Så vil vi forsøge at svare dig eller skrive et indlæg her på siden, som berører emnet.

Skriv til mathiasbartholo@gmail.com.

 

Bestyrelsesmøde ved Farendløse

Endnu en gang har bestyrelsen afholdt møde på Farendløse Æblemosteri. Arbejdet går videre med at udvikle foreningens struktur, og mange vigtige beslutninger er blevet taget. Først og fremmest har vi besluttet at overgå til et automatisk medlemsadministrationssystem, ForeningsLet, der skal gøre indbetalings- og registreringssystemet meget lettere for medlemmer. Det nye system vil desuden lette bestyrelsens arbejde og frigive kræfter til andre vigtige opgaver.

På bestyrelsesmødet har vi desuden udarbejdet et DSC03968 permakulturdesign over bestyrelsens arbejde hvor vi har inddelt arbejdsopgaver i zoner, der giver et overblik over prioriteringer, der er nødvendige for at foreningen trives. Zone 0 har højeste prioritet, det der skal til for at bestyrelsen kan udføre sit arbejde, mens zone 5 er de langsigtede mål.

Derudover har vi planlagt at lave en permakultur årshjulskalender som følger årstiderne. Derudover har vi berørt en hel række emner som forskning, LAND og meget andet. Det fulde referat kan ses her

DSC03962

SKUB ’16

Af Jens Hansen

SKUB står for Samskabende Konference for Uddannelse og Bæredygtighed, og varer fra 9-18 den 13. september 2016 på Hotel- og Restaurantskolen i København – og Permakultur Danmark er særligt inviterede!

Der er fokus på de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030 som FN vedtog sidste år, og på hvordan vi bruger uddannelse til at få målene realiseret.

Dette er højst relevant for Permakultur Danmark, fordi det er måske netop dén ene ting vi helst skal kunne: Uddanne folk gennem introkurser, PDC og diplom, samt gennem de mange andre slags kurser såsom skovhavekurser, kurser i social permakultur osv.
Se programmet for konferencen i dette link: SKUB’16 – invitation og program

Hvis du har interesse for, eller arbejder med, uddannelse og bæredygtighed, opfordres du til at komme til konferencen, som medlemmer af Permakultur Danmark får til nedsat pris – se ovenstående link.

Forest Garden Archetypes

Af Jens Hansen

Candelas FGA-model pCandela Vargas Poveda har skrevet en specialeopgave om skovhaver, i forbindelse med kandidatuddannelsen Nature Management ved Københavns Universitet. Opgaven indeholder en undersøgelse af en halv snes engelske skovhaver, hvor hver enkelt haves struktur, artsvalg, samt dyrkningsteknikker der bruges i haven, holdes op imod hvilken type mennesker der ejer haven, og hvad deres mål med haven
er. Opgaven er rigt illustreret og omkring 60 sider lang, og kan læses i sin fulde længde her: Facilitating Temperate Forest Garden Development

Hun har udfærdiget en rigt illustreret, 50-siders pamflet der overskueliggør de væsentligste fund fra opgaven.

Pamfletten indeholder en præsentation af de forskellige skovhaver, og en teoretisk forståelsesramme der gør det muligt at kategorisere skovhaverne efter deres formål og opbygning.
Pamfletten indeholder masser af billeder og opmålinger fra skovhaverne, så man forstår deres opbygning, samt beskrivelser af forskellige måder at vedligeholde, anlægge og i det hele taget dyrke haverne.
Således er pamfletten en rigtig god inspiration til alle der er interesserede i skovhaver, udover at være et vigtigt teoretisk bidrag til feltet.

Få fat i pamfletten her: FGA Booklet.
Både pamfletten og hele opgaven kan findes under fanen Om forenignen -> Om permakultur -> Litteratur her på siden.

LAND netværk i Finland

Der var stor interesse for LAND netværket i Finland og adskillige potentielle permakultur demonstrationscentre er klar til at tage udfordringen op.

Tekst og foto: Cathrine Dolleris

Kolonihaver, foto: Cathrine Dolleris
Kolinihaver i Koroinen lokalsamfundscenter

LAND koordinatoren blev inviteret til Koroinen i Turku, et lokalsamfundscenter der med udgangspunkt i permakultur og økologisk byggeri driver café, økologisk butik, cykelværksted, kolonihaver og udbyder undervisning i blandt andet økosamfund og permakultur.

Butik, foto: Cathrine Dolleris
Butik med økologiske varer i Koroinen

På Nordisk Permakultur Festival og i Koroinen blev der identificeret 8-9 gennemførte permakulturprojekter, som en start på et LAND netværk i Finland.

Aura, foto: Cathrine Dolleris
Koroinen ligger smukt ved floden Aura i det sydvestlige hjørne af Finland
café, foto: Cathrine Dolleris
Gammelt køkken i den hyggelige café i Koroinen

Koroinen er et signifikant historisk sted, for det var her den første bosættelse i Turku fandt sted. Turku var den første hovedstad i Finland før russerne flyttede den til Helsinki. 2017 er året for Finlands selvstændighed og hvad ville være mere passende end at markere 100 års dagen på et så historisk sted med visionære of fremtidsskuende permakultur aktiviteter.     Talen gik på at gøre Koroinen til et LAND center som en del af fremtidens Finland med hjælp fra den danske LAND koordinator.

Koroinen kunne således trække LAND netværket i gang i Finland og gøre permakulturen mere synlig sammen med andre permakulturprojekter og en nystartet national permakultur forening.

yurt, foto: Cathrine Dolleris
Hjemmebygget yurt og træskulpturer i Koroinen

Nordisk Permakultur Festival 2017

Isnäs emmede af stemning og rungede af nattens trommer 4-7. august under den 6. Permakulturfestival i Norden.

Tekst og foto: Cathrine Dolleris

Solbacka, foto: Cathrine Dolleris
Solbacka skole var en smuk ramme om Nordisk Permakultur Festival 2016 i Isnäs, Finland.

De smukke finske træhuse, blåbærklædte klipper og salte vande var en skøn ramme om festivallen. Isnäs er en lille landsby i det sydlige Finland på kanten af den Finske Bugt. Et sted i mellem Helsinki og Skt. Petersborg i Rusland.

Det første, der mødte os, var et telt på havnen med et stort ”Sauna” skilt på – en sauna skal der jo være, når vi er i Finland. To norske permakulturister, kiggede ud og bød os velkommen. Solbacka (se foto) og skolen var smukke eksempler på de gule og røde træhuse som er almindelige i Finland. Festivallen startede med en lille ceremoni for at byde deltagerne velkomne og mærke naturen på denne plet på jorden.

Velkomst, foto Cathrine Dolleris
Deltagerne blev budt velkommen af arrangørerne og trommerytmer fra Senegal.
Svampe, foto: Cathrine Dolleris
Passioneret workshop om svampedyrkning med Lorin von Longo-Liebenstein og Christian Lankinen

Programmet var tæt pakket med både praktiske og teoretiske workshops og diskussioner. Der var præsentationer af permakultur projekter og steder, byggeworkshops med pizzaovn og hønsehus. Der var kursus om træer og skovforvaltning, workshops om bier, svampe, jordens liv, selvforsyning, osv, osv. Om aftenen var der bål og en herlig blanding af musik fra Finland og Senegal!

Tycho, foto: Cathrine Dolleris
Tycho Holcomb beskriver livet og processerne i jorden for intenst lyttende deltagere
Ler, foto: Cathrine Dolleris
Byggeriet af pizzaovnen blev omfattende

På et mere organisatorisk plan var der diskussioner om diplomsystem, finsk LAND netværk og hvorvidt der skal startes en national permakulturforening i Finland. Nordisk Permakultur Festival var en skelsættende begivenhed for permakulturen i Finland. Den har samlet mange gode kræfter og skabt større bevidsthed om hvad permakultur er for en størrelse. For en del af festivalgæsterne var det deres første møde med permakultur.

Malede sten, foto: Cathrine Dolleris
Huse og biler malet på sten var en af mærkværidghederne i Isnäs

Næste Nordisk Permakulturfestival bliver på Island i juli 2017. Kom og vær med til at skabe momentum for permakulturen i Norden!

Sustainable Festival Albertslund, 2.-4. september

Af Rikke Aaskov

Den første weekend i september afholdes Sustainable Sustainable festival logoFestival – Danmarks bæredygtige festival. Festivalen vil forsøge at imødekomme den almindelige dansker ved at skabe rammerne om et bæredygtigt arrangement, hvor man har tid og ro til at opsøge og fordybe sig i festivalens tilbud. Festivalen byder nemlig på en lang række spændende arrangementer, med det formål at festivalens besøgende kan blive inspireret til, hvordan vi alle kan være med til at fremme den bæredygtige forandring, uden at det behøver at være kedeligt. Derfor er festivalens motto også: ”Vi fester for en bedre verden”.

Festivalens fundament har 3 hovedformål: inddragelse, underholdning og oplysning.

Arrangørerne tror nemlig på, at den bedste måde at sprede samtalerne om et mere bæredygtigt samfund, er via inddragelse, underholdning og oplysning. Derfor kan du på festivalen både deltage i workshops, høre en række spændende foredrag og debatter samt besøge informationsboder fra bl.a. DTU, socialøkonomiske virksomheder og NGO’ere. Ydermere er festivalen baseret på 65 % økologi, og der vil der være et ”streetfood corner” med en masse interessante menuer med bl.a. insekter, som kan være med til at give et skub i en mere bæredygtig hverdag.

Festivalen byder herudover på underholdning i topklasse fra blandt andre Mads Langer som spiller fredag. Mads Langer har spillet sig ind på hitlister i både Danmark og resten af Europa med hits som ”Elephant” og ”Heathquake”. Om lørdagen indtager Diskofil scenen, der har markeret sig med coverversioner af gamle og nyere danske sange som f.eks. ”Hvor skal vi sove i nat?” og ”Margarine”.

Hele programmet finder du på https://sustainablefestival.dk/program

Festivalen afholdes i og omkring Musikteateret i Albertslund. Fredag og lørdag vil der i dagtimerne være workshops og talkshows indendørs, mens der udenfor vil være en bodgade med grønne iværksættere, NGO’er og kunstnere samt lokal underholdning. Om aftenen indtages festivalen af blandt andre ovenstående musikere, samt DJ Triangle Love, Sølvpapegøjen og Ida Kudo. Søndag bliver der afholdt et stort byttemarked fra kl. 12-16.

Da festivalen samarbejder med Permakulturforeningen, får du som medlem en fantastisk mulighed for at købe enten dags- eller partout billetter til en særlig lav pris. Så hvis du vil være med til at feste for en bedre fremtid, kan du købe din billet her: Billetkøb

Et evt. overskud fra festivalen vil gå til grønne projekter for lavindkomstgrupper. Tidligere har det gået til arrangementer for børn af økonomisk trængte familier, og der arbejdes på at etablere et ferietilbud for samme målgruppe til næste år.

Det Fælles Bedste Østjylland

Af Laura Vejen Barnkob

‘Det Fælles Bedste Østjylland’ er for alle foreninger og enkeltpersoner i Østjylland med interesse for bæredygtig omstilling. Det er et forsøg på at spille bolden videre fra ‘Det Fælles Bedste’ i Hvalsø – blot mere lokalt – og er tænkt som et netværks-, inspirations- og støttemøde.
 
Mange personer i det østjyske har allerede gang i en masse gode og spændende projekter, men mon ikke vi kan tage et længere skridt fremad, hvis vi tager det sammen? Måske har du været medlem af en forening og luret på en anden forening i dit områdDet fælles bedste logoe, og tænkt at I da egentlig har meget til fælles? Nu er muligheden der for at møde dem og finde ud af om de har tænkt det samme!
 
Det bliver d. 23.-25. september i Andelssamfundet i Hjortshøj, der er et økosamfund 14 km nord for Aarhus. For yderligere information tjek facebookbegivenheden ‘Det Fælles Bedste Østjylland’ (https://www.facebook.com/events/1612661252395663/) eller skriv til laurabarnkob@live.dk for tilsendelse af en invitation.

 

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!